FLOWLEZ
Burning Spear - The Fittest Of The Fittest (2002)
píseň

Old Boy Garvey

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Burning Spear - Old Boy Garvey online


  • Burning Spear - Old Boy Garvey


Text písně Burning Spear - Old Boy Garvey


Dem no know him
Dem no know him
Ah dem no know him
Dem no know him, dem no know him
A mister Garvey
Dem no know mister Garvey
Ah dem no know him
Dem no know him, dem no know him
Ah dem no know him

The first forerunner from Jamaica
The first forerunner from Jamaica
Ah dem no know him

The prophet, the prophet, the prophet
He who prophesy
The prophet, the prophet, the prophet
He who prophesy
Dem no know him

Moses, Moses
Dem no know him

(..)

Samson send out by His Majesty
To destroy the wicked city
On his way he feel so thirsty
He stop by this home
Delilah, Delilah

Ask her for a drink of water
Ask her for a drink of water
Then after, he run to the city
Fall down the Philistines
They cut off him natty dread
Ah Dread and Dread, be careful

Ah dem no know him
Ah dem no know
Dem no know, dem no know him
Ah dem no know mister Garvey
A mister Garvey
Ah dem no know him
Ah dem no know him
Dem no know him, dem no know him
Ah dem no know
Dem no know, dem no know him
Ah dem no know him
A mister Garvey

A dem no know mister Garvey
A mister Garvey dem no know him
Ah dem no know, dem no know
A mister Garvey
Ah dem no know him
A dem no - no know him

Překlad písní Burning Spear - Old Boy Garvey do češtiny


Dem ho neznal
Dem ho neznal
Ah dem ho nepoznám
Dem ho neznají, dem ho neznají
Pan Garvey
Dem neví, pane Garvey
Ah dem ho nepoznám
Dem ho neznají, dem ho neznají
Ah dem ho nepoznám

První předchůdce z Jamajky
První předchůdce z Jamajky
Ah dem ho nepoznám

Prorok, prorok, prorok
Ten, kdo prorokuje
Prorok, prorok, prorok
Ten, kdo prorokuje
Dem ho neznal

Mojžíš, Mojžíš
Dem ho neznal

(..)

Samson vyslal Jeho Veličenstvo
Zničit zlé město
Na své cestě se cítí tak žíznivý Zastavil se u tohoto domova
Delilah, Delilah

Zeptejte se jí na drink vody
Zeptejte se jí na drink vody
Poté běžel do města
Padají Filištíni
Odřízli mu pitomý strach Ah Dread a Dread, buďte opatrní
Ah dem ho nepoznám
Ah dem žádné nevím
Dem neví, dem nepoznal ho
Ah, ne, pane pane Garveye Pan Garvey
Ah dem ho nepoznám
Ah dem ho nepoznám
Dem ho neznají, dem ho neznají
Ah dem žádné nevím
Dem neví, dem nepoznal ho
Ah dem ho nepoznám
Pan Garvey

Dem neví, pane Garvey
Mistr Garvey dem ho neznal
Ah ne, ne, ne, ne.
Pan Garvey
Ah dem ho nepoznám
Dem ne - ne ho znám


Hudební videoklip Burning Spear - Old Boy Garvey sledovat online  • Burning Spear - Old Boy Garvey

Populární písně Burning Spear