FLOWLEZ
Murs - ....The End Of The Beginning (2003)
píseň

Transitionz Az A Ridah

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Murs - Transitionz Az A Ridah online


  • Murs - Transitionz Az A Ridah


Text písně Murs - Transitionz Az A Ridah


(Imitating 2Pac)
I won't deny ya, I'm a straight ridah
You don't wanna fuck wit me!

(Murs - talking)
Me, personally, I shop illegally
All you ladies out there c'mon, cause whatever, don't front!
Y'know you them like them ridahz! (SHOW YO LOVE!)

(Murs)
(Give it up) Now I heard that heaven is a half pipe
Well, that's only half-right
You'll have to skate vert to find your heaven on this earth
You could skate a parking lot and see it all for what it's worth
Heelflip - 12 stairs, and still receive your share
Hardware to the wood, no risers at all
On the low life skating before the blegals got involved
Now they got, platinum chains to match they rangs
Understand I'm not hatin', I'm just sayin' that is strange -
That Hosoi's locked up, Tony Hawk's got a game
Although, everything's changed, I still love it the same
Sixteen years later, still doin' my thang
This go out to all my ridahz who, don't gang bang

It used to be so fun, we rode from cops at the spots
Makin' magic, weekend havoc in yo' local parking lots
Now let's RIDE (Fo' them 15-stair, no slides)
Let's RIDE (For the homeys pullin airs backside)
Let's RIDE (Ol' skool, Dogtown, Bert Slide)
Let's RIDE (For every time you bailed, but got back up and tried)

Now I first startin skatin back in 1986 (WHOO!)
And I still can't land a motherfuckin kick flip (I know that)
I just like to ride, kick turn, carve the bowl
And my most impressive flatland trick? Ollie the road
Though I'm not outta control, it's good for my soul
To go out and test my limits - no coach, no scrimmage
One of the few sports in life that promotes independence
So this is my ode, to everyone who roll
Two trucks and four wheels, those who ride everyday
To develop more skills, and there sure ain't thang in pain
Seven plaza woodgrain, do the same trick for weeks
Till it drives you insane (Ah-RGH!)
But when you land that trick, it's spiritual bliss (Hummmmmm...)
When the vinyl meets the asphalt
Attempted it for weeks, you've been workin yo' ASS OFF!
And it's not about a girl, or some props for your boys
You do it fo' yourself and that sense of inner joy

Now you could ride for fun, flow, am, or pro (shit, I'm a pro)
It's like underground rap - it's not about dat dough!
Although it is nice to make loot at what you love
Said by me and James Craig (Whaddup?) talkin' life over grub
Or me and G-Mo's hosted outside the club
And if they don't let you wear yo' skate shoes, then FUCK them scrubs!
Look, I don't play ball or, organized sports
Catch me at the skate park, in some boarder-type shorts
It's a quarter pipe sport, skate is sorta like H.O.R.S.E.
And we don't fear pain, it's a door to life source
And we could make our own fun, we don't, gotta find a court
It's as plain as this, we could skate a drainage ditch!
Ride with the homeys, pull the insane and shit
That'll never get filled, but still it makes you feel
Like a hundred thousand dollas when you hear yo' boys holla (WHOOO!)
And this is dedicated to my skateboard scholars

It used to be so fun, we rode from cops at the spots
Makin' magic, weekend havoc in yo local parking lots
Now let's RIDE!

Now on the real know', we'll take a moment
To say, "Rest In Peace" to all ya favorite skate spots...
Like E.M.B... Lovepark...
Moment of silence...
Rest in peace, Kenan Milton...
Keep ridin'...

Překlad písní Murs - Transitionz Az A Ridah do češtiny


(Napodobování 2Pac)
Nebudu tě popírat, jsem rovná ridah Nechceš mě kurva vtipovat!

(Murs - mluví)
Já osobně nakupuji nelegálně
Všechno, co tam dámy, no tak, způsob cokoli, nepředu!
Víš, že je máš rád ridahz! (ZOBRAZTE SVÉ LÁSKY!)

(Murs)
(Vzdejte to) Teď jsem slyšel, že nebe je poloviční dýmka
No, to je jen poloviční pravá
Budete muset bruslit vert, abyste našli své nebe na této zemi
Mohli byste bruslit parkoviště a vidět to vše za to, co stojí za to
Heelflip - 12 schodů, a přesto obdržíte svůj podíl
Hardware na dřevo, žádné stoupačky vůbec
Na nízké životní bruslení, než se zapojili blegálové

Nyní se dostali, platinové řetězy, aby odpovídaly, že zazvoní Pochopte, že nemyslím, jen říkám, že je to divné -
Když je Hosoi zamčený, Tony Hawk má hru Přestože se všechno změnilo, pořád ho miluji stejnou
O šestnáct let později, pořád dělám moje thangové Tohle jde ven všem mým ridahzům, kteří gang bang ne
Bylo to tak zábavné, jeli jsme z policajtů na místech
Vytvářejte kouzlo, víkendový chaos na místních parkovištích
Nyní pojďme RIDE (Fo 'je 15 schodů, bez skluzavek)
Pojďme RIDE (pro domácí potáhne vzduch vzadu)
Pojďme RIDE (Ol 'skool, Dogtown, Bert Slide)
Pojďme RIDE (Pokaždé, když jste zachránili, ale vrátili se a vyzkoušeli)

Teď poprvé startuji v roce 1986 (WHOO!)
A já stále nemůžu přistát zkurvené kopání flip (já vím, že)
Rád jezdím, kopám do zatáčky, vyřezávám misku
A můj nejpůsobivější rovinářský trik? Ollie na silnici
I když nejsem mimo kontrolu, je to dobré pro mou duši
Chcete-li jít ven a vyzkoušet své limity - žádný trenér, žádné scrimmage
Jeden z mála sportů v životě, který podporuje nezávislost
Takže tohle je moje óda, všem, kteří hodí Dva kamiony a čtyři kola, ti, kteří jezdí každý den
Chcete-li rozvíjet více dovedností, a tam určitě není bolest v bolesti
Sedm plaza woodgrain, udělat stejný trik týdny
Dokud vás to nezlobí (Ah-RGH!)
Ale když přistaneš tento trik, je to duchovní blaženost (Hummmmmm ...)
Když vinyl splňuje asfalt
Pokus o to týdny, pracujete na ASS OFF!
A nejde o dívku nebo nějaké rekvizity pro vaše chlapce Děláte to pro sebe a ten pocit vnitřní radosti

Nyní můžete jezdit pro zábavu, plynout, jsem, nebo pro (sračky, jsem profesionál)
Je to jako podzemní rap - nejde o datové těsto!
I když je hezké dělat kořist v tom, co máte rádi
Řekl mě a James Craig (Whaddup?) Mluví život nad grub
Nebo já a G-Mo jsme hostili mimo klub A pokud vám nedovolí nosit boty na skate, pak FUCK je drhne!
Podívej, nehraji míč nebo organizované sporty
Chytte mě ve skate parku, v některých šortkách typu boarder
Je to sport čtvrtkové dýmky, brusle jsou tak trochu jako H.O.R.S.E.
A nebojíme se bolesti, jsou to dveře ke zdroji života
A mohli bychom si udělat vlastní zábavu, ne, musíme najít soud
Je to tak jasné, že bychom mohli bruslit drenážní příkop!
Jízda s domácími, vytáhněte šílené a hovno
To se nikdy nenaplní, ale přesto se cítíte líp Jako sto tisíc dollasů, když uslyšíte kluky holly (WHOOO!)
A to je věnováno mým učencům skateboardu

Bylo to tak zábavné, jeli jsme z policajtů na místech
Udělejte si kouzlo, víkendový chaos na místních parkovištích
Teď jdeme RIDE!

Nyní na skutečném know ', budeme trvat chvíli
Chcete-li říci: „Odpočiňte si v míru“ na všech vašich oblíbených skate spotech ...
Jako E.M.B ... Lovepark ...
Okamžik ticha ...
Odpočívej v klidu, Kenan Milton ...
Nechte ridin '...


Hudební videoklip Murs - Transitionz Az A Ridah sledovat online  • Murs - Transitionz Az A Ridah

Populární písně Murs