FLOWLEZ
Black Sabbath - Forbidden (1995)
píseň

The Illusion Of Power

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Black Sabbath - The Illusion Of Power online


  • Black Sabbath - The Illusion Of Power


Text písně Black Sabbath - The Illusion Of Power


What is it that turns you on to the illusion of power,
This thing that grabs you by the heart and makes you wanna tear things down?
There is no reason why I should need all this power,
But if you cross me now, I'm gonna tear your whole world down!

The illusion of power...
The things that I feel seem so real,
The illusion of power...

I can't get the emotional thing straight in my head,
Everything I love dies too soon, or is already dead.
Don't stand too close I spit and breathe fire,
Anything I've got now you cannot desire.

You want to be my friend, I promise you nothing.
Nothing I can give you, nothing I can do for you,
I'm being chased by the sins of my past and it's killing me now,
Killing me now.

The illusion of power, things I feel, seem so real,
The illusion of power.
The illusion of power, it's already set signed and sealed,
The illusion of power.

Fool, you're caught in a complex catacomb of your own inadequacies and pitiful weaknesses,
Your soul secretes insecurity.
So you live on the reflection side of the mirror; you're terrified of true power.
You Fear

I can tell you stories of my
Shaded past and I can drag you down into the depths of my soul.

The illusion of power, things I feel, seem so real,
The illusion of power.
The illusion of power, it's already set signed and sealed,
The illusion of power.

Why don't you come closer, Promise a story I will tell, yeah,
I'll save you from your dreams, yeah
I'll save you from your dreams.

It's an illusion...
Just an illusion...

Překlad písní Black Sabbath - The Illusion Of Power do češtiny


Co vás vede k iluzi moci,
Tato věc, která vás chytne za srdce a způsobí, že chcete věci roztrhat?
Neexistuje žádný důvod, proč bych měl potřebovat celou tuto moc,
Ale pokud mě teď překročíte, roztrhám celý váš svět!

Iluze moci ...
Věci, které se mi zdají tak skutečné,
Iluze moci ...

Nemohu dostat emocionální věc přímo do mé hlavy,
Všechno, co miluji, umírá příliš brzy, nebo už je mrtvé Nestůj příliš blízko, plivám a dýchám oheň,
Cokoli, co teď mám, si nemůžeš přát
Chceš být můj přítel, slibuji ti nic.
Nic, co bych ti nemohl dát, nic pro tebe nemohu udělat,
Honí mě hříchy mé minulosti a teď mě to zabíjí,
Zabíjí mě teď
Iluze moci, věci, které cítím, se zdají být tak skutečné,
Iluze moci Iluze moci je již nastavena podepsaná a zapečetěná,
Iluze moci
Blázne, jste chyceni ve složité katakombě svých vlastních nedostatků a žalostných slabostí,
Vaše duše tají nejistotu Takže žijete na odrazové straně zrcadla; bojíš se skutečné moci.
Bojíš se
Můžu vám vyprávět příběhy o mé
Stínované minulosti a já vás můžu odtáhnout dolů do hlubin mé duše.

Iluze moci, věci, které cítím, se zdají být tak skutečné,
Iluze moci Iluze moci je již nastavena podepsaná a zapečetěná,
Iluze moci
Proč se nepřiblížíte, Slibte příběh, který řeknu, jo,
Zachráním tě před tvými sny, jo
Zachráním tě před tvými sny
Je to iluze ...
Jen iluze ...


Hudební videoklip Black Sabbath - The Illusion Of Power sledovat online  • Black Sabbath - The Illusion Of Power

Populární písně Black Sabbath