FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
song

Im Tachpetza

album
artist
genres
year


Listen to the song The Idan Raichel Project - Im Tachpetza online


  • The Idan Raichel Project - Im Tachpetza


Song lyrics The Idan Raichel Project - Im Tachpetza


Luchot sh'naim hem
Beyosher nichtevu
Bam dibrot asar
Be'edut nech'keru

Shme'u le'anochi
Ve'lo yihyeh lecha
Mefi g'vurah hem
Vetorah shimru

Baruch asher zichah
Edato lechazot
Torah t'mimah bah
Nafshot k'sheru

Zichra adon hakol
Lechen toratcha
Kavatz p'zorenu
Asher nitp'zru


Music video clip The Idan Raichel Project - Im Tachpetza watch online  • The Idan Raichel Project - Im Tachpetza

Popular songs The Idan Raichel Project