FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
píseň

Ale Nisa Baruach

album
hudebník
žánry
rok


Poslouchejte píseň The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach online


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Text písně The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

Překlad písní The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach do češtiny


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet ona'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega boer

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv ...


Hudební videoklip The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach sledovat online  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

Populární písně The Idan Raichel Project