FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
kidung

Mikol Ha'ahavot

album
musisi
genres
taun


Rungokake lagu The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot online


  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Lirik lagu The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha

Terjemahan lagu The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot menyang basa Jawa


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol od'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a? Ha'im tizkor shtikot yafot
Lan lechashat kolcha, lan magawe yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha


Klip video musik The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot nonton online  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot

Lagu populer The Idan Raichel Project