FLOWLEZ
Murs - Varsity Blues (2002)
píseň

Varsity Blues

album
hudebník
žánry
jazyk
rok


Poslouchejte píseň Murs - Varsity Blues online


  • Murs - Varsity Blues


Text písně Murs - Varsity Blues


What up though?
Welcome to Varsity Blue,
My personal therapy EP for colored boys.

It's when you start to get a gut
And you don't go out as much.
You and your own homeboys barely even stay in touch.
You be doin' too much.
You tryin' to build a career.
Got a one bedroom
And a fridge full of beer.
You smokin' cigarettes like it's goin' outta style.
Used to be strugglin'
Now you gettin' dough in piles.
On the real you haven't been truly happy in awhile.
Yo mind ain't right
Cause you got issues on file
That you been building since a child
And still haven't dealt with.
Thanks to Hennessy and chronic,
You haven't felt shit.
But once you sober up
It's like your brain is blowin' up.
You get headaches and can't sleep.
You nervous for no reason.
When everything is quiet you can hear ya heart beatin'
Start poundin' hella fast
And you feel like you tweekin'.
I'm speakin' to y'all
Who know what it's like.
And might have to be on medication for the rest of ya life

It's for them varsity blues.
To all of my dudes
Who hustle hard and never learnt the meaning of lose.
It's for them varsity blues.
To my backpackin' crews
Who hustle hard and never learnt the meaning of lose.
It's for them varsity blues.
To my ???
Who hustle hard and never learnt the meaning of lose.
It's for the varsity blues.
To all of y'all who pay dues.
Who hustle hard and never learnt the meaning of lose.

It's when you been with the same girl for over a year
Knowing deep in your heart that marriage is ya greatest fear.
How you supposed to settle down with all these ladies out here?
So many different types: Black, Latin, and White.
Now ya girl might be tight, but she's not the only one.
And this is your life and you got only one
To live, so live it up
Or do you give it up?
That's why I'm singin' the blues for y'all who know whas up.
If your girl cheats on you, she's a whore, she's a slut
But if you do the same thing, you just bein' a man.
Now we can truly understand what our fathers went through.
I know you cheated on your girl and it's botherin' you.
But she'll never find out 'cause she was out with the crew.
And she can't be hurt by what she never knew.
But deep down inside you wanna tell her the truth
But if you do, she might leave so what should you do?

It's for them varsity blues.
To all of my dudes
Who hustle hard and never learnt the meaning of lose.
It's for them varsity blues.
To my backpackin' crews
Who hustle hard and never learnt the meaning of lose.
It's for them varsity blues.
To my ???
Who hustle hard and never learnt the meaning of lose.
It's for the varsity blues.
To all of y'all who pay dues.
Who hustle hard and never learnt the meaning of lose.

It's varsity blues 'cause I landed in
Most every hood activity and rap Mid City.
To retire from these streets that for years attempted killin' me.
My hood and dead homies will forever live in me.
Keepin' me inspired through the dramas life's giving me.
I willingly sacrifice my life on these beats
So when I play it back I kill the demons in my sleep.
Or at least to understand why I am the way I am:
Mean-spirited and angry and I don't give a damn.
Mad at the world. That's why I never had a girl.
Incapable of lovin' anyone who could betray me.
She made out with my best friend. It sorta drove me crazy.
Along with the sore that I opened down in AZ
And at the same time I blew the engine on my Caddilac.
Cost me seven Gs so you know that set me back.
Which eqauls varsity blues and panic attacks.

It's for them varsity blues.
To all of my dudes
Who hustle hard and never learnt the meaning of lose.
It's for them varsity blues.
To my backpackin' crews
Who hustle hard and never learnt the meaning of lose.
It's for them varsity blues.
To my ???
Who hustle hard and never learnt the meaning of lose.
It's for the varsity blues.
To all of y'all who pay dues.
Who hustle hard and never learnt the meaning of lose.

Překlad písní Murs - Varsity Blues do češtiny


Co se ale děje?
Vítejte v Varsity Blue,
Můj osobní terapeutický EP pro barevné chlapce
Je to, když začnete mít střeva
A ty nejdeš tolik.
Vy a vaše vlastní homeboys sotva zůstanete v kontaktu Děláš příliš mnoho Pokoušíte se vybudovat kariéru Mám jednu ložnici
A lednice plná piva.
Kouříte cigarety, jako by to vypadalo mimo styl.
Býval zápas Nyní dostanete těsto v hromadách Ve skutečnosti jste za chvilku nebyli opravdu šťastní.
Vaše mysl není v pořádku Příčina Máte problémy se souborem
Že jste stavěl od dětského domova A stále se nezabývali Díky Hennessy a chronické,
Necítil jsi se hovno Ale jakmile střízlivý vzhůru
Je to jako by váš mozek vybuchl.
Máte bolesti hlavy a nemůžete spát Jste nervózní bez důvodu Když je vše tiché, uslyšíte srdeční rytmus Začněte poundin 'hella rychle
A máte pocit, že jste tweekin '.
Mluvím s vámi Kdo ví, jaké to je.
A možná bude muset být na léky po zbytek života
Je to pro ně pestrost blues.
Všem mým chlápkům Kdo tvrdě hučí a nikdy se nenaučil význam ztráty Je to pro ně pestrost blues.
K mým batohovým posádkám Kdo tvrdě hučí a nikdy se nenaučil význam ztráty Je to pro ně pestrost blues.
K mému ???
Kdo tvrdě hučí a nikdy se nenaučil význam ztráty Je to pro pestrost blues.
Všem všem, kteří platí poplatky Kdo tvrdě hučí a nikdy se nenaučil význam ztráty
Je to, když jste byli se stejnou dívkou více než rok
Věděl hluboko ve svém srdci, že manželství je největší strach Jak ses měl usadit se všemi těmi dámami tady?
Tolik různých typů: černá, latina a bílá Teď může být dívka těsná, ale není jediná A tohle je tvůj život a máš jen jednu
Žít, tak žít nahoru
Nebo se toho vzdáš?
To je důvod, proč zpívám blues pro všechny, kteří vědí, co se děje Pokud vaše dívka podvádí, je děvka, je děvka Ale pokud uděláte to samé, budete prostě mužem Nyní můžeme skutečně pochopit, čím prošli naši otcové Vím, že jste podváděli svou dívku, a obtěžuje vás to.
Ale nikdy to nezjistí, protože byla s posádkou A ona nemůže být zraněna tím, co nikdy nevěděla.
Ale hluboko uvnitř jí chcete říct pravdu
Ale pokud tak učiníte, mohla by odejít, tak co byste měli dělat?

Je to pro ně pestrost blues.
Všem mým chlápkům Kdo tvrdě hučí a nikdy se nenaučil význam ztráty Je to pro ně pestrost blues.
K mým batohovým posádkám Kdo tvrdě hučí a nikdy se nenaučil význam ztráty Je to pro ně pestrost blues.
K mému ???
Kdo tvrdě hučí a nikdy se nenaučil význam ztráty Je to pro pestrost blues.
Všem všem, kteří platí poplatky Kdo tvrdě hučí a nikdy se nenaučil význam ztráty
Je to různorodost blues, protože jsem přistál v zemi Většina každé činnosti kapuce a rapu Mid City.
Odejít z těchto ulic, které se roky pokoušejí zabít mě.
Moje kapuce a mrtví spojenci ve mně zůstanou navždy Nechte mě inspirovat dramaty, které mi život dává.
Já dobrovolně obětuji svůj život na těchto rytmech
Takže když to přehraju zpět, zabiju démony ve spánku Nebo alespoň pochopit, proč jsem takový, jaký jsem:
Střední-rozzlobený a naštvaný a já nedám zatraceně.
Šílený na světě. Proto jsem nikdy neměl holku Neschopný milovat každého, kdo by mě mohl zradit.
Rozeznala se se svým nejlepším přítelem. Sorta mě zbláznil Spolu s bolestí, které jsem otevřel v AZ
A současně jsem vyhodil motor na Caddilac.
Stál mě sedm Gs, takže víš, že mě to vrátilo zpět Který eqauls varsity blues a panické útoky
Je to pro ně pestrost blues.
Všem mým chlápkům Kdo tvrdě hučí a nikdy se nenaučil význam ztráty Je to pro ně pestrost blues.
K mým batohovým posádkám Kdo tvrdě hučí a nikdy se nenaučil význam ztráty Je to pro ně pestrost blues.
K mému ???
Kdo tvrdě hučí a nikdy se nenaučil význam ztráty Je to pro pestrost blues.
Všem všem, kteří platí poplatky Kdo tvrdě hurá a nikdy se nenaučil význam ztráty.


Hudební videoklip Murs - Varsity Blues sledovat online  • Murs - Varsity Blues

Populární písně Murs