FLOWLEZ
Fascinating Aïda - Back In The Saddle (2016)
píseň

Cheap Flights

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Fascinating Aïda - Cheap Flights online


  • Fascinating Aïda - Cheap Flights


Text písně Fascinating Aïda - Cheap Flights


Dillie
We received an invitation in the post one Monday morn'
To attend our cousin's wedding in the town where we were born
The do was back in Kerry; so wishing to be frugal
We trawled the 'net to find some decent travel deals on Google

Cheap flights, cheap flights, cheap as they can be
Bedad we found an airline selling flights for 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai)

Well we clicked on to the website and were mightily surprised
To find the actual cost wasn't quite as advertised
We'd forgotten airport taxes, had also to be billed
But a bargain is a bargain and begorrah we were thrilled

Cheap flights, cheap flights, Stansted to Tralee
It isn't every airline offers flights for 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai (x3))

Liza
After studying the website we decided it was best
To pay priority boarding so that we'd sit three abreast
(Three abreast, that's the best)
And of course we'd all have luggage, so that's an extra cost
And then we paid insurance in case our cases might get lost

Our cheap flights, cheap flights, it's obvious to see
There must be extra charges when the flights are 50p
(Minya, minya, minya, key change)

Dillie
At last the flight was booked, with all of the additions
We'd read the reams of smallprint, of terms and conditions
And then picked up the charge for using VISA which was drastic
'Cause how the feck are you supposed to pay if not with fecking plastic?

Cheap flights, cheap flights, we paid the fecking fee
Because by now we were committed to the flights for 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai (3))
(Someone's being diddled and it's us, so it is)

(*Ochone, ochone, ah...)
Now I don't know if you've tried locatin' Stansted on a map
But checking in at 5am is a fecking load of crap
Yis're banjaxed if you try to catch a train or underground
So a taxi to the arse in the world was more than 100 pounds

Cheap flights, cheap flights, we should have gone by sea
There's no such fecking thing as a fecking flight for 50p
(Feckity feckity feckity feckity feck, feck, feck (x2))

Then at last we reached the airport where we had to pay a fine
The fecking feckers charged us 'cause we hadn't checked in online
And finally aboard the flight there's an extra class of tax
'Cause the fecking fecking feckers fecking charge to use the jacks

Cheap flights, cheap flights, I think you must agree
That only fecking gobshites think there's flights for 50p
(Feck, shite, feck, shite, feck, shite, arse)
(Feck, shite, shite, feck, feck, shite, arse)
(Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feck)
(Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckty Feck)
(Feck the shagging "cheap flights" bastards)
(Feck the shagging, feck the shagging, feck the shagging bastards)

Sad verse
Well finally we landed and tried to shuffle up the aisle
But the steward sent us down to the back with never a hint of a smile
And as we heard his annoucement our hearts gave a terrible thump
If you haven't prepaid to use the steps you'll have to feckin jump

Cheap flights, cheap flights you're harking on to me
You're an eejit (idiot) if you think a fecking flight is 50p
FECK

Překlad písní Fascinating Aïda - Cheap Flights do češtiny


Dillie
V pondělí ráno jsme dostali pozvání v příspěvku Navštěvovat svatbu bratrance ve městě, kde jsme se narodili
Vrátil se zpět do Kerry; tak si přeje být skromný
Trawled the 'net najít nějaké slušné cestovní nabídky na Google

Levné lety, levné lety, levné, jak mohou být Bedad našli jsme leteckou společnost prodávající lety za 50p (Diddly aiden daidin daidin dai)

No, klikli jsme na web a byli jsme moc překvapeni
Najít skutečné náklady nebylo úplně tak, jak bylo inzerováno
Zapomněli jsme na letištní daně, museli jsme také vyúčtovat Ale smlouva je smlouva a begorrah jsme byli nadšeni

Levné letenky, levné lety, Stansted do Tralee
Není to každá letecká společnost, která nabízí lety na 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai (x3))

Liza
Po prostudování webové stránky jsme se rozhodli, že je to nejlepší
Zaplatit prioritní nástup na palubu tak, abychom seděli tři vedle sebe (Tři na druhé straně, to je nejlepší)
A samozřejmě bychom všichni měli zavazadla, takže to je další cena
A pak jsme zaplatili pojištění pro případ, že by se naše případy mohly ztratit

Naše levné lety, levné lety, je vidět, že

Pokud jsou lety 50p
, musí být účtovány další poplatky (Minya, minya, minya, změna klíče)

Dillie
Nakonec byl let zarezervován, se všemi přírůstky
Přečetli jsme si knihy o drobném tisku, smluvních podmínkách
A pak zvedl poplatek za použití VISA, která byla drastická 'Protože, jak se má feck platit, pokud ne s fecking plastem?

Levné lety, levné lety, my jsme zaplatili poplatek za fecking
Protože už jsme byli oddáni letům za 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai (3))
(Někdo je zatracený a jsme to my, tak to je)

(* Ochone, ochone, ah ...)
Teď nevím, jestli jste se pokusili najít 'Stansted na mapě
Ale přihlašování v 5 hodin ráno je fecking zatížení kecy
Yis jste banjaxed, pokud se pokusíte chytit vlak nebo pod zemí
Takže taxi do zadku na světě bylo více než 100 liber

Levné lety, levné lety, měli jsme jít po moři
Neexistuje žádná taková fecking věc jako fecking letu na 50p
(Feckity feckity feckity feckity feck, feck, feck (x2))

Nakonec jsme dorazili na letiště, kde jsme museli zaplatit pokutu
Fecking feckers nás obvinili, protože jsme se nekontrolovali online
A konečně na palubě letu je další třída daní
'Protože fecking fecking feckers fecking poplatek for use jacks

Levné lety, levné lety, myslím, že musíte souhlasit
Že jen fecking gobshites si myslí, že jsou lety za 50p
(Feck, shite, feck, shite, feck, shite, ass)
(Feck, shite, shite, feck, feck, shite, ass)
(Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feck)
(Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckty Feck)
(Poslouchejte shagging bastardy "levných letů") (Zkoušejte shagging, feck the shagging, feck shagging bastards)

Smutný verš
Nakonec jsme přistáli a pokusili se zamíchat uličku Ale správce nás poslal na záda s nikdy náznakem úsměvu
A když jsme slyšeli jeho oznámení, naše srdce vydalo hrozný úder Pokud nemáte předplacené kroky, budete muset zkontrolovat skok

Levné letenky, levné lety, na které se na mě díváte
Jste eejit (idiote), pokud si myslíte, že fecking letu je 50p
FECK


Hudební videoklip Fascinating Aïda - Cheap Flights sledovat online  • Fascinating Aïda - Cheap Flights

Populární písně Fascinating Aïda