FLOWLEZ
Yaakov Shwekey
artist

Yaakov Shwekey

genres
Listen to music Yaakov Shwekey online
Lyrics Yaakov ShwekeySongs translations Yaakov Shwekey into EnglishMusic videos Yaakov Shwekey watch online • Yaakov Shwekey - Libi Bamizrach

 • Yaakov Shwekey - Modeh Ani

 • Yaakov Shwekey - Chabibi

 • Yaakov Shwekey - Boee Beshalom

 • Yaakov Shwekey - Yala!

 • Yaakov Shwekey - Shir Hayona

 • Yaakov Shwekey - Baruch Hashem

 • Yaakov Shwekey - Hakadosh

 • Yaakov Shwekey - Ten Lo

 • Yaakov Shwekey - Rau Banim

 • Yaakov Shwekey - Mul E-Li

 • Yaakov Shwekey - Hu Yiftach