FLOWLEZ
Coolio - Gangsta's Paradise (1995)
píseň

Too Hot

představovat
album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Coolio - Too Hot online


  • Coolio - Too Hot


Text písně Coolio - Too Hot


Everybody listen up 'cause I'm about to get my speak on
Fools be trippin' when it's time to get their freak on
Runnin' round town, puttin' it down without no protection
For they erection
When it's time for selection, what's your direction
Before you make a choice, you betta do some inspection
If you don't know my aim and don't know my game, then
Let me explain now
Iesha slept wit Mark and Mark slept wit Tina
And Tina slept wit Javier the first time he seen her
Javier slept wit Lupe and Lupe slept with Rob
'Cause he was rollin' on beads and had a good ass job
Rob slept wit Lisa who slept wit Steve, and
Steve was positive H.I.V.
What started off as a plan ended up in the plot
Ya betta cool ya ass off 'cause it's too damn hot

Oh-oh it's too hot (too hot) too hot, lady (too hot)
Gotta run for shelter, gotta run for shade
It's too hot (too hot) too hot, homie (too hot)
Gotta make some sense from this mess that we made

You're doin' everything momma told you not to do
Now you're tryin' to walk away cause you know it's true
Your sister can't explain, and your brother's ashamed
To admit you both have the same last name
I don't have to ask you where you've been
Cause the matches in your purse say Holiday Inn
"A mind is a terrible thing to waste," that was the slogan
But now it's '95, and it's "Don't forget the Trojan"
Explained it to her momma, before somebody get her
Gotta hip her to the game of those smooth talkin' niggaz
Love is the word seldom meant, but often heard
Latex, safe sex, you better learn
Or get hip to the facts before you react, or
End up in a box on your back
Sometimes you ask for what you want and get what you got
Don't get caught up in the plot, it's too damn hot

Oh-oh it's too hot (too hot) too hot, lady (too hot)
Gotta run for shelter, gotta run for shade
It's too hot (too hot) too hot, homie (too hot)
Gotta make some sense from this mess that we made

Another day in the city and, oh, what a pity
Even though we did our duty, things are still lookin' shitty
Everybody in the pack stacked, tryin' to make some scratch
Walkin' in the rain, but they ain't got no hat
Understand how we livin' in the '90's, loc
Nuclear waste, cannibalism, and pistol smoke
Sex, lies, videotape and rape
Just a little bump-n-grind can seal your fate
We need to do something drastic, shit is gettin' tragic
And if you don't believe me, then go ask Magic
Everybody and they momma preachin' abstinence, these
Kids ain't checkin' for absti-shit
So put a condom in they hand and hope it don't bust
Another victim of the lust, in God we trust
What started off as a plan ended up in the plot
Water can't cool it off 'cause it's too damn hot

Oh-oh it's too hot (too hot) too hot, lady (too hot)
Gotta run for shelter, gotta run for shade
It's too hot (too hot) too hot, homie (too hot)
Gotta make some sense from this mess that we made

(Listen to Coolio) It's too hot (too hot) too hot, lady
(This message comes from Coolio) Gotta run for shelter, gotta run for shade
(Listen to Coolio) It's too hot (too hot) too hot, homie
(This message comes from Coolio) Gotta make some sense from this mess that we made

(Listen to Coolio) It's too hot (too hot) too hot, lady
(This message comes from Coolio) Gotta run for shelter, gotta run for shade
It's too hot
Yeah, that it, J.T., that's how we do it right there

Překlad písní Coolio - Too Hot do češtiny


Všichni poslouchají, protože se chystám promluvit o
Blázni jsou trippin ', když je čas, aby jejich šílenec na oslavu Runnin 'kolem města, odložte' to bez ochrany

Pro erekci
Když je čas na výběr, jaký je váš směr
Než se rozhodnete, měli byste udělat nějakou inspekci
Pokud neznáte můj cíl a neznáte moji hru, pak
Dovolte mi vysvětlit nyní
Iesha spal vtip Mark a Mark spal vtip Tina A Tina spala s Javierem poprvé, když ji viděl Javier spal s Lupe a Lupe spali s Robem 'Protože on byl rollin' na korálky a měl dobrou práci zadek
Rob spal vtip Lisu, který spal vtip Steve, a
Steve byl pozitivní H.I.V.
Co začalo, když plán skončil v zápletce
Ya betta cool ya prdel, protože je to příliš zatraceně horké

Oh-oh, je to příliš horké (příliš horké), příliš horké, dáma (příliš horké)
Musím utéct do úkrytu, musí utéct za stín Je to příliš horké (příliš horké), příliš horké, homie (příliš horké)
Z toho zmatku, který jsme udělali, musí dát nějaký smysl
Děláš všechno, co ti máma řekla, abys neudělal
Nyní se snažíte odejít, protože víte, že je to pravda
Vaše sestra to nedokáže vysvětlit a váš bratr se stydí Přiznávám, že oba máte stejné příjmení
Nemusím se tě ptát, kde jsi byl Protože zápasy ve vaší kabelce říkají Holiday Inn
"Mysl je hrozná věc plýtvat," to byl slogan
Ale teď je to '95, a je to "Nezapomeňte na trojského koně"
Vysvětlil to její matce, než ji někdo dostane Musím ji hip do hry těch hladkých talkin 'niggaz
Láska je slovo zřídka míněno, ale často slyšet
Latex, bezpečný sex, raději se naučíš Nebo si uvědomte fakta, než začnete reagovat, nebo
Skončí v krabici na zádech
Někdy se ptáte na to, co chcete, a získejte to, co máte Nenechte se chytit do spiknutí, je to příliš zatraceně horké

Oh-oh, je to příliš horké (příliš horké), příliš horké, dáma (příliš horké)
Musím utéct do úkrytu, musí utéct za stín Je to příliš horké (příliš horké), příliš horké, homie (příliš horké)
Z toho zmatku, který jsme udělali, musí dát nějaký smysl
Další den ve městě a, ach, jaká škoda
I když jsme splnili svou povinnost, věci stále vypadají jako hovno Všichni v balíčku naskládané, pokuste se udělat nějaké škrábnutí
Chůze v dešti, ale nemají klobouk Pochopte, jak žijeme v 90. letech, loc
Jaderný odpad, kanibalismus a pistolový kouř
Sex, lži, videokazeta a znásilnění
Jen malý bump-n-grind dokáže utěsnit váš osud Musíme udělat něco drastického, hovno je tragické A pokud mi nevěříte, pak se zeptejte Magic Magic Všichni a oni maminka hlásají abstinenci, tito lidé Děti nekontrolují abst-sračky
Takže dejte do rukou kondom a doufejte, že to nepadne
Další oběť touhy, v Boha věříme
Co začalo, když plán skončil v zápletce
Voda to nemůže ochladit, protože je příliš zatraceně horká

Oh-oh, je to příliš horké (příliš horké), příliš horké, dáma (příliš horké)
Musím utéct do úkrytu, musí utéct za stín Je to příliš horké (příliš horké), příliš horké, homie (příliš horké)
Z toho zmatku, který jsme udělali, musí dát nějaký smysl
(Poslouchejte Coolio) Je to příliš horké (příliš horké), příliš horké, slečno (Tato zpráva pochází z Coolio) Musím utéct do úkrytu, musí utíkat za stínem (Poslouchejte Coolio) Je to příliš horké (příliš horké) příliš horké, homie
(Tato zpráva pochází z Coolia) Musím z toho zmatku, který jsme udělali, dát nějaký smysl
(Poslouchejte Coolio) Je to příliš horké (příliš horké), příliš horké, slečno (Tato zpráva pochází z Coolio) Musím utéct do úkrytu, musí utíkat za stínem Je to příliš horké
Jo, to, J.T., takto to děláme právě tady


Hudební videoklip Coolio - Too Hot sledovat online  • Coolio - Too Hot

Populární písně Coolio