FLOWLEZ
666 (HU) - Ave Satan! (2007)
song

The Horns Of Inferno

album
artist
genres
language
year


Listen to the song 666 (HU) - The Horns Of Inferno online


  • 666 (HU) - The Horns Of Inferno


Song lyrics 666 (HU) - The Horns Of Inferno


Húshamvasztó idő
Gyötrelmes mámora
Oszló testű holtak
Másvilági hamva

Időtlen körforgás
Feledett nyugalma
Szarkofágok emléke
A sírmezők árnya

Az elhantolt ősök
Örök vánszorgása
Jeges völgyekben
Csontkürtök búgása

/REFR:/
Hívnak a halottak
Látom őket, látom
Démonok és lidércek
ősi útját járom...

Halhatatlan átok:
Az élet álszent lángja
Ám a lélek harcol:
S kulcsát megtalálja!

Lehull majd a béklyó
Teljesül az álom.
A világ sírmező lesz
A kürtjeleket várom

Song translation 666 (HU) - The Horns Of Inferno into English


Meat cremation time
Torturous intoxication
Dead body dead
Otherworld ash

Timeless cycle
Forgotten serenity
Memory of sarcophagi
Shadow of the tombs

The Dead Ancestors
Eternal Wanderings
Icy valleys
The sound of bone horns

/ REFR: /
They call the dead
I see them, I see
Demons and Wraiths
I follow the ancient path ...

Immortal Curse:
The hypocritical flame of life
But the soul fights:
You will find the key!

The shackle will fall
The dream comes true.
The world will be a tomb field
I'm waiting for the horn signals


Music video clip 666 (HU) - The Horns Of Inferno watch online  • 666 (HU) - The Horns Of Inferno

Popular songs 666 (HU)