FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
mahnı

Ale Nisa Baruach

albom
musiqiçi
janrlar
il


Mahnını dinləyin The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach onlayn


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Mahnı Sözləri The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

Mahnı tərcüməsi The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach azərbaycanca


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, adere acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ch mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv ...


Musiqi videoklipi The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach onlayn seyr  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

Populyar mahnılar The Idan Raichel Project