FLOWLEZ
Murs - ....The End Of The Beginning (2003)
píseň

Happy Pillz

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Murs - Happy Pillz online


  • Murs - Happy Pillz


Text písně Murs - Happy Pillz


(Aesop Rock)
MURS, you should go get us some food

(MURS)
All right, this is the best I can do... what do you want?

(Aesop Rock)
Aesop's getting hungry

(MURS)
Well what do you want?

(Aesop Rock)
What's on your mind, Big MURS?

(MURS)
Shit, the end of the world with a wife at home I pretend is my girl

(Aesop Rock)
Did you take your meds today?

(MURS)
20 milligrams worth, but I'm still so amped I can kill a damn verse
What's on your mind Aes Rock?

(Aesop Rock)
Shit, the roaches in the kitchen that I scream on
Everyday but for some reason they don't listen

(MURS)
Did you take your meds today?

(Aesop Rock)
Yeah, 20 milligrams worth, but I'm feeling so amped I can kill a damn verse

(Aesop Rock)
I was cooling at the park with a couple of other Jukies
An animated glitch suspended like milk money bullies
I calculate my comfort zone by how baggy the hoodie
I calibrate pyrotechnics on how crappy the jewelry
(I keep it Dirty) Like What? My vibes on that old "Ha ha ha Stick 'Em"
Like a 1950-something wire hanger abortion victim
99 bottles of happy pills on the wall
Take 'em down, pass 'em around before me and MURS eat 'em all

(MURS)
I was cooling at the park with a couple of other Jukies
We were paused taking on all comers like some bookies
Rookies running up with their run-of-the-mill raps
Crashed, hit 'em all up with hundreds of ill slaps
The Harlem Backslap just happens to be my favorite
You take it from your shoulder then you take 'em to the pavement
We don't take shit but we take our medication
And we bust them raps back to Prozac Nation

I wanna go home, I need to take my happy pills again
I wanna go home, I need to take my happy pills again
I gotta go home, I need to take my happy pills again
I wanna go home, I need to take my happy pills again

(Aesop Rock)
Blockhead, this beat sounds like the theme song to the
Huston 500 Marathon Fuck-Fest
Get laughed at like dude last in line tryin' to fuck that's suspect
Who's ante's up next? Duck I'm buckin' with bonsai column big pimpin'
With less money and women, money that's slippin'
Now it's Golden Eye with sniper rifles in the temple
Holding my bludgeoned-to-deranged cups, my triple doors tucked
Flip a little wrong tough, it's the right stuff or the wrong stuff
Wrong lyrically I'm not stuff clutch upon the mic because you suck

(MURS)
This does sound like the beat from a porno flick
Before we get up off the stage go and warn those chicks
That we're comin' with that oven-fresh DiGiorno Dick
I wanna fill you up, then fill you up
Bang this dick into your stomach until you reveal your lunch
Shove my 8 into your face and make you taste your cunt
Nah, not really, 'cause my girl would surely kill me
I only rest my cock when my XBOX enthrills me

(Aesop Rock)
MURS is my pharmacist cupboards full of Klonopin
I'm a serotonin re-uptake inhibitor, bronze US monument
See me in hell cashing in on that See You in Hell thing
Decompose like Dorothy water bucket clutch which people smelting
And I seldom seen these weeks without the medicated crust
Settle uncivil circuits that make the cut
I'll tell you what, I'ma freak the fuck out if someone
Doesn't let me use their phone
Yo, MURS I gotta go home

(MURS)
Aes Rock is my pharmacist, he doesn't own a farm
But he owns a gang of pills that'll help and keep me calm
If you're taking this too serious I'm just gonna bomb
I'm just screwing with your head like to do 'em out with brain
Surgery inside a shed, I take the same meds
As Iron Mike Tyson, my life is rollin' out of control
Don't need a license to drive myself crazy
Catch me on his next album as long as Aesop pays me

Go to sleep, go to bed
Go to sleep, go to bed
Go to sleep, take yo ass to bed
Moherf**ker better go to sleep

Def Jux!
Motherfucker, what?

Překlad písní Murs - Happy Pillz do češtiny


(Aesop Rock)
MURS, měli byste nám dát nějaké jídlo

(MURS)
Dobře, tohle je to nejlepší, co můžu udělat ... co chceš?

(Aesop Rock)
Aesop hladoví
(MURS)
Co chcete?

(Aesop Rock)
Na co myslíš, Big MURS?

(MURS)
Do prdele, konec světa s manželkou doma jsem předstírat, je moje dívka

(Aesop Rock)
Vzal jste si dnes léky?

(MURS)
20 miligramů v hodnotě, ale pořád jsem tak oblečený, že můžu zabít zatracený verš
Na co myslíš Aes Rock?

(Aesop Rock)
Do prdele, šváby v kuchyni, na které křičím Každý den, ale z nějakého důvodu neposlouchají

(MURS)
Vzal jste si dnes léky?

(Aesop Rock)
Jo, 20 miligramů stojí, ale cítím se tak amped, že můžu zabít zatracený verš

(Aesop Rock)
Chladil jsem v parku s několika dalšími Jukies
Animovaná závada pozastavena jako šikanci za peníze z mléka
Vypočítávám svou zónu pohodlí podle toho, jak bez rukávů je mikina Kalibruji pyrotechniku ​​o tom, jak mizerný šperky
(Udržuji to špinavé) Jako co? Moje vibrace na té staré "Ha ha ha Stick 'Em"
Jako oběť potratu z drátu z roku 1950
99 lahví šťastný prášky na zdi
Vezměte je dolů, projeďte je přede mnou a MURS je jíst všechny
(MURS)
Chladil jsem v parku s několika dalšími Jukies
Byli jsme pozastaveni, když jsme přijali všechny příchozí, jako někteří bookmakeri Bažanté běhají s jejich rvačkami rapů
Havaroval, narazil na ně všechny se stovkami nemocných facků
Harlem Backslap je prostě můj oblíbený model Berete to z ramene a pak je vezmete na chodník
Nebereme hovno, ale bereme naše léky
A vyhodili jsme jim rapy zpět do Prozac Nation

Chci jít domů, musím si vzít znovu své šťastné pilulky
Chci jít domů, musím si vzít znovu své šťastné pilulky
Musím jít domů, musím si vzít znovu své šťastné pilulky
Chci jít domů, musím si vzít znovu své šťastné pilulky

(Aesop Rock)
Blockhead, tento rytmus zní jako tematická píseň pro muže Huston 500 Marathon Fuck-Fest
Rozesmát se jako poslední vole v řadě pokusit 'do prdele, že podezřelý
Kdo je další? Kachně, já buckin 's bonsai sloupec velký pimpin'
S méně penězi a ženami jsou peníze, které sklouzávají Teď je to Golden Eye s odstřelovací puškami v chrámu
Moje trojité dveře držely moje kalené a rozbité šálky a zastrčily se Flip trochu špatně těžké, je to správné věci nebo špatné věci
Špatně lyricky nejsem věci spojka na mic, protože jste sát

(MURS)
To zní jako rytmus z pornohvězdy Než se dostaneme z pódia, jděte a varujte ty kuřata Že přicházíme s tou čerstvou troubou DiGiorno Dick
Chci tě naplnit, pak tě naplnit
Bang tento pták do žaludku, dokud odhalit svůj oběd
Strčte mých 8 do tváře a udělejte si ochutnávku kundy Ne, vlastně ne, protože moje dívka mě určitě zabije Odpočívám si, jen když mě XBOX očaruje

(Aesop Rock)
MURS jsou mé lékárnické skříňky plné Klonopinu
Jsem inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, bronzový památník USA Uvidíme se v pekle, jak vydělává na tom, co vidíme v pekle Rozložte se jako spojka Dorothy na vodu, kterou lidé taví A já jsem zřídka viděl tyto týdny bez medikované kůry
Vypořádat necivilní obvody, které dělají řez
Řeknu ti co, vyděším to kurva, když někdo bude Nedovoluje mi používat svůj telefon
Yo, MURS Musím jít domů

(MURS)
Aes Rock je můj lékárník, nevlastní farmu
Ale vlastní gang pilulek, který mi pomůže a udrží mě v klidu Pokud to bereš příliš vážně, budu bombardovat Jenom se mi krčí hlavou, jako bych to dělal s mozkem Chirurgie uvnitř kůlny, beru stejné léky
Jako Iron Mike Tyson, můj život je rollin 'mimo kontrolu
Nepotřebujete licenci k tomu, abych se blázen Chytněte mě na jeho dalším albu, dokud mi Aesop zaplatí

Jdi spát, jdi spát
Jdi spát, jdi spát
Jděte spát, vezměte si zadek do postele
Moherf ** ker lépe jít spát

Def Jux!
Do prdele, co?


Hudební videoklip Murs - Happy Pillz sledovat online  • Murs - Happy Pillz

Populární písně Murs