FLOWLEZ
Murs - Fornever (2010)
píseň

The Problem Is...

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Murs - The Problem Is... online


  • Murs - The Problem Is...


Text písně Murs - The Problem Is...


(Uncle Chucc)
The problem is at the end of the day
No good things come my way
Feelin' some kind of way
I'll hustle every day
Can you tell me what the problem is?
What the problem is
What the problem is
Wanna know what the problem is
Can you tell me what the problem is?

(Verse 1] [Murs)
The problem is we all out for self
In a world that's consumed by greed and wealth
It's a dog-eat-dog and we cannibals for capital
The will to survive in an animal is natural
But the desire to rule
In the pursuit of pure power is the path of the fool
We chase crown till we laying face down
Our worldly possessions keep weighing us down
It rain clouds
I move like a quiet storm
No shroud, stand proud, why should I conform?
Beyond the norm I exceed the hype
Beyond all the bullshit and the stereotypes
Throw this in your stereo, this is my life
When a day's so dark you would swear it was night
9th came with the beat to help me carry the light
So you can stand your ground whatever the fight
You work for yours like I work for mine
On some P. Rod shit, got a perfect grind
What's next from the west like I'm first in line
From the coast that's known for the surf and shine
Write rhymes like I'm trying to save the earth in time
Before my girl get big and give birth to mine
I encourage you to live, put the worst behind
Never worry about the past, it ain't worth your time

(Chorus] [Uncle Chucc)
The problem is at the end of the day
No good things come our way
We need some kind of way
I'll hustle every day
Can you tell me what the problem is?
What the problem is
What the problem is
Wanna know what the problem is
Can you tell me what the problem is?

(Verse 2] [Sick Jacken)
Yeah, Sick Jacken, Psycho Realm baby
Let me start with what I know and let me put it in this flow
We got all the goods we need but got no money to grow
Hood got all the coke and weed but got no profit to show
Junkies got a ton of speed but their brain is moving slow
Education at an all-time low
Still catch an all-time high
Off the kush, Dr. Greenthumb grow
I ain't preaching, I'm just giving you a real twenty four
It's a cold world these streets don't feel anymore
There's no way of tellin'
What turn rebelling streets to three time felons
The people's government, the big time villains
Rob us blind, steal it
Just the way it is
Take you for a gang of loot
But twenty dollars got you high and slankin'
Now tell me why's that, they blame the lies in rap
But what about the medium bullshit? They disguising that
How we got access to ammo and any size of gat
But we can't get a decent school for us to knowledge at
It's called applied malice
They know they turn us into crime addicts
On the block chasing superficial status
Now do the mathematics
How many of us die in war
On the street or for all who sleep and score
The same cops you pay to protect and serve us
And the country turns its back even though you fought for it in service
When it comes to my life it's never one problem
You never know about it till you go out and shoot Diallo

The problem is at the end of the day
No good things come my way
Feelin' some kind of way
I'll hustle every day
Can you tell me what the problem is?
What the problem is
What the problem is
Wanna know what the problem is
Can you tell me what the problem is?

Překlad písní Murs - The Problem Is... do češtiny


(Strýček Chucc) Problém je na konci dne
Žádné dobré věci mi nepřišly
Cítím se nějakým způsobem Budu spěchat každý den
Můžete mi říct, o jaký problém jde?
Jaký je problém? Jaký je problém? Chceš vědět, v čem je problém Můžete mi říct, o jaký problém jde?

(Verš 1] [Murs)
Problém je, že jsme všichni pro sebe
Ve světě, který spotřebovává chamtivost a bohatství
Je to pes-sníst-pes a my kanibaly pro kapitál
Vůle přežít u zvířete je přirozená
Ale touha vládnout
Ve snaze o čistou sílu je cesta blázna
Pronásledujeme korunu, dokud nenasazujeme lícem dolů
Naše pozemské vlastnictví nás stále váží dolů Prší mraky
Pohybuji se jako tichá bouře
Žádný plášť, stojan hrdý, proč bych se měl přizpůsobit?
Za normu překročím humbuk
Kromě všech keců a stereotypů
Házejte to do svého stereo, to je můj život
Když je den tak temný, přísaháš, že to byla noc 9. přišel s rytmem, aby mi pomohl nést světlo
Takže můžete stát na zemi bez ohledu na boj
Pracujete pro vás, jako bych pracoval pro moje
Na nějaké hovno s P. Rodem dostal perfektní drcení Co bude dál od západu, jako bych byl první v řadě
Z pobřeží, které je známé pro surf a lesk
Napište rýmy, jako bych se snažil zachránit Zemi v čase
Než se moje dívka rozrostla a porodila moje fotografie Doporučuji vám žít, dát nejhorší pozadu
Nikdy se nestarejte o minulost, nestojí to za váš čas

(Sbor) [Strýček Chucc] Problém je na konci dne
Naše dobré věci nepřišly
Potřebujeme nějaký způsob, jak
Budu spěchat každý den
Můžete mi říct, o jaký problém jde?
Jaký je problém? Jaký je problém? Chceš vědět, v čem je problém Můžete mi říct, o jaký problém jde?

(Verš 2) [Sick Jacken)
Jo, Sick Jacken, dítě Psycho Realm Dovolte mi začít tím, co vím, a nechte mě to vložit do tohoto toku
Máme všechno zboží, které potřebujeme, ale nemáme žádné peníze na růst
Hood získal veškerý koks a plevel, ale neměl žádný zisk, aby ukázal
Junkies dostal tunu rychlosti, ale jejich mozek se pohybuje pomalu
Vzdělávání na historicky nejnižší úrovni Pořád chytit historický vysoký portrét Dr. Greenthumb z krku roste Nehlásám, jen vám dávám skutečných dvacet čtyři lidí Je to chladný svět, který se tyto ulice už necítí Neexistuje žádný způsob, jak to říct Co mění povstalecké ulice na tři časy zločince
Lidová vláda, zločinci z velké doby Lup nás slepý, ukrást to
Přesně tak, jak je Vezměte si gang kořisti
Ale dvacet dolarů vás dostalo vysoko a šplouchalo Teď mi řekni, proč je to tak, že obviňují lži v rapu
Ale co střední kecy? Zamaskují to Jak jsme získali přístup k munici a jakékoli velikosti gat
Ale nemůžeme získat slušnou školu pro nás, aby věděli na
Říká se tomu aplikovaná zloba
Vědí, že z nás dělají zločince Na bloku honí povrchní stav
Nyní udělejte matematiku Kolik z nás zemřelo ve válce
Na ulici nebo pro všechny, kteří spí a skóre
Stejní policajti, které platíte, abyste nás chránili a sloužili nám A země se otočí zády, i když jste za to bojovali v provozu
Pokud jde o můj život, nikdy to není jeden problém
Nikdy o tom nevíte, dokud neodejdete a nestřílíte Diallo

Problém je na konci dne
Žádné dobré věci mi nepřišly
Cítím se nějakým způsobem Budu spěchat každý den
Můžete mi říct, o jaký problém jde?
Jaký je problém? Jaký je problém? Chceš vědět, v čem je problém Můžete mi říct, o jaký problém jde?


Hudební videoklip Murs - The Problem Is... sledovat online  • Murs - The Problem Is...

Populární písně Murs