FLOWLEZ
Murs - Fornever (2010)
píseň

Live From Roscoe's

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Murs - Live From Roscoe's online


  • Murs - Live From Roscoe's


Text písně Murs - Live From Roscoe's


(Intro] [Kurupt talking)
Yeah, we just ridin' out. Sun shinin', ya dig? Los Angeles, ya dig?
We just keepin' it real fly. Welcome to the house mane. Aye what's up? Look.

(Verse One] [Kurupt)
It's just another sunny day
I'm just pokin' in the sunny shade
Walked in the homie's house got blazed
How does it feel to really have it made?
When it's winter time it's still summertime
Let me rewind and take it back to '89
Eminem is up in Englewood
When a nigga barely left the hood
We didn't two step, we just walk
We just posted in the park after dark
It's just me and the fellas
Just got off the freeway passin' Cinsinella
Now
Let's go to '95
I was glidin' from the ground to the sky
You could only be there and see if through my eyes
We was crispy
And might knock niggas the fuck out like Jack Dempsey
When we tipsy
Now on to 2009
Revised, reprise, reinvented
Octopus squeeze the nine 'cause I got's to get all mine
I got a fortess of a Porsche
Two feet from my driveway and my porch
Can you imagine this ballin', shot callin', all in
Wakin' up to a mountain in the back
About 55 stacks
Hidden underneath my mat-
-Tress
And I can tell you 'cause, if you come on my premises
I'm gonna show you how I flambe all my lyricists
Fricassee fry cook, charcoal and crisp
Provide everyone that intervene and miss
The warning sign is on the front of my fence
"Beware Of Dog" and I ain't talkin' about a pit
I'm talkin' about that cold contra chrome stack hog
I spit toxic effective like ninjutsu and kick boxin'
Fuck talkin'
I'm sparkin', I'm heartless,
Unless
You one of my folks or else get toast
I turn it easy on you niggas, somebody smoked
Don't fuck around with a real nigga loc

(Chorus] [Kurupt)
"'Cause I've got"
Chrome nines
"'Cause I've got"
Real shine
"'Cause I've got"
Fly cars
"'Cause I've got"
Hood star

(Verse Two] [MURS)
I ride by the Pico, Roscoe, street full of potholes
Bout to get something to eat, if they not closed
Sellin' incense and bootlegs out front
Old pimp nigga with the toupee is on one
He goin' off about a bitch that he lost
Charge it to the game, it's a shame what it cost
I walk in and they already know me
Dude at the counter from the hood, he the homie
Keep a menu, I won't even front
Just show me to my seat 'cause I know what I want
I started off with Alicia's Delight
Hard as grease from the feast I just might need a Sprite
All eyes on me and they starin' at my hair
Is that dude from MTV over there?
Yeah, but I grew up on this side
So you need to quit starin' bitch this ain't a side show
And if she don't quit talkin' shit
Hold up, here my waitress, so I'll order up some...
Grits
Which is my favorite dish
With some red beans and rice 'cause I'm hungry as shit
A couple waffles, some other potatoes
Finally off tour, it feels great to be home
Picked up my phone cause this chick just texted me
Ain't five minutes and the food's all ready
I feel like I ain't eat in weeks
Attack the food like the plate got beef
But no meat 'cause I'm still on my veggie shit
Finished all my food so I'm ready to dip
I stroll out into the California moonlight
I can see the stars in L.A. that's a cool night
I hear shots in the distance
The little homies trippin', that's that Mid-City livin'
They got that heavy artillery
But on the real, all this gang shit is killin' me
Chaos, calamity, scream insanity
Communities collapse, destruction of family
I'm from a whole 'nother planet see
I guess it's why these rap niggas ain't understandin' me
I'm from the hood with a couple dead homies
You trippin' off this rap shit, you really don't know me

(Chorus] [MURS)

"'Cause I've got"

True friends

"'Cause I've got"

A few ends

"'Cause I've got"

Překlad písní Murs - Live From Roscoe's do češtiny


(Úvod) [Kurupt mluví]
Jo, prostě jsme se zbavili. Sun shinin ', ya dig? Los Angeles, ya dig?
Prostě to pořád udržujeme. Vítejte v domě hřívu. Ano, co se děje? Podívej
(Verse One) [Kurupt)
Je to jen další slunečný den
Jsem jen pokin 've slunném stínu
Procházka v domě homie byla rozžhavená
Jaký je to pocit, že se to opravdu podařilo?
Když je zimní čas, je to stále v létě
Dovolte mi převinout zpět a vzít ji zpět na '89
Eminem je v Englewoodu Když nigga stěží opustil kapotu
Neudělali jsme dva kroky, jen jsme chodili Právě jsme zveřejnili v parku po tmavé
To jsem jen já a chlapi Právě jsem vystoupil z dálnice kolem Cinsinelly Nyní
Pojďme na '95
Díval jsem se ze země na oblohu
Mohl jsi tam být jen a vidět, jestli skrz mé oči
Byli jsme křupaví
A mohl by vyhodit niggas do prdele jako Jack Dempsey
Když jsme špinavé
Nyní na rok 2009
Přepracováno, opakováno, znovuobjeveno
Chobotnice zmáčkne devět, protože musím dostat všechny moje
Mám pevnost Porsche
Dvě stopy od mé příjezdové cesty a verandy
Dokážete si představit tento míček, výstřel callin ', vše v
Probouzí se na horu vzadu
Asi 55 hromádek
Skryté pod mým matem -
-Tress
A můžu vám říct, protože pokud přijdete do mých prostor
Ukážu vám, jak flambuji všechny mé lyricisty
Fricassee smažit kuchař, uhlí a svěží
Poskytněte každému, kdo zasahuje a postrádáte
Výstražná značka je na přední straně mého plotu
"Dejte si pozor na psa" a já nemluvím o jámě
Mluvím o tom chladném kontrabromu chrome stack Plival jsem toxicky účinný jako ninjutsu a kopal box Kurva mluví Jsem jiskra, jsem bezcitný,
Pokud není Vy jeden z mých lidí, nebo si toast

Obrátil jsem se na tebe snadno, niggas, někdo kouřil
Nefuckujte se skutečnou nigga loc
(Sbor) [Kurupt]
"Protože jsem dostal"
Chrome devět
"Protože jsem dostal"
Skutečný lesk
"Protože jsem dostal"
Létající auta
"Protože jsem dostal"
Hood star

(Verš dva) [MURS]
Jezdím u Pico, Roscoe, ulice plné výmolů
Bout dostat něco k jídlu, pokud nejsou uzavřeny
Prodáváme kadidlo a bootlegs z přední strany Starý pasák nigga s toupee je na jedné straně Jde pryč o děvce, kterou ztratil
Nabijte to do hry, je to škoda, co to stojí
Vcházím dovnitř a už mě znají Ty vole na přepážce z kapuce, on homie
Udržujte menu, nebudu ani přední
Jen mě ukaž na své místo, protože vím, co chci
Začal jsem s Alicia's Delight
Těžké jako mazivo z hostiny, jen bych mohl potřebovat Sprite
Všechny oči na mě a hledí na mé vlasy
Je tam ten chlap z MTV?
Jo, ale vyrostl jsem na této straně
Takže musíte skončit starin 'fena to není vedlejší show
A pokud nepřestane mluvit sračky
Vydrž, tady moje servírka, takže si objednám nějaké ...
Grits
Který je můj oblíbený pokrm
S některými červenými fazolemi a rýží, protože mám hlad jako hovno Pár oplatky, některé další brambory
Nakonec z turné je skvělé být doma doma Zvedl můj telefon, protože tahle kočka mi právě poslala zprávu Není pět minut a jídlo je hotové
Mám pocit, že nejím za týdny
Zaútočte na jídlo jako talíř na hovězí maso Ale žádné maso, protože jsem stále na mém vegetariánském hovnu Dokončil jsem všechno jídlo, takže jsem připraven se ponořit Chodil jsem ven do kalifornského měsíčního svitu
Vidím hvězdy v L.A. to je super noc Slyšel jsem výstřely v dálce
Malý homosexuál Trippin ', to je to, co žije v centru města'
Dostali tu těžkou dělostřelectvo Ale ve skutečnosti mě všechny tyto gangové sračky zabíjejí Chaos, kalamita, křik šílenství
Komunity se zhroutí, ničí rodinu
Jsem z celé 'další planety vidět
Myslím, že to je důvod, proč tyto rap niggas mi nerozumí Jsem z kapuce s několika mrtvými homies
Vypadáš z tohohle hovna, ty mě opravdu neznáš
(Sbor) [MURS]

"Protože jsem dostal"

Opravdoví přátelé

"Protože jsem dostal"

Několik konců

"Protože jsem dostal"


Hudební videoklip Murs - Live From Roscoe's sledovat online  • Murs - Live From Roscoe's

Populární písně Murs