FLOWLEZ
Murs - Fornever (2010)
píseň

The Lick

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Murs - The Lick online


  • Murs - The Lick


Text písně Murs - The Lick


(Verse One] [MURS)
I got my house shoes on and my white t-shirt
My basketball shorts, I'm about to get some Squirt
I brought my own cup with a little ice in it
'Cause I might mix it up and get nice in a minute
They call me ghetto but I don't give a damn
'Cause I'm standin' on the corner with my cup in my hand
Other hand down the front of my pants, scratchin' my balls
They sag a little bit so you might see my drawers
I'm on pause
Man, I'm in my chill mode
Just got paid and I got a little bill fold
I'm feelin' good man, you can't tell me nothin'
Then the homie Verbs roll up, yo what's up man?

(Verbs)
Nothin' homie with the spokes I'm on move
Tryin' to get some jerky and some coconut juice
Yeah
I just cranked a couple miles and the sweat is droppin' down
I was set around your town
To Supowida and Pico made a right by some hills
And now I'm at the store with MURS, we fienda chill
But now a nigga awfully thirsty, that's for reals
So Verbs spins till your thirst quencher on the grill
But I ain't got no skrill
But homie can you spot like we workin' on the bitches
Make sure you get some Optimos and Swishers
I'm about to go the distance with this eye
And by the way my nigga can you get a can of Sprite?

(Chorus] [MURS and Verbs)
[M] What you want from the store man?
Let a nigga know
But hurry up fool 'cause I'm ready to go
[V] I want a Snicker bar and a Dentyne Ice
[M] Well if you kick your boy down with some ends that'd be nice
[V] What you want from the store man?

Let a nigga know
But you need to hurry up 'cause I'm ready to go
[M]I want some chips I want some drink
[V]What you think this is?
You better your ass up and come and roll with the kid

(Verse Two] [Verbs)
Let me tell you how this ish went down
Eatin' bags of chips and I'm in Mid-town
Meetin' pretty ass broads that I met in Santa Mon-
Ica, oh yeah and MURS
And we ran out of the car
I have solutions
Let's walk to the store
She said it would be faster if we up and use my car
Aye aye aye aye, that would be a waste of gas and
These siddity girls actin' like they got classes
Two little group-ies
Actin' hella boushe
All they do is listen to Kid Cudi and Lupe
Hold up
I ain't even tryin' to clown but
What I'm tryin' to say is they from the other side of town

(MURS)
What's up man?
These chicks ain't never been to the hood?
They look a little shook like they think they too good
Like my neighborhood store ain't up to they standards
You can get a white tee or a new bandanna
A bag of Gummy Bears and some new tube socks
A pack of Trojan large and a fruit juice box
Some new 2Pac and some bootleg DVDs
Dominos, Doritos and some dirty magazines
What more do you need?
A nickel bag of weed?
My boy got them sacks but they got a couple seeds
And if that ain't good enough, you just ain't hood enough
Get your ass on before my home girls fuck you up

(Chorus] [MURS and Verbs)

[V] What you want from the store man?
Let a nigga know
But you need to hurry up 'cause I'm ready to go
[M] I want some cupcakes
[V] Bring me up somethin' fool
You still owe me from the last time that shit ain't cool
[M] What you want from the store man?
Let a nigga know
But you need to hurry up 'cause I'm ready to go
[V] I want an Arizona (What?!)
Homie, the mango kind
[M] That's cool but I'm gonna have to keep the change this time

Překlad písní Murs - The Lick do češtiny


(Verš 1) [MURS]
Oblékl jsem si domácí boty a bílé tričko
Moje basketbalové šortky, chystám se dostat nějaké Squirt
Přinesl jsem svůj vlastní šálek s trochou ledu v něm
Protože bych to mohl smíchat a za pár minut se pěkně hodit Říkají mi ghetto, ale nedám zatracený
Protože stojím na rohu s mým šálkem v ruce
Druhou rukou dolů z mých kalhot, škrábání mé koule
Trochu se prohýbají, takže můžete vidět mé zásuvky
Jsem na pauze
Člověče, jsem v mém chladném režimu
Právě jsem dostal zaplaceno a dostal jsem malý účet složený
Cítím se jako dobrý člověk, nemůžete mi nic říct Pak se homie slovesa srolovat, co se děje, chlape?

(Slovesa)
Nic homie s paprsky jsem v pohybu
Pokuste se získat nějaké trhané a nějaké kokosové šťávy
Jo, jo Právě jsem zalomil pár kilometrů a pot se sklouzl dolů Byl jsem postaven kolem tvého města
Na Supowida a Pico udělali právo u některých kopců
A teď jsem v obchodě s MURS, my fienda chill
Ale nyní nigga hrozně žízeň, to je pro realitu
Takže slovesa se točí, dokud váš žízně hasič na grilu
Ale nemám žádný skrill
Ale homie si můžete všimnout, jako bychom pracovali na feny
Ujistěte se, že máte nějaké Optimos a Swishers
Chystám se jít s tímto okem do dálky A mimochodem, moje nigga můžete získat plechovku Sprite?

(Sbor) [MURS a Slovesa)
[M] Co chcete od obchodníka?
Dejte nigga vědět
Ale pospěšte si, hlupáku, protože jsem připraven jít [V] Chci Snicker bar a Dentyne Ice
[M] Dobře, pokud srazíš chlapce s nějakými konci, které by byly hezké [V] Co chcete od obchodníka?

Dejte nigga vědět
Ale musíte si pospíšit, protože jsem připraven jít
[M] Chci nějaké žetony, chci si dát něco k pití [V] Co si myslíte, že to je?
Ty lepší zadek nahoru a přijít a válet s dítětem

(Verš dva) [Slovesa)
Dovolte mi, abych vám řekl, jak to ish šel dolů
Jezte sáčky žetonů a já jsem v centru města
Seznamte se s pěknými zadky, které jsem potkal v Santa Mon-
Ica, ach jo a MURS
A došli jsme z auta
Mám řešení
Pojďme do obchodu
Řekla, že by bylo rychlejší, kdybychom měli a používali své auto
Aye aye aye aye, to by byla ztráta plynu a
Tyto dívky siddity jednají, jako by dostaly třídy Dvě malé skupinky
Actin 'hella boushe
Vše, co dělají, je poslouchat Kid Cudi a Lupe
Vydržte Ani se nesnažím klaun, ale jsem Snažím se říci, že jsou z druhé strany města

(MURS)
Co se děje, chlape? Tyto kuřata nikdy nebyly v kapuci?
Vypadají trochu otřeseně, jako by si mysleli, že jsou příliš dobří Stejně jako můj sousedský obchod není v souladu s normami
Můžete získat bílé tričko nebo nový šátek Pytel Gummy Bears a některé nové trubkové ponožky
Balení trojského koně velké a ovocné šťávy box
Některé nové 2Pac a některé bootleg DVD
Dominos, Doritos a některé špinavé časopisy Co víc potřebujete?
Nikl pytel plevelů?
Můj chlapec je dostal pytle, ale dostali pár semen
A pokud to není dost dobré, prostě nemáte dost kapuce
Dej si zadek dřív, než tě moje domácí holky kurva zlobí
(Sbor) [MURS a Slovesa)

[V] Co chcete od obchodníka?
Dejte nigga vědět
Ale musíte si pospíšit, protože jsem připraven jít
[M] Chci nějaké košíčky
[V] Vychovávej mě někoho hlupáka Stále mi dlužíš od poslední doby, co sračky nejsou v pohodě [M] Co chcete od obchodníka?
Dejte nigga vědět
Ale musíte si pospíšit, protože jsem připraven jít
[V] Chci Arizonu (Co ?!)
Homie, druh manga
[M] To je v pohodě, ale tentokrát budu muset změnit


Hudební videoklip Murs - The Lick sledovat online  • Murs - The Lick

Populární písně Murs