FLOWLEZ

Məxfilik siyasəti

1. Ümumi müddəalar

Fərdi məlumatların işlənməsi üçün bu siyasət qanunun tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmuş və fərdi məlumatların işlənməsi qaydası və fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün flowlez.com saytının Administrasiyası tərəfindən qəbul edilmiş tədbirlər müəyyən edilmişdir (bundan sonra) Operator kimi).

1.1. Operator öz fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün şəxsi məlumatların işlənməsi, o cümlədən məxfilik, şəxsi və ailə sirləri hüquqlarının qorunması zamanı insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına əməl olunmasını ən vacib məqsədi və şərtini müəyyənləşdirir.

1.2. Bu Operatorun fərdi məlumatların işlənməsi ilə bağlı siyasəti (bundan sonra Siyasət) Operatorun flowlez.com veb saytına daxil olanlar haqqında ala biləcəyi bütün məlumatlar üçün tətbiq olunur.

2. Siyasətdə istifadə olunan əsas anlayışlar

2.1. Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış işlənməsi - fərdi məlumatların kompüter texnologiyasından istifadə edərək işlənməsi;

2.2. Fərdi məlumatların bloklanması - fərdi məlumatların işlənməsinə müvəqqəti xitam verilməsi (fərdi məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün işləmə zəruri olduğu hallar istisna olmaqla);

2.3. Veb səhifə - qrafika və məlumat materialları, eləcə də kompüter proqramları və verilənlər bazası, flowlez.com şəbəkə ünvanında İnternetdə mövcudluğunu təmin edən bir sıra;

2.4. Fərdi məlumatların məlumat sistemi - məlumat bazalarında olan fərdi məlumatların və onların işlənməsini təmin edən informasiya texnologiyaları və texniki vasitələrin məcmusu;

2.5. Fərdi məlumatların fərdiləşdirilməsi - nəticədə əlavə məlumat istifadə etmədən müəyyən bir İstifadəçi və ya digər fərdi məlumat subyekti tərəfindən fərdi məlumatların mülkiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olmayan hərəkətlər;

2.6. Fərdi məlumatların işlənməsi - toplama, qeyd etmə, sistemləşdirmə, toplama, saxlama, dəqiqləşdirmə (yeniləmə, dəyişdirmə), hasilat da daxil olmaqla avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə edərək və ya bu vasitələrdən şəxsi məlumatlarla istifadə edilmədən həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət (əməliyyat) və ya bir sıra hərəkətlər (əməliyyatlar). , fərdi məlumatların istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi), şəxssizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi;

2.7. Operator - fərdi məlumatların işlənməsini təşkil edən və (və ya) həyata keçirən, habelə fərdi məlumatların işlənmə məqsədlərini, tərkibini müəyyənləşdirən dövlət orqanı, bələdiyyə orqanı, hüquqi və ya fiziki şəxs müstəqil və ya digər şəxslərlə birlikdə işlənəcək fərdi məlumatlar, fərdi məlumatlarla həyata keçirilən hərəkətlər (əməliyyatlar);

2.8. Şəxsi məlumatlar - birbaşa və ya dolayı yolla flowlez.com veb saytının müəyyən və ya müəyyən bir İstifadəçisi ilə əlaqəli hər hansı bir məlumat;

2.9. İstifadəçi - flowlez.com veb saytına daxil olan hər hansı bir ziyarətçi;

2.10. Fərdi məlumatların verilməsi - fərdi məlumatların müəyyən bir şəxsə və ya müəyyən bir şəxs dairəsinə açıqlanmasına yönəlmiş tədbirlər;

2.11. Fərdi məlumatların yayılması - fərdi məlumatların qeyri-müəyyən bir dairəyə açıqlanmasına (fərdi məlumatların ötürülməsi) və ya məhdud sayda şəxsin şəxsi məlumatları ilə tanış olmağa yönəlmiş hər hansı bir hərəkət, o cümlədən fərdi məlumatların mediada açıqlanması, informasiya və telekommunikasiya şəbəkələri və ya başqa bir şəkildə fərdi məlumatlara çıxış təmin etmək;

2.12. Fərdi məlumatların sərhəddən kənar ötürülməsi - fərdi məlumatların xarici dövlətin ərazisinə xarici dövlətin səlahiyyət dairəsinə, xarici fiziki və ya xarici hüquqi şəxsə ötürülməsi;

2.13. Fərdi məlumatların məhv edilməsi - nəticədə fərdi məlumatların fərdi məlumat sistemindəki fərdi məlumatların məzmununun bərpasının mümkünsüzlüyü ilə geri dönmədən məhv edildiyi və (və ya) fərdi məlumatların maddi daşıyıcılarının məhv edildiyi hər hansı bir hərəkət.

3. Operator İstifadəçinin aşağıdakı şəxsi məlumatlarını işləyə bilər

3.1. Tam adı;

3.2. E-poçt ünvanı;

3.3. Telefon nömrələri;

3.4. Doğulduğu il, ay, tarix və yer;

3.5. Şəkillər;

3.6. Sayt ayrıca İnternet statistika xidmətlərindən (Yandex Metrica və Google Analytics və başqaları) istifadə edərək ziyarətçilər haqqında (çərəzlər daxil olmaqla) anonim məlumatları toplayır və işləyir.

3.7. Bundan sonra Siyasət mətnindəki yuxarıdakı məlumatlar ümumi Fərdi məlumat konsepsiyası ilə birləşdirilmişdir.

4. Fərdi məlumatların işlənməsinin məqsədləri

4.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsində istifadəçiyə elektron poçt göndərərək məlumat verməkdir; İstifadəçinin veb səhifədəki xidmətlərə, məlumatlara və / və ya materiallara girişini təmin etmək.

4.2. Həmçinin, Operator yeni məhsullar və xidmətlər, xüsusi təkliflər və müxtəlif tədbirlər haqqında İstifadəçi bildirişlərini göndərmək hüququna malikdir. İstifadəçi, Operatora flowlez.com@gmail.com elektron poçt ünvanında “Yeni məhsullar və xidmətlər və xüsusi təkliflər barədə bildirişlərin rədd edilməsi” yazısı ilə bir məktub göndərərək məlumat mesajlarını almaqdan həmişə imtina edə bilər.

4.3. İnternet statistikası xidmətlərindən istifadə edərək toplanan anonim istifadəçi məlumatları, istifadəçilərin saytdakı hərəkətləri barədə məlumat toplamaq, saytın keyfiyyətini və məzmununun artırılması üçün istifadə olunur.

5. Fərdi məlumatların işlənməsi üçün hüquqi əsaslar

5.1. Operator İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını yalnız İstifadəçi tərəfindən müstəqil olaraq flowlez.com veb saytında yerləşən xüsusi formalar vasitəsilə doldurulduğu və / və ya göndərdiyi halda işləyir. Müvafiq formaları dolduraraq və ya şəxsi məlumatlarını Operatora göndərməklə İstifadəçi bu Siyasətlə razılaşır.

5.2. Operator İstifadəçi brauzerinin parametrlərində icazə verildiyi təqdirdə İstifadəçi haqqında anonim məlumatları işləyir (çərəzlərin saxlanması və JavaScript texnologiyasının istifadəsi aktivdir).

6. Fərdi məlumatların toplanması, saxlanması, ötürülməsi və digər növ emal proseduru

Operator tərəfindən işlənmiş fərdi məlumatların təhlükəsizliyi, fərdi məlumatların qorunması sahəsində mövcud qanunvericiliyin tələblərinə tam əməl edilməsi üçün zəruri olan hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə təmin edilir.

6.1. Operator şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin edir və icazəsiz şəxslərin fərdi məlumatlarına girişi istisna etmək üçün bütün mümkün tədbirləri görür.

6.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatları, mövcud qanunvericiliyin tətbiqi ilə əlaqəli hallar istisna olmaqla, heç bir halda, heç bir halda üçüncü şəxslərə ötürülməyəcəkdir.

6.3. Şəxsi məlumatlarda səhvlər aşkar edildiyi təqdirdə, İstifadəçi Operatora "Şəxsi məlumatların yenilənməsi" işarəsi ilə flowlez.com@gmail.com elektron poçt ünvanına bir bildiriş göndərərək müstəqil olaraq yeniləyə bilər.

6.4. Fərdi məlumatların işlənməsi müddəti məhduddur. İstifadəçi istənilən vaxt Operatora e-poçt vasitəsilə Operatorun flowlez.com@gmail.com elektron poçt ünvanına “Şəxsi məlumatların işlənməsinə verilən razılığın ləğvi. məlumatlar ”.

7. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi

7.1. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsinə başlamazdan əvvəl, operator şəxsi məlumatlarını ərazisinə ötürməli olduğu xarici dövlətin şəxsi məlumat subyektlərinin hüquqlarının etibarlı qorunmasını təmin etməsinə borcludur.

7.2. Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən xarici dövlətlərin ərazisindəki fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi yalnız fərdi məlumatların subyekti şəxsi məlumatlarının transsərhəd ötürülməsinə və / və ya icrasına yazılı şəkildə razı olduqda həyata keçirilə bilər. fərdi məlumatların subyektinin tərəf olduğu bir müqavilə.

8. Yekun Müddəalar

8.1. İstifadəçi, şəxsi məlumatlarının işlənməsi ilə əlaqədar maraq doğuran məsələlərə dair hər hansı bir açıqlama ilə flowlez.com@gmail.com elektron poçtu vasitəsilə Operatorla əlaqə saxlaya bilər.

8.2. Bu sənəd, Operator tərəfindən fərdi məlumatların işlənməsi siyasətindəki dəyişiklikləri əks etdirəcəkdir. Siyasət yeni bir versiya ilə əvəzlənənə qədər müddətsiz etibarlıdır.

8.3. Siyasətin hazırkı versiyası İnternetdə flowlez.com/ru/cms/policy/ saytında sərbəst şəkildə mövcuddur.