FLOWLEZ
Syntax - Meccano Mind (2004)
píseň

Message

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Syntax - Message online


  • Syntax - Message


Text písně Syntax - Message


I heard these words in my head
Made me think about love instead
Made me think about what could be
Made me shake a little now I'm free

I was in a world so blue
With only visions of me and you
It could have cost me my soul
I could have lost all control

Here I go again
Feelings I can not describe
How did I get here
The walls of my mind I climb
Here I am again
Faces I don't recognize
I got a message

Now I got me searching for my goal
I got me dreaming of rock and roll
Feels like I'm falling free in the sky
Feels like I'm learning now how to fly

Now I got to tear down these walls
Got to run to her when she calls
Got to stand up and be a man
Got to do it 'cause I know I can

I was in a shaky state
I was losing my grip on time
Here all over the place
The walls of my mind I climb

Here I go again
Feelings I can not describe
How did I get here
The walls of my mind I climb
Here I am again
Faces I don't recognize
I got a message

So the journey was full of event
I met you, I met her, I met them
But how could I ever prevent
The escape to my own minds den

I was in a shaky state
I was losing my grip on time
I was here all over the place
The walls of my mind I climb

Here I go again
Feelings I can not describe
How did I get here
Here I am again
Faces I don't recognize
I got a message
I got a message
I got a message

Překlad písní Syntax - Message do češtiny


Slyšel jsem tato slova v mé hlavě
Přinutil mě přemýšlet o lásce místo toho Přinutil mě přemýšlet o tom, co by mohlo být Přinutil jsem se trochu třást, jsem volný

Byl jsem ve světě tak modré fotografie Pouze s vizemi mě a vás
Mohlo by to stát mou duši
Mohl jsem ztratit veškerou kontrolu

Tady jdu znovu
Pocity, které nedokážu popsat Jak jsem se sem dostal Stěny mé mysli lezu
Tady jsem znovu
Tváře, které nepoznávám
Dostal jsem zprávu

Nyní mě donutil hledat svůj cíl
Mám mě sní o rock and roll
Cítím se, jako bych se uvolnil na obloze
Cítím se, že se teď učím létat

Teď musím strhnout tyto zdi
Musím k ní utéct, když volá Musím vstát a být mužem Musím to udělat, protože vím, že můžu
Byl jsem v chatrném stavu
Ztrácel jsem sevření včas Zde po celém místě
Stěny mé mysli lezu

Tady jdu znovu
Pocity, které nedokážu popsat Jak jsem se sem dostal Stěny mé mysli lezu
Tady jsem znovu
Tváře, které nepoznávám
Dostal jsem zprávu

Takže cesta byla plná události
Potkal jsem tě, potkal jsem ji, potkal jsem je
Ale jak jsem mohl zabránit
Útěk do mé vlastní mysli den

Byl jsem v chatrném stavu
Ztrácel jsem sevření včas Byl jsem tady všude Stěny mé mysli lezu

Tady jdu znovu
Pocity, které nedokážu popsat Jak jsem se sem dostal Tady jsem znovu
Tváře, které nepoznávám
Dostal jsem zprávu
Dostal jsem zprávu
Dostal jsem zprávu


Hudební videoklip Syntax - Message sledovat online  • Syntax - Message

Populární písně Syntax