FLOWLEZ
Igorrr - Nostril (2010)
노래

Pavor Nocturnus

앨범
음악가
장르


그 노래를 들어 봐 Igorrr - Pavor Nocturnus 온라인


  • Igorrr - Pavor Nocturnus


노래 가사 Igorrr - Pavor Nocturnus


Dörï vürtï
Sörï
Dörï vürtï
Dörï rï undörï rï üntö

Üntö dï tör
Dörï
Tö ä rï
Tör ä rïündä
Yä ündï
Dä rïündï
Dä rïündä
Dä rïündä
Yä ündä
Ya ündä
Yä ündä
Yä ündä

Rï s tï pï vün rün tö
Rï s tï bï rï
Ündätä
Tör vï cün


Ürï üntï
Üntï lïvïr
Ürï ülï
Ürï üntï
Üntï dïvïr
Ürï ülï
Ü lä

노래 번역 Igorrr - Pavor Nocturnus 한국어로


Dörï vürtï
Sörï
Dörï vürtï
Dörï rï undörï rï üntö

Üntö dï tör
도리
티 리
Tör ä rïündä
야 운디
Dä rïündï
데리 우네 다
데리 우네 다
야 운다
Ya ündä
야 운다
야 운다

깨끗하고 편안합니다.
훌륭한 청소 Ündätä
더 찾아 봐 예


rï üntï

ntï lïvïr
Ürï ülï

rï üntï

ntï dï
ï
Ürï ülï
우라


뮤직 비디오 클립 Igorrr - Pavor Nocturnus 온라인으로보기  • Igorrr - Pavor Nocturnus

인기있는 노래 Igorrr