FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)

Yesh Bi Od Ko'Ach

アルバム
音楽家
ジャンル


この曲を聴きます The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach オンライン


  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


歌詞 The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a...

歌の翻訳 The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach 日本語に


イエス・ビ・オッド・コーチ・アチシャフ
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
エルハヤムハガドール

イエス・ビ・オッド・コーチ・アチシャフ
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
ベハレフミトラペ
Vegashem nifsak
Az Chozer shuv hayare'ach
ハアビブシュウマギア
ベシュフ

Zeh atah shenoge'a ...


ミュージックビデオクリップ The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach オンラインで見ます  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach

人気の曲 The Idan Raichel Project