FLOWLEZ
Murs - ....The End Of The Beginning (2003)
píseň

The Night Before

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Murs - The Night Before online


  • Murs - The Night Before


Text písně Murs - The Night Before


Now some claim gangsta rap's the CNN of the streets
But it's used as an excuse to pretend over beats
So I'ma lend my speech to all within my reach
To tell what really goes on from cells to the streets
Now in LA as you know there's a war going on
And it's been going on since before I was born
Though the undisputed origin has yet to be formed
It all used to boil down to the red and the blue
But that got fucked up as the many led the few
Now there's bloods killin' bloods and crips killin' crips
That's niggas killin' niggas they play kickball with
It ain't as simple as it was way back in '86
Let me give an example of some ol' MURS shit
My sect of mid-city is livin' on the edge
'Cause there's four gangs at war and none of them wear red
Any new car or face could mean bloodshed
Which led to the other night, I'm in my girl's Bug, right
I'm bout to hit the block to see who's chillin' on the spot outside
When I put it in park, the homey got a SK aimed at my ride
So I step out slowly, 'body no one fear
He yells, that's Murs I see his beard from here
But I told this whole story just to make things clear
So it don't seem weird when I tell ya this here

Last night I almost got shot on my block
Not the block where I live at, the block where I chill at
Where I keep it real at, and used to pack steel
At times I feel it's the spot I'll get killed at

Now in the entertainment industry they have sweeps weeks
But it's Thursday in my hood when they sweep them streets
A whole fleet of the task that they simply call CRASH
That's Community Resources Against Street Hoodlums
If anyone should ask what the acronym reflects
Put into effect to try to keep the gangs in check
Now they're just another gang out bangin' they set
Known for stirring up some shit when your hood is at peace
The only pig I know dying to create beef
But let me get on with my story so that all of y'all can peep
Once again I'm on my block right, known as Cloverdale
Playin' 2K2 while I'm talkin' on my cell well
While I'm inside eyes glued to the screen
CRASH rolls on my homies with the Thursday routine
What's your name, where you goin', where you been, where you from
We say the same thing while they just play dumb
We don't gang-bang we got J-O-B's
Still they make 'em turn around and get down on they knees
Me, I'm screamin' in the house I just won by three
So when I run out on the porch to tell the homies come and see
I see 'em on the ground and I'm like, god damn
Plus I got this black Nextel phone in my hand
They both yell freeze, guns aimed at me
And even though I drop my phone it's plain to see

It was a 2 month tour that ended in Japan
So the first day back I had to spend it with my fam
That night I was goin' down to holler at my folks
Have a few beers, smoke, and share a few jokes so
To the block I bail but when I got to the dale
Everybody's on the porch lookin' distraught as hell
They start to tell me on how some fools from the other side
Just tried to kill T, he don't fuck with nobody
Just be mindin' his biz
So you have to understand what an explosive situation this Terry thing is
My nigga never gang-banged a day in his life so
Fuckin' with him is not a way to earn stripes
But a way to get wiped off the motherfuckin' planet
I don't claim to be a killer with a heart made of granite
But try to kill my best friend and it's on goddammit
I had the big homey roll me over to my place
So I could pick up this nine I kept just in case
Of some shit like this, a box of hollow-tips
I slipped back to the block with the heat in my hand
We sat up in the house loadin' guns, makin' plans
They asked me was it stolen, and why I never told 'em
Nobody in the hood ever knew that I was holdin'
I told 'em I forgot but I did it on purpose
So they wouldn't ask to borrow it to go and do dirt with
Now we locked and loaded and about to hit the streets
When we look to the corner there's a Jeep tryin' to creep
With its headlights off, we all leap for cover
They start to let off - now how does this sound?
When I hit the deck, my pistol hits the ground
So the homey picked it up and let off a couple rounds
After that went down I knew I might get clowned
So I shook to the crib to take a shower and lay down
The next morning woke up, rolled out of bed
I called my girl up and this is what I said

Překlad písní Murs - The Night Before do češtiny


Nyní někteří tvrdí, že gangsta rap je CNN ulic
Ale to je používáno jako výmluva k předstírat beaty
Takže půjčím svou řeč všem, kdo jsou v mém dosahu
Chcete-li říct, co se opravdu děje z buněk do ulic
Nyní v LA, jak víte, probíhá válka
A to se děje od té doby, co jsem se narodil
Ačkoli nesporný původ musí být ještě vytvořen
Všechno to vařilo na červenou a modrou
Ale to se v prdeli, protože mnozí vedli pár lidí Teď jsou krve zabíjející krve a krky zabíjející krupice
To je niggas killin 'niggas, s nímž hrají kickball Není to tak jednoduché, jak to bylo v roce 86 Dovolte mi uvést příklad nějaké ol 'MURS hovno
Moje sekta středního města žije na okraji Protože ve válce jsou čtyři gangy a žádný z nich nenosí červenou
Jakékoli nové auto nebo tvář může znamenat krveprolití
Což vedlo k další noci, jsem ve své dívčině Bugovi, správně Mám záchvat zasáhnout blok, abych viděl, kdo chillin 'na místě venku
Když jsem ji dal do parku, doma dostal SK zaměřený na moji jízdu
Tak jsem pomalu vystoupil, 'tělo nikdo strach
Křičí, to je Murs, vidím jeho vousy odsud
Ale celý tento příběh jsem vyprávěl jen proto, aby věci byly jasné
Takže to nevypadá divně, když ti to řeknu tady

Včera v noci jsem byl téměř výstřel na můj blok
Ne blok, ve kterém bydlím, blok, kde chlazím v
Tam, kde to udržuji v reálném stavu, a používal jsem k balení oceli
Občas mám pocit, že je to místo, kde mě zabijí v noci
Nyní v zábavním průmyslu mají zametací týdny
Ale je to čtvrtek v mé kapuci, když je zametají ulicemi Celá flotila úkolu, který jednoduše nazývají CRASH
To jsou komunitní zdroje proti ulicím Hoodlums Pokud by se někdo měl zeptat, co zkratka odráží
Realizujte, abyste se pokusili udržet gangy pod kontrolou Teď jsou to jen další gangové, kteří vyhodili Známý pro vyvolávání nějaké hovno, když je vaše kapuce v klidu
Jediné prase, o kterém vím, že umírá, aby vytvořilo hovězí maso Ale dovolte mi, abych pokračoval ve svém příběhu tak, aby všichni všichni mohli nahlédnout Opět jsem na pravém bloku, známý jako Cloverdale
Hraje '2K2, zatímco já mluvím na své cele dobře
Zatímco já jsem uvnitř očí přilepená k obrazovce
CRASH se valí na mé spojence s čtvrteční rutinou
Jak se jmenuješ, kam jdeš, kde jsi byl, odkud jsi? Říkáme to samé, zatímco oni prostě hrají hloupé
Nemáme gang-bang, máme J-O-B's
Pořád je nutí, aby se otočili a klesli na kolena
Já, jsem screamin 'v domě, který jsem právě vyhrál o tři
Takže když jsem došel na verandu, abych řekl, že kámoši přijdou a uvidí
Vidím je na zemi a já jsem rád, bože zatraceně Navíc mám tento černý telefon Nextel v ruce
Oba křičí mráz, zbraně namířené na mě
A i když upustím svůj telefon, je vidět, že

Bylo to 2měsíční turné, které skončilo v Japonsku
Takže první den jsem to musel strávit s rodinou Tu noc jsem šel dolů na holler na své lidi
Mají pár piv, kouří a sdílejí pár vtipů, takže
Na blok jsem kauci, ale když jsem se dostal k dale
Všichni na verandě vypadají rozrušeně jako peklo Začnou mi říkat o tom, jak někteří blázni z druhé strany
Jen se pokusil zabít T, on kurva s nikým
Jen mějte na paměti jeho biz
Takže musíte pochopit, jaká výbušná situace je tato věc Terryho Můj nigga nikdy gang bouchl den v jeho životě tak
Kurva s ním není způsob, jak vydělat pruhy
Ale způsob, jak se setřít z mateřské planety
Netvrdím, že jsem vrah se srdcem ze žuly
Ale zkuste zabít mého nejlepšího přítele a je to na zatraceně Měl jsem velký domácí mě převrátit na své místo
Takže jsem mohl vyzvednout těch devět, které jsem si nechal pro případ pro případ Nějaké sračky, jako je tato, krabice dutých špiček
Vklouzl jsem zpět do bloku s teplem v ruce
Posadili jsme se do domu a nabili zbraně, dělali plány Zeptali se mě, jestli to bylo ukradené, a proč jsem jim nikdy neřekl Nikdo v kapuci nikdy nevěděl, že jsem držel Řekl jsem jim, že jsem zapomněl, ale udělal jsem to záměrně
Takže by nepožádali, aby si to půjčil, aby odešel a ušpinil se
Nyní jsme zamkli a naložili a chystali se trefit do ulic Když se podíváme do rohu, jeep Jeep se snaží plížit
S vypnutými světlomety všichni skáčeme o krytí
Začnou se pustit - jak to zní?
Když jsem narazil na palubu, moje pistole dopadla na zem
Domácí ho tedy zvedl a pustil několik kol
Poté, co to šlo dolů, jsem věděl, že bych se mohl klaunovat Takže jsem se třásl na postýlce, abych se osprchoval a lehl si Příští ráno se probudil, vyvalil se z postele
Zavolal jsem své děvče a to je to, co jsem řekl


Hudební videoklip Murs - The Night Before sledovat online  • Murs - The Night Before

Populární písně Murs