FLOWLEZ
Coolio - Gangsta's Paradise (1995)
píseň

The Revolution

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Coolio - The Revolution online


  • Coolio - The Revolution


Text písně Coolio - The Revolution


I'm seein' bodiez in the alley and blood in the valley
From the shores of Maine all the way to Compton Cali
I'm callin' rally to the homies in the street light
Take a real close at what it look like
A young nigga in the ghetto raised up on whit
The first thing momma told him was don't take no shit
Playin' tag with body bag,
Bullets,
And bloody rag
And did you put the dodge on the toe tag?
Whoever the man today, might not be the man tomarrow
'Cause life is full of hardships, pimpslaps, and sorrow
Ya gotta believe in something, but whatever ya do
Make sure what you believe is real and true
Fuck the liez an' alibiez an' come to realize
My vision won't assault of wasted on blind lil' eyes
Like A T an' T ya gotta make a switch
O' get pushed to the side like a lil' ol' bitch...

When the Revolution come I'm gonna be up front
With my finga on the trigga of a Mossburgh Pump
When the Revolution come I'm gonna be right there
With my nine in my hand and braids in my hair

I've been hollerin' and hoopin' yeah
Lootin' an' shootin'
I'm doin' some recruitin' to bring mo' troops in
Niggaz don't be doin' what they 'posed to do
They betta post on the corna with the busta crew
Playin' games I used to play back in '79
With the same bullshit an' the same ol' lie
If you want some respect ya won't be individual
On the nigga nuts 'cause he rollin' in the Sixty-fo'
Yo favorite line is fuck all a y'all
But one day there's gonna be a final call
That's why I'm rollin' deep in the motherfuckin' Jeep
Always on the peep an' my crew don't fall asleep
So pull your money outa your pocket an' put it in the middle
This ain't no roosta ass Chicken George nigga on a fiddle, huh
Ashes to ashes, dust to dust
In my mothafuckin' self I trust...

When the Revolution come I'm gonna be up front
With my finga on the trigga of a Mossburgh Pump
When the Revolution come I'm gonna be right there
With my nine in my hand and braids in my hair

Way back in the dayz we used to sling 'em in the street
But now when niggaz get beat
They wanna go an' get their heat
Everybody know that you know how to kill
But tell me do you how to let a nigga live
I gotta dream that maybe one day
Niggaz can't fight then walk away
I'm talkin' fist-a-cuffs put the pistols up and shoot 'em from
The shoulders to show that you can hold yours
I sing the song of the fight of the black man
In America
In a state of hysteria
No longa will I accept the second rate
I plan to set the record straight b'fore I disobey
It's the one - two combination punch to the throat
There's a hole in ya boat bitch
That's all she wrote
Ashes to ashes, dust to dust
In my mothafuckin' self I trust...

When the Revolution come I'm gonna be up front
With my finga on the trigga of a Mossburgh Pump
When the Revolution come I'm gonna be right there
With my nine in my hand and braids in my hair

Překlad písní Coolio - The Revolution do češtiny


Vidím bodiez v uličce a krev v údolí
Od pobřeží Maine až po Compton Cali
Volal jsem rally ke spojencům v pouličním osvětlení
Podívejte se, jak to vypadá
Mladý nigga v ghettu zvedl na drobet
První věc, kterou mu maminka řekla, nebyla žádná sračka Hrací značka s tělovou taškou,
Kulky,
A krvavé hadry A vložili jste se na špičku značky? Kdokoli ten muž dnes, nemusí být ten muž zítra Protože život je plný utrpení, pasáků a smutku Ya musí v něco věřit, ale ať děláte cokoli Ujistěte se, co je podle vás skutečné a pravdivé
Fuck the liez 'alibiez an' přijít realizovat
Moje vize nezaútočí na zbytečné oči slepých lil ' Stejně jako A i 'T ya musí udělat přepínač
O 'tlačit na stranu jako lil' ol 'fena ...

Až přijde revoluce, budu v popředí S mým prstem na triggeru Mossburgh Pump
Až přijde revoluce, budu hned tady S mými devíti v ruce a copánky ve vlasech

Byl jsem hollerin 'a hoopin' jo
Lootin 'a' shootin '
Dělám nějaký rekrutin, abych mohl přivést vojáky Niggaz se nedělá, co mají v úmyslu dělat Betta příspěvek na corna s posádkou busta
Hraje hry, které jsem hrával v roce '79 Se stejným kecy a 'stejný ol' lež

Pokud chcete nějaký respekt, nebudete individuální Na ořechech nigga způsobuje, že se válí v šedesátce Tvůj oblíbený řádek je kurva všechno Ale jednoho dne bude poslední hovor
To je důvod, proč jsem rollin 'hluboko v mateřském Jeep
Vždy na dohled, moje posádka nespat Takže vytáhněte své peníze z kapsy a vložte je do prostřední
To není žádný roosta zadek kuřecí George nigga na housle, co? Popel na popel, prach na prach
V mothafuckin 'self věřím ...

Až přijde revoluce, budu v popředí S mým prstem na triggeru Mossburgh Pump
Až přijde revoluce, budu hned tady S mými devíti v ruce a copánky ve vlasech

Cestou zpět v den jsme zvykli praku je na ulici
Ale teď, když se niggaz porazil Chtějí jít 'dostat jejich teplo
Každý ví, že víte, jak zabít
Ale řekněte mi, jak nechat nigga žít
Musím snít, že jednoho dne
Niggaz nemůže bojovat, pak odejít
Mluvím o pěstních manžetách, vyložte pistole a vystřelte z nich Ramena ukázat, že můžete držet vaše
Zpívám píseň boje černochů
V Americe Ve stavu hysterie
No longa přijmu druhou sazbu
Mám v plánu nastavit rekord přímo před tím, než neuposlechnu Je to jeden - dva kombinace úder do krku
Je tu díra v feně lodi feny
To je vše, co napsala
Popel na popel, prach na prach
V mothafuckin 'self věřím ...

Až přijde revoluce, budu v popředí S mým prstem na triggeru Mossburgh Pump
Až přijde revoluce, budu hned tady S mými devíti v ruce a copánky ve vlasech


Hudební videoklip Coolio - The Revolution sledovat online  • Coolio - The Revolution

Populární písně Coolio