FLOWLEZ
Marek Grechuta - Dziesięć Ważnych Słów (1994)
song

Wolność

album
artist
genres
language
year


Listen to the song Marek Grechuta - Wolność online


  • Marek Grechuta - Wolność


Song lyrics Marek Grechuta - Wolność


Gdy widzisz ptaka w locie jak wolny jest
Jak płynie sobie, aż po nieba kres
Wiedz - niebo bywa pełne wichrów i burz
A z lotu ptaka już nie widać róż

Bo wolność - to nie cel lecz szansa by
Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia
Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd
Promyk słońca w gęsty las, nadzieja

Wolność to skrzypce z których dźwięków cud
Potrafi wyczarować mistrza trud
Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz
To słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz

Bo wolność - to wśród mądrych ludzi żyć
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście
Wolność - to wśród życia gór i chmur
Poprzez każdy bór i mur znać przejście

Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew
Które pną się w słońce każda w swoją stronę
Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech
Którzy wolność swą zdobyli na obronę -

Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości
Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności
Wolność to diament do oszlifowania
A zabłyśnie blaskiem nie do opisania

Wolność to także i odporność serc
By na złą drogę nie próbować zejść
Bo są i tacy, którzy w wolności cud
Potrafią wmieszać swoich sprawek bród

A wolność, to królestwo dobrych słów
Mądrych myśli, pięknych snów
To wiara w ludzi

Wolność
Ją wymyślił dla nas Bóg
Aby człowiek wreszcie mógł
W Niebie się zbudzić

Song translation Marek Grechuta - Wolność into English


When you see a bird in flight, how slow is
As it flows, to the heavens end
Know - the sky is full of winds and storms And from the bird's eye view you can no longer see roses
Because freedom is not a goal but a chance to be Fulfill the most beautiful dreams, dreams Freedom - this is the brightest of the stars A ray of sunshine in a dense forest, hope

Freedom is a violin from which miracle sounds He can conjure up a master toil But when the weak player plays them All you can hear is a squeak, a scream, a cry

Because freedom is to live among wise people See goodness in their eyes and happiness Freedom - it's among the life of mountains and clouds
Through every forest and wall, know the passage

Freedom shines among the branches of big trees Which climb into the sun each in their own direction
Freedom sounds like joyful people laugh
Who gained their freedom in defense -

Victory, wisdom, truth and love Peace, happiness, health and dignity Freedom is a diamond to be cut And it will shine with indescribable light

Freedom is also heart immunity Not to try to get down the wrong way
Because there are also those who have a miracle in freedom They can mix in their business galore
And freedom is the kingdom of good words Wise thoughts, beautiful dreams It's faith in people
freedom
God invented her for us That man would finally be able to Wake up in Heaven


Music video clip Marek Grechuta - Wolność watch online  • Marek Grechuta - Wolność

Popular songs Marek Grechuta