FLOWLEZ
Coolio - Gangsta's Paradise (1995)
píseň

1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) online


  • Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)


Text písně Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)


This is some of the lingua franca of the funk business,
And people come from miles around
With an almost religious devotion
To get on down.

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

What up everybody so glad you're here
It's Coolio wit' the flow back in your ear
This ain't a fantastic voyage but I'm still on a mission
To see if I can get your attention
Now I wants to drop some information
Just a little additive to your education
I live my life by the code of the funk
600 watt amps, 18's in the trunk
When I'm on the street, you gotta feel my beat, so
Throw your hands up if you're down with the C
Double O, L, I, O with the flow
I'm lookin' for the party, so let a nigga know
1, 2, 3, it's like A-B-C
If hip hop didn't pay, I'd rap for free
Slide, slide, but that's the past
I got sumpin' brand new for that ass

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

If you got beef, then nigga eat a porkchop
Once I get it goin', you know it don't stop
I brake like antilocks, panties drop,
From hood to hood, block to block
Help, I need somebody
To get it goin' on in this party
Baby you can do it, take your time do it right,
We can drink some yak and do it all damn night
My name ain't Wonder, but I'll rock your world
Get more bounce than a Jheri curl
Too many looky loos be lookin' for clues
There's a party goin' on, now whatcha gonna do, so
Grab your partner, do-si-do,
If you don't know who it is, it's Coolio,
Slide, slide, but that's the past,
I got sumpin' brand new for that ass

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

Push, push, in the bush
But don't step on no toes 'cause you might get smushed
It's the brother from around the way
And what I say I been comin' on three like Dr. Dre
Comin' at 'em with a pattern an' a fresh pair of atoms
I hope you don't trip 'cause I don't want to have to get 'em
So move your body baby, drive the homeys crazy,
The way you shake that ass, it always amaze me
Ain't no party like a west coast party
'Cause a west coast party don't stop
So when you see a young nigga
In a Chevy hittin' switches, then you gotta give a nigga his props
I got size in my rise and the motion for your ocean
Coolio got the potion to kick the party open
Slide, slide, but that's the past
I got sumpin' brand new for that ass.

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

Překlad písní Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) do češtiny


To je část lingua franca z funky business,
A lidé pocházejí z mil kolem
S téměř náboženskou oddaností
Dostat se dolů
1, 2, 3, 4, dejte svou ženu na podlahu
Musím vstát, aby se dostal dolů Musím vstát, aby se dostal dolů
Co se všichni tak rádi, že jste tady
Je to Coolio vtipný proud zpět do ucha
To není fantastická cesta, ale pořád jsem na misi
Chcete-li zjistit, zda mohu získat vaši pozornost
Nyní chci vypustit nějaké informace
Jen trochu doplňkové k vašemu vzdělání
Žiju svůj život podle kódu funk
600 W zesilovače, 18 let v kufru
Když jsem na ulici, musíš cítit můj rytmus, takže
Vyhoďte ruce, pokud jste dole s C
Double O, L, I, O s proudem
Hledám párty, tak dejte niggovi vědět 1, 2, 3, je to jako A-B-C
Pokud by hip hop nezaplatil, rapoval bych zdarma
Skluzavka, skluzavka, ale to je minulost
Pro tuto prdel jsem dostal zbrusu nový
1, 2, 3, 4, dejte svou ženu na podlahu
Musím vstát, aby se dostal dolů Musím vstát, aby se dostal dolů
1, 2, 3, 4, dejte svou ženu na podlahu
Musím vstát, aby se dostal dolů Musím vstát, aby se dostal dolů
Pokud máte hovězí maso, pak nigga sníte vepřové maso Jakmile to zvládnu, víš, že to nezastaví
Brzdím jako protibloky, kalhotky padají,
Od kapoty k kapuce, od bloku k bloku
Pomoc, potřebuji někoho
Chcete-li to pokračovat v této party
Baby, můžeš to udělat, udělej si čas, udělej to správně,
Můžeme pít jaka a dělat to sakra celou noc Jmenuji se Wonder, ale budu houpat tvůj svět
Získejte více odrazů než Jheri curl
Příliš mnoho vypadajících volných hledat záchytné body Probíhá párty, co teď udělám, takže
Popadněte svého partnera, do-si-do,
Pokud nevíte, kdo to je, je to Coolio,
Skluzavka, skluzavka, ale to je minulost,
Pro tuto prdel jsem dostal zbrusu nový
1, 2, 3, 4, dejte svou ženu na podlahu
Musím vstát, aby se dostal dolů Musím vstát, aby se dostal dolů
1, 2, 3, 4, dejte svou ženu na podlahu
Musím vstát, aby se dostal dolů Musím vstát, aby se dostal dolů
Zatlačte, zatlačte, v pouzdru
Ale nestoupejte na žádné prsty, protože byste se mohli rozpadnout Je to bratr z celého cesty
A to, co říkám, jsem přišel na tři, jako je Dr. Dre
Comin 'na' em se vzorem 'čerstvý pár atomů
Doufám, že nebudete zakopnout, protože nechci, abych je dostal Tak posuňte své tělo dítě, buďte po bláznech doma,
Způsob, jakým třeseš, že zadek, vždy mě ohromí
Není žádná strana jako strana západního pobřeží
Protože párty na západním pobřeží se nezastaví Takže když vidíte mladého nigga
V přepínačích Chevy hittin 'musíš nigga dát jeho rekvizity
Dostal jsem velikost ve svém vzestupu a pohyb pro váš oceán
Coolio dostal lektvar, aby otevřel párty Skluzavka, skluzavka, ale to je minulost
Dostal jsem pro tento zadek zbrusu nový.

1, 2, 3, 4, dejte svou ženu na podlahu
Musím vstát, aby se dostal dolů Musím vstát, aby se dostal dolů
1, 2, 3, 4, dejte svou ženu na podlahu
Musím vstát, aby se dostal dolů Musím vstát, aby se dostal dolů
1, 2, 3, 4, dejte svou ženu na podlahu
Musím vstát, aby se dostal dolů Musím vstát, aby se dostal dolů
1, 2, 3, 4, dejte svou ženu na podlahu
Musím vstát, aby se dostal dolů Musím vstát a jít dolů


Hudební videoklip Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) sledovat online  • Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)

Populární písně Coolio