FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
τραγούδι

Yesh Bi Od Ko'Ach

άλμπουμ
hudebník
είδη
έτος


Ακου το τραγούδι The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach Σε σύνδεση


  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Στίχοι τραγουδιού The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a...

Μετάφραση τραγουδιού The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach στα ελληνικά


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol


Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Όχημα mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Χααβίβ shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a ...


Μουσικό βίντεο κλιπ The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach παρακολουθήστε στο διαδίκτυο  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach

Δημοφιλή τραγούδια The Idan Raichel Project