FLOWLEZ

Felhasználói Szerződés

Ez a felhasználói megállapodás szabályozza a flowlez.com webhely tulajdonosa (a továbbiakban: Adminisztráció) és az internet felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) közötti kapcsolatot, amely a flowlez.com internetes erőforrás (a továbbiakban: mint a Webhely), a Felhasználói szerződésben meghatározott feltételekkel. Az Adminisztrációt és a Felhasználót a továbbiakban együttesen: Felek, külön-külön - a Fél.

A Felhasználói Szerződés elfogadása a Felhasználó bármely olyan művelete, amelyet az Adminisztrációs oldalon hajtanak végre.

A Felhasználói Szerződést az Adminisztráció bármikor megváltoztathatja a Felhasználó külön értesítése nélkül. A Felhasználói Szerződés új kiadása attól a pillanattól lép hatályba, hogy felkerül a Webhelyre.

A felhasználói szerződés jelenlegi verziója (eredeti) a https://flowlez.com/ru/cms/user-agreement/ címen érhető el.

1. Általános rendelkezések

1.1. A webhely információ, Tartalom és számítógépes programok gyűjteménye, amely egy információs rendszerben található, amely biztosítja az ilyen információk és Tartalom elérhetőségét az interneten a következő címen: flowlez.com.

1.2. Ez a felhasználói megállapodás meghatározza a felhasználók és az adminisztráció jogait és kötelezettségeit. A szabályok vonatkoznak a nem Felhasználó harmadik felek jogaival és érdekeivel kapcsolatos kapcsolatokra is, amelyekre a Felhasználók tevékenységei hatással lehetnek.

1.3 Az adminisztráció olyan tevékenységeket végez, amelyek lehetővé teszik a zenei tartalom (előadónevek, albumnevek, dalcímek, dalszövegek, dalfordítások, dallinkek a youtube.com-on) (a továbbiakban: Tartalom) közzétételét a Webhelyen, és ezenkívül minden Felhasználó számára lehetővé teszi a Weboldal ilyen tartalmának elérését a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően.

1.4 A Honlap a Felhasználók számára lehetőséget biztosít a Weboldal használatára az Orosz Föderáció jogszabályai által megengedett keretek között, valamint a Webhely által az Adminisztráció által biztosított lehetőségeken belül.

2. A Felhasználó kötelezettségei

2.1 A Webhely a Felhasználók számára lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapot az Orosz Föderáció jogszabályai által engedélyezett keretek között, valamint a Webhely által az Adminisztráció által biztosított lehetőségeken belül használják.

2.2 A Weboldal használatakor a Felhasználó köteles betartani a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok követelményeit, nem sértheti harmadik felek szerzői jogait / szomszédos jogait, és nem hajthat végre olyan intézkedéseket, amelyek bármilyen módon befolyásolhatják és / vagy megsérthetik a szerzői jogokat harmadik felek jogai.

2.3 A felhasználó teljesen függetlenül felelős minden olyan tevékenységéért, amelyet a Honlap használata közben hajt végre, az Orosz Föderáció jogszabályainak megfelelően.

2.4 A Felhasználónak joga van tartalmat közzétenni a Webhelyen, ha a Felhasználó jogosult a Tartalom ilyen elhelyezésére, és ha ezek a cselekedetek nem érintik harmadik felek, köztük a Tartalom szerzőinek jogait és jogos érdekeit.

2.5 Az információk és a tartalom közzététele előtt a Felhasználó köteles először felmérni a közzétételük jogszerűségét. Ha kétségek merülnek fel bizonyos tevékenységek végrehajtásának jogszerűségével kapcsolatban, ideértve az információk és / vagy a Tartalom elhelyezését is, az Adminisztráció azt javasolja, hogy tartózkodjanak az ilyen intézkedések végrehajtásától.

2.6 A felhasználó személyesen felelős minden olyan információért, amelyet a Webhelyen közzétesz, az ilyen közzétételre vonatkozó korlátozás nélkül.

2.7 A felhasználónak tilos:

2.7.1 Töltsön fel, tároljon, tegyen közzé, terjesszen és biztosítson hozzáférést, vagy más módon használja fel azokat az információkat, amelyek: fenyegetéseket tartalmaznak, hiteltelenek, sértenek, becsületet, méltóságot vagy üzleti hírnevet rágalmaznak, vagy más felhasználók vagy harmadik felek magánéletét sértik; sérti a kiskorúak jogait; vulgáris vagy obszcén, obszcén nyelvet tartalmaz, pornográf képeket és szexuális jellegű szövegeket vagy jeleneteket tartalmaz kiskorúakkal; az állatokkal szembeni erőszak vagy embertelen bánásmód jeleneteit tartalmazza; tartalmazza az öngyilkosság eszközeinek és módszereinek leírását, az esetleges felbujtást; elősegíti és / vagy elősegíti a faji, vallási, etnikai gyűlölet vagy ellenségeskedés ösztönzését, elősegíti a fasizmust vagy a faji felsőbbrendűség ideológiáját; szélsőséges anyagokat tartalmaz; népszerűsíti a bűncselekményeket, vagy tippeket, utasításokat vagy iránymutatásokat tartalmaz a bűncselekmények elkövetéséhez, korlátozott hozzáférésű információkat tartalmaz, beleértve, de nem kizárólag, az állami és üzleti titkokat, harmadik felek magánéletével kapcsolatos információkat; reklámokat tartalmaz, vagy leírja a kábítószer-használat vonzerejét, ideértve a "digitális drogokat" (hangfájlok, amelyek binaurális ütemeken keresztül befolyásolják az emberi agyat), információkat a kábítószerek terjesztéséről, receptjeiket a gyártáshoz és felhasználási tanácsokat; csaló; és sérti az állampolgárok és jogi személyek egyéb jogait és érdekeit, vagy az Orosz Föderáció jogszabályainak követelményeit.

2.7.2 Illegálisan feltölti, tárolja, közzéteszi, terjeszti és hozzáférést biztosít, vagy más módon használja a Weboldal többi felhasználójának és bármely harmadik fél szellemi tulajdonát.

2.7.3 Vírusok, trójaiak és más rosszindulatú programok feltöltése, tárolása, közzététele, terjesztése és hozzáférés biztosítása, vagy egyéb módon történő felhasználása.

3. Az adminisztráció kötelezettségei

3.1 Az Adminisztrációnak joga van a Felhasználót a Weboldal összes szolgáltatásának használatához nyújtani.

3.2 Az Adminisztrációnak bármikor, határozatlan ideig joga van korlátozni a szolgáltatásokhoz, a Webhely részeihez, a Tartalomhoz való hozzáférést a Felhasználó előzetes értesítése vagy a Felhasználói Szerződés módosítása nélkül.

3.3 Az adminisztrációnak joga van a Felhasználó által a jelen Szerződés szabályainak megsértésével vagy az Orosz Föderáció jogszabályainak normáival, beleértve a az Orosz Föderáció szellemi tulajdonjogáról.

3.4 Az Adminisztráció nem felelős a harmadik felek által a Honlap Felhasználóinak nyújtott szolgáltatások minőségéért, még akkor sem, ha az ilyen szolgáltatásokra mutató link található a Weboldalon.

4. Tartalom feltöltése

4.1 A Felhasználó elfogadja és megerősíti, hogy joga van feltölteni a Weboldalra csak azt a Tartalmat, amely jogszerűen tartozik hozzá, és nem jogosult olyan tartalmat feltölteni, amely nem tartozik a Felhasználóhoz törvényesen.

4.2 Az Adminisztrációnak nem kizárólagos alapon joga van a Felhasználó által feltöltött Tartalom felhasználására (reprodukció, terjesztés, nyilvános megjelenítés, fordítás vagy a Tartalom egyéb feldolgozása).

4.3 Az Adminisztráció ezennel megállapítja, és a Felhasználó megérti és egyetért azzal, hogy az Adminisztráció bármikor jogosult megszüntetni / felfüggeszteni a Felhasználónak a Weboldal használatának lehetőségét. Ugyanakkor az Adminisztrációnak - jelen Megállapodásnak és az Orosz Föderáció jogszabályainak megfelelően - nem kötelessége biztosítani a Felhasználó számára a Tartalom feltöltését a Webhelyre, és nem felelős a Felhasználóval szemben, ha a Webhely munkája bármilyen okból megszűnik / felfüggesztésre kerül.

5. Egyéb feltételek

5.1 A Webhely-adminisztráció biztosítja a Felhasználók általi használatának technikai lehetőségét, nem vesz részt a Felhasználói információk tartalmának kialakításában, nem ellenőrzi és nem felelős a személyek használatával kapcsolatos cselekményeiért vagy tétlenségéért .

5.2 A helyszín adminisztrációja megteszi az egyének jogainak és érdekeinek védelmét, valamint az Orosz Föderáció jogszabályainak előírásainak való megfelelés biztosítását, miután az érdekelt személy az előírt módon a helyszín adminisztrációjához fordul. A webhely adminisztrációja nem felelős azért, hogy a Felhasználó megsértette ezeket a szabályokat, és fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint, valamint más felhasználóktól vagy harmadik felektől információk kézhezvételekor a szabályok Felhasználó általi megsértéséről megváltoztassa ( moderálni) vagy törölni kell a Felhasználó által közzétett bármely olyan információt, amely megsérti a jelen szabályokban foglalt tilalmakat, hogy bármikor, bármilyen okból vagy magyarázat nélkül felfüggessze, korlátozza vagy megszüntesse a felhasználó hozzáférését a webhely minden részéhez vagy bármely szolgáltatásához, előzetes értesítéssel vagy anélkül, anélkül, hogy felelősséget vállalna az ilyen cselekményekkel a felhasználónak okozott károkért.

5.3 Ez a megállapodás akkor érvényes, amikor a Felhasználó megkezdi a Webhely használatát, mintha azt a Felek írásban aláírták volna.
Adminisztrációs kapcsolattartók:

e-mail: flowlez.com@gmail.com