FLOWLEZ
Murs - Fornever (2010)
píseň

Cigarettes And Liquor

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Murs - Cigarettes And Liquor online


  • Murs - Cigarettes And Liquor


Text písně Murs - Cigarettes And Liquor


Crackers, beaners, gooks, niggas
What we all got in common? Ha!
Cigarettes and liquor
The cancer might kill ya or sclerosis of the liver
But we still keep spendin' on cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Run out and get yo
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Everybody's spendin' on
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Betta go get yo
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Everybody need they
Cigarettes and liquor

(Verse One)
I got twenty little soldiers lined up in a row
What you want one homie? Man, psst, here you go
Killin' myself, I might as well kill you
Matter of fact, second thought, go ahead and take two
My hands and my breath smellin' like straight doo doo
A couple years from now I'm gonna sound like Guru
I don't know what to do
I really need to quit
Teeth so yellow they could butter up some grits
I can't quit, it's the celebrity and fame
The stress and the strain from the whole rap game
Look, I know it's lame, but what's your excuse man?
Credit card, rent late, wife found a new man?
I understand
We all got our problems
You kill yourself slowly and you hope that'll solve 'em
It's in my genes man, my family tree
My mother smoke, my father smoke, a canidate for me
My little brother, he been smokin' since the fourth grade
Smoke a stress blunt, then he chase it with some E&J
Drinkin', smokin' and it might stunt your growth
But he's 6'4" and he's been doin' both
So smoke all you want
Go cigarette crazy
And cancer get your ass, don't go cryin' like a baby
Cause chemo, radiation man, it ain't no fun
You better get yo ass the patch or some Nicorette gum

Crackers, beaners, gooks, niggas
What we all got in common? Ha!
Cigarettes and liquor
The cancer might kill ya or sclerosis of the liver
But we still keep spendin' on cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Run out and get yo
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Everybody's spendin' on
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Betta go get yo
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Everybody need they
Cigarettes and liquor

(Verse Two)
Now have you ever been faded, intoxicated
Woke up at the crib and wondered how you made it?
Late to the job cause you so faded
You walk in at noon and try to masquerade it
Like, "Awe man, I'm feelin' under the weather."
But your co-workers laughin' 'cause they all know better
You got a hangover
And shit it ain't over
You're not quite drunk, but you sho' ain't sober
Weekend warrior
Should have ate your Wheaties
Sunday Night Fever gave your ass the Bee Gees/B.G.s
Or bubble guts
Stomach all doubled up
Head feelin' like you caught a Mike Tyson uppercut
You fuckin' up
Get your shit together
You can't keep doin' this bullshit forever
Runnin' to the bathroom every five minutes
Every time that you throw up, you claimin' that you finished
Then you swear you bout to quit
But as soon as Friday come
It's time to get lit
Tequilla shots, lemon drops, dancin' on the table tops
You know when you're really drunk?
When?
When you say you're not
"I ain't faded, why is everybody trippin'?"
Pulled your pee pee out on the dance floor and started pissin'
And you call yourself a grown man
You one step away from a twelve step program

Crackers, beaners, gooks, niggas
What we all got in common? Ha!
Cigarettes and liquor
The cancer might kill ya or sclerosis of the liver
But we still keep spendin' on cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Run out and get yo
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Everybody's spendin' on
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Betta go get yo
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Cigarettes and liquor
Everybody need they
Cigarettes and liquor

Překlad písní Murs - Cigarettes And Liquor do češtiny


Sušenky, beanery, gooks, niggas
Co jsme všichni měli společného? Ha!
Cigarety a likéry
Rakovina by mohla zabít ya nebo sklerózu jater
Ale stále utrácíme za cigarety a likéry Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Došli a dostanete yo
Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Každý utrácí za peníze Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Betta jděte si Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Každý je potřebuje Cigarety a likéry

(Verse One)
Mám dvacet malých vojáků seřazených v řadě
Co chceš jednoho homie? Člověče, psst, tady máš Zabij mě, mohl bych tě také zabít Ve skutečnosti, druhá myšlenka, jděte do toho a vezměte dvě fotografie Moje ruce a dech cítím jako rovné doo doo
Za pár let budu znít jako Guru
Nevím, co mám dělat Opravdu potřebuji ukončit
Zuby tak žluté, že by mohly sbírat nějaké krupice
Nemůžu skončit, je to celebrita a sláva
Stres a napětí z celé rapové hry
Podívej, vím, že je to chromý, ale jaký je tvůj výmluvný muž?
Kreditní karta, pronájem pozdě, manželka našla nového muže?
Rozumím Všichni máme své problémy
Zabijete se pomalu a doufáte, že to vyřešíte Je to v mých genech člověk, můj rodokmen
Moje matka kouří, můj otec kouří, kanidát pro mě
Můj malý bratře, kouřil od čtvrté třídy Kouří stres tupě, pak ho pronásleduje s několika E&J
Pijte, kouřte a mohlo by to zastavit váš růst
Ale on je 6'4 "a dělal obojí." Takže kouř, co chceš Blázni cigaretu A rakovina si zadek, neplakat jako dítě
Protože chemo, radiační člověk, není to žádná legrace
Raději si vezměte náplast nebo nějakou Nicorette gumu

Sušenky, beanery, gooks, niggas
Co jsme všichni měli společného? Ha!
Cigarety a likéry
Rakovina by mohla zabít ya nebo sklerózu jater
Ale stále utrácíme za cigarety a likéry Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Došli a dostanete yo
Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Každý utrácí za peníze Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Betta jděte si Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Každý je potřebuje Cigarety a likéry

(Verš dva)
Už jste někdy byli vyblednutí, pod vlivem alkoholu Probudil se v postýlce a přemýšlel, jak jste to dokázali?
Pozdě v práci, protože jsi tak vybledl Vkročíte do poledne a pokusíte se maškarádovat
Jako: "Awe člověk, cítím se pod počasím."
Ale vaši spolupracovníci se smějí, protože všichni vědí lépe
Máte kocovinu
A sakra to není přes Nejste úplně opilí, ale nejste střízliví Víkendový válečník
Měl by snědl vaše pšenice
Sunday Night Fever vám dal zadek Bee Gees / B.G.s
Nebo bublinové vnitřnosti Žaludek se zdvojnásobil Hlava se cítí, jako byste chytili horní část Mike Tyson
Zkurvíš se Dejte si sračky dohromady Nemůžete udržet to do kecy navždy Běží do koupelny každých pět minut
Pokaždé, když vyhodíte, prohlašujete, že jste dokončili
Potom přísaháš, že jsi skončil Ale jakmile přijde pátek
Je čas se rozzářit Tequilla výstřely, citronové kapky, dancin 'na deskách stolu
Víte, kdy jste opravdu opilý?
Kdy? Když říkáte, že nejste
„Nejsem vybledlý, proč jsou všichni trippinové?“
Vytáhl svůj čůrat pee ven na taneční parket a začal pissin '
A říkáte si dospělý muž Jste jeden krok od programu dvanáct kroků

Sušenky, beanery, gooks, niggas
Co jsme všichni měli společného? Ha!
Cigarety a likéry
Rakovina by mohla zabít ya nebo sklerózu jater
Ale stále utrácíme za cigarety a likéry Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Došli a dostanete yo
Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Každý utrácí za peníze Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Betta jděte si Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Cigarety a likéry
Každý je potřebuje Cigarety a alkohol


Hudební videoklip Murs - Cigarettes And Liquor sledovat online  • Murs - Cigarettes And Liquor

Populární písně Murs