FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
Lied

Im Tachpetza

Album
Musiker
Genres
Jahr


Hör dir das Lied an The Idan Raichel Project - Im Tachpetza online


  • The Idan Raichel Project - Im Tachpetza


Liedtext The Idan Raichel Project - Im Tachpetza


Luchot sh'naim hem
Beyosher nichtevu
Bam dibrot asar
Be'edut nech'keru

Shme'u le'anochi
Ve'lo yihyeh lecha
Mefi g'vurah hem
Vetorah shimru

Baruch asher zichah
Edato lechazot
Torah t'mimah bah
Nafshot k'sheru

Zichra adon hakol
Lechen toratcha
Kavatz p'zorenu
Asher nitp'zru

Liedübersetzung The Idan Raichel Project - Im Tachpetza ins Deutsche


Luchot sh'naim hem
Beyosher nichtevu
Bam Dibrot Asar
Be'edut nech'keru

Shme'u le'anochi
Ve'lo yihyeh lecha
Mefi g'vurah hem
Vetorah Shimru

Baruch asher zichah
Edato Lechazot
Torah t'mimah bah
Nafshot k'sheru

Zichra adon hakol
Lechen toratcha
Kavatz p'zorenu
Asher nitp'zru


Musikvideoclip The Idan Raichel Project - Im Tachpetza Online schauen  • The Idan Raichel Project - Im Tachpetza

Beliebte Lieder The Idan Raichel Project