FLOWLEZ
Murs - ....The End Of The Beginning (2003)
píseň

The Scuffle

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Murs - The Scuffle online


  • Murs - The Scuffle


Text písně Murs - The Scuffle


Southern California underground funk assassin
Known to blast the competition
Break 'em up like New Edition
I'm gonna rob you, throb you, rip you with mics
And make you question your commitment like my dicks in your wife
And I'm hittin' it right
Now how's that for a visual to make your brain stall
Your old ball and chain now chained to my wall
I'mma reign till I fall, when I do I'll get a stunt double
Like to play it smart so I hump when there's trouble
While you try to go for broke with them punks in your huddle
I play Voldermolt and bring the magic to the muggles
Just dove in the struggle
Not waitin' waist deep
Lickin' kicks off the snairs while you suckas waste beats
Lose your hunger for success once you taste defeat
So I'mma show you how to eat
You gotta let it wet your appetite
Spit it out and rap just tight
Keep a sense of humor and just kick back and laugh at life

(It'll drive you crazy)
If you let it take over
Have you stressed to the point where you can't stay sober
(It'll drive you crazy)
If you let it take over
Got me stressed to the point where I can't stay sober
(It'll drive you crazy)
If you let it take over
Got me stressed to the point where I can't stay sober
(It'll drive you crazy)
If you let it don't forget it
Take control of your life or you just might regret it

That's how I got these panic attacks and frantical raps
That's cold as a chick mixed hispanic with black
But still spit it so hot they'll have to ban it from wax
Or at least press it on that heavy European shit
So you can't want beef when you're a vegan bitch
Props to BLX, I hope y'all see them checks
I'm uppin' woman from the back like a CRX
And real heads can stop waitin' 'cause WE are next
Def J-U-X and Living Legends coming through when I play two sets
Like Shock G and D.U. don't know the half about blowin' up
I call you see too
Treat it like an opening act of movie preview
'Cause everybody in the house came to watch what we do
Since your rhymes are as fly as a fuckin' Emu
So even if I only make MTV2
It's better than me stuck in a rut being you

(It'll drive you crazy)
If you let it take over
Have you stressed to the point where you can't stay sober
(It'll drive you crazy)
If you let it take over
Got me stressed to the point where I can't stay sober
(It'll drive you crazy)
If you let it take over
Got me stressed to the point where I can't stay sober
(It'll drive you crazy)
If you let it don't forget it
Take control of your life or you just might regret it

Quit letting your girl run you life and
Homie be a man
Your ladies not supposed to be your one and only fan
Or your manager
That's a conflict of interest
I expect nothing less from a product of incest
I been fresh
Since my first song in '92
When I got with 3MG we put it down since high school
So mother fuckers, know, how, I, do
I shove this mic down your throat and start speaking into you
And my mic sounds nice, check one
I can sing in the middle of this verse just for fun
Like, "la la la la laaa"
I know it's off key but when Oh No's on the beat
He can make something even that vile seem sweet
As revenge on your ex-girlfriend who fucked your best friend
While you were drunk passed out in your den
So while you were downin' Hen (essy)
She was goin' down on him

(It'll drive you crazy)
If you let it take over
Have you stressed to the point where you can't stay sober
(It'll drive you crazy)
If you let it take over
Got me stressed to the point where I can't stay sober
(It'll drive you crazy)
If you let it take over
Got me stressed to the point where I can't stay sober
(It'll drive you crazy)
If you let it don't forget it
Take control of your life or you just might regret it

Překlad písní Murs - The Scuffle do češtiny


Vrah v jižní Kalifornii podzemní funk vrah Je známo, že výbuch soutěže
Rozdělte se jako New Edition
Oloupím tě, otrhnu tě, roztrhám tě s mikrofony
A donutit vás zpochybnit váš závazek jako moje ptáci ve vaší ženě A zasáhnu to správně Teď, jak je to pro vizuální, aby se váš mozek zastavil
Váš starý míč a řetězy jsou nyní připoutány k mé zdi
Jsem panování, dokud nespadnu, když to udělám, dostanu senzační dvojnásobek
Rád to hraji chytře, takže když se vyskytnou potíže, budu hrb Zatímco se snažíte jít s nimi rozbít punks ve vašem choulí
Hraju Voldermolt a přináší kouzlo mudlům
Jen holubice v boji
Ne čekat v pasu hluboko
Lickin 'odstartuje snairs, zatímco vy saje odpady beaty
Ztratit hlad po úspěchu, jakmile ochutnáte porážku
Takže vám ukážu, jak jíst
Musíš to nechat zvlhčit svou chuť k jídlu
Spit to a rap jen těsně
Udržujte smysl pro humor a jen kopat zpět a smát se při životě

(Bude vás to šílet)
Pokud to necháte převzít
Zdůraznili jste, že nemůžete zůstat střízliví (Bude vás to šílet)
Pokud to necháte převzít
Dostal jsem důraz na to, že nemůžu zůstat střízlivý (Bude vás to šílet)
Pokud to necháte převzít
Dostal jsem důraz na to, že nemůžu zůstat střízlivý (Bude vás to šílet)
Pokud to necháte zapomenout na to
Převezměte kontrolu nad svým životem, nebo byste to mohli jen litovat
Tak jsem dostal tyto záchvaty paniky a zběsilé znásilnění
To je zima, protože kuřátko smíchalo hispaniku s černou dívkou Ale stále plivat tak horké, že ho budou muset zakázat před voskem Nebo ho alespoň přitlačte na těžký evropský hovno
Takže nemůžete chtít hovězí maso, když jste veganská fena Rekvizity pro BLX, doufám, že je uvidíte všechny šeky Jsem uppin 'žena zezadu jako CRX
A skutečné hlavy mohou přestat čekat, protože jsme další Def J-U-X a Living Legends přicházejí, když hraji dvě sady
Jako Shock G a D.U. nevím polovinu o vyhoření
Říkám vám taky vidět Zacházejte s ním jako s úvodním aktem náhledu filmu
Protože všichni v domě přišli sledovat, co děláme
Vzhledem k tomu, vaše rýmy jsou stejně létat jako zasraný Emu
Takže i když vyrobím pouze MTV2 Je to lepší než já uvízl ve vyjetých kolejích, když jste vy
(Bude vás to šílet)
Pokud to necháte převzít
Zdůraznili jste, že nemůžete zůstat střízliví (Bude vás to šílet)
Pokud to necháte převzít
Dostal jsem důraz na to, že nemůžu zůstat střízlivý (Bude vás to šílet)
Pokud to necháte převzít
Dostal jsem důraz na to, že nemůžu zůstat střízlivý (Bude vás to šílet)
Pokud to necháte zapomenout na to
Převezměte kontrolu nad svým životem, nebo byste to mohli jen litovat
Přestaňte nechat svou dívku, aby vám vedla život a krásu Homie být mužem Vaše dámy by neměly být vaším jediným a jediným fanouškem Nebo váš manažer
To je střet zájmů
Očekávám nic méně od produktu incestu
Byl jsem čerstvý
Od mé první písně v roce 1992
Když jsem přišel s 3MG, odložili jsme to od střední školy Takže matka šuká, víš, jak, já, děláš Strčil jsem tenhle mikrofon do krku a začal mluvit do tebe
A můj mikrofon zní pěkně, zkontrolujte jednu
Mohu zpívat uprostřed tohoto verše jen pro zábavu
Jako "la la la laaa" Vím, že je to mimo klíč, ale když Oh No je na rytmu
Může udělat něco, i když se odporný zdá sladký Jako pomsta za svou bývalou přítelkyní, která šukala s tvým nejlepším přítelem
Zatímco jste byli opilí omdlel ve své doupě
Takže, když jste sestřelili slepici (esy)
Šla na něj dolů
(Bude vás to šílet)
Pokud to necháte převzít
Zdůraznili jste, že nemůžete zůstat střízliví (Bude vás to šílet)
Pokud to necháte převzít
Dostal jsem důraz na to, že nemůžu zůstat střízlivý (Bude vás to šílet)
Pokud to necháte převzít
Dostal jsem důraz na to, že nemůžu zůstat střízlivý (Bude vás to šílet)
Pokud to necháte zapomenout na to
Převezměte kontrolu nad svým životem, nebo byste to mohli jen litovat


Hudební videoklip Murs - The Scuffle sledovat online  • Murs - The Scuffle

Populární písně Murs