FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)
dal

Shoshanim Atzuvot

album
zenész
műfajok
év


Hallgasd a zenét The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot online


  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Dalszövegek The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Sham baharim sheme'al hak'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Dal fordítása The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot magyarra


Sham baharim sheme'al haq'far shelanu
Igen, szégyen gan shoshanim,
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim
katalógusa Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim ...
katalógusa Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheet bein hachadarim
katalógusa Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar ...
katalógusa Íme, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Íme, egészen ideje ... y Shoshanim atzuvot, vehu lo po
katalógusa Íme, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Íme, egészen ideje ... y Shoshanim atzuvot, vehu lo po


Zenei videoklip The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot Nézd online  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot

Népszerű dalok The Idan Raichel Project