FLOWLEZ
Coolio - Gangsta's Paradise (1995)
utwór muzyczny

1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)

album
muzyk
gatunki
język
rok


Słuchać piosenki Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) online


  • Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)


Tekst piosenki Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)


This is some of the lingua franca of the funk business,
And people come from miles around
With an almost religious devotion
To get on down.

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

What up everybody so glad you're here
It's Coolio wit' the flow back in your ear
This ain't a fantastic voyage but I'm still on a mission
To see if I can get your attention
Now I wants to drop some information
Just a little additive to your education
I live my life by the code of the funk
600 watt amps, 18's in the trunk
When I'm on the street, you gotta feel my beat, so
Throw your hands up if you're down with the C
Double O, L, I, O with the flow
I'm lookin' for the party, so let a nigga know
1, 2, 3, it's like A-B-C
If hip hop didn't pay, I'd rap for free
Slide, slide, but that's the past
I got sumpin' brand new for that ass

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

If you got beef, then nigga eat a porkchop
Once I get it goin', you know it don't stop
I brake like antilocks, panties drop,
From hood to hood, block to block
Help, I need somebody
To get it goin' on in this party
Baby you can do it, take your time do it right,
We can drink some yak and do it all damn night
My name ain't Wonder, but I'll rock your world
Get more bounce than a Jheri curl
Too many looky loos be lookin' for clues
There's a party goin' on, now whatcha gonna do, so
Grab your partner, do-si-do,
If you don't know who it is, it's Coolio,
Slide, slide, but that's the past,
I got sumpin' brand new for that ass

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

Push, push, in the bush
But don't step on no toes 'cause you might get smushed
It's the brother from around the way
And what I say I been comin' on three like Dr. Dre
Comin' at 'em with a pattern an' a fresh pair of atoms
I hope you don't trip 'cause I don't want to have to get 'em
So move your body baby, drive the homeys crazy,
The way you shake that ass, it always amaze me
Ain't no party like a west coast party
'Cause a west coast party don't stop
So when you see a young nigga
In a Chevy hittin' switches, then you gotta give a nigga his props
I got size in my rise and the motion for your ocean
Coolio got the potion to kick the party open
Slide, slide, but that's the past
I got sumpin' brand new for that ass.

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

Tłumaczenie piosenki Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) na język polski


To jest część lingua franca branży funk,
A ludzie przyjeżdżają z wielu kilometrów
Z niemal religijnym oddaniem
Zejść na dół.

1, 2, 3, 4, połóż kobietę na podłodze
Muszę wstać, żeby zejść
Muszę wstać, żeby zejść

Co tam wszyscy tak się cieszę, że tu jesteś
To Coolio z przepływem w twoim uchu
To nie jest fantastyczna podróż, ale wciąż jestem na misji
Aby sprawdzić, czy mogę zwrócić twoją uwagę
Teraz chcę zostawić trochę informacji
To tylko mały dodatek do twojej edukacji
Żyję według kodu funkowego 600 W amperów, 18 w bagażniku
Kiedy jestem na ulicy, musisz poczuć mój rytm, więc
Podnieś ręce, jeśli jesteś w dół z C
Podwójne O, L, I, O z prądem
Szukam imprezy, więc daj znać czarnuchowi
1, 2, 3, to jest jak A-B-C
Gdyby hip hop nie płacił, rapowałbym za darmo
Przesuń, przesuń, ale to już przeszłość
Mam zupełnie nowy dla tego tyłka

1, 2, 3, 4, połóż kobietę na podłodze
Muszę wstać, żeby zejść
Muszę wstać, żeby zejść

1, 2, 3, 4, połóż kobietę na podłodze
Muszę wstać, żeby zejść
Muszę wstać, żeby zejść

Jeśli masz wołowinę, to czarnuchu zjedz kotlet schabowy Kiedy już to robię, wiesz, że to nie koniec
Hamuję jak antypoślizg, majtki opadają,
Od maski do maski, blok do bloku
Pomocy, potrzebuję kogoś
Aby to się działo na tej imprezie
Kochanie, możesz to zrobić, nie spiesz się, zrób to dobrze,
Możemy pić jaka i robić to całą cholerną noc
Moje imię nie jest cudowne, ale wstrząśnie twoim światem
Uzyskaj więcej odbicia niż loki Jheri
Zbyt wiele gapiów szuka wskazówek
Trwa impreza, co teraz zrobisz, więc
Chwyć swojego partnera, do-si-do,
Jeśli nie wiesz, kto to jest, to jest Coolio,
Przesuń, przesuń, ale to już przeszłość,
Mam zupełnie nowy dla tego tyłka

1, 2, 3, 4, połóż kobietę na podłodze
Muszę wstać, żeby zejść
Muszę wstać, żeby zejść

1, 2, 3, 4, połóż kobietę na podłodze
Muszę wstać, żeby zejść
Muszę wstać, żeby zejść

Pchaj, pchaj, w buszu
Ale nie stawaj na palcach, bo możesz zostać zmiażdżony
To brat z okolicy
I co mówię, jadę na trzech jak Dr. Dre
Zbliża się do nich ze wzorem i świeżą parą atomów
Mam nadzieję, że się nie potkniesz, bo nie chcę ich mieć
Więc ruszaj ciałem kochanie, doprowadzaj domowników do szaleństwa,
Sposób, w jaki potrząsasz tym tyłkiem, zawsze mnie zadziwia
Nie ma takiej imprezy jak impreza na zachodnim wybrzeżu Ponieważ impreza na zachodnim wybrzeżu nie kończy się
Więc kiedy widzisz młodego czarnucha
Chevy wciska przełączniki, a potem musisz dać czarnuchowi jego rekwizyty Mam rozmiar w moim wzroście i ruchu dla twojego oceanu
Coolio przygotował eliksir, który otworzy imprezę
Przesuń, przesuń, ale to już przeszłość
Mam zupełnie nowy dla tego tyłka.

1, 2, 3, 4, połóż kobietę na podłodze
Muszę wstać, żeby zejść
Muszę wstać, żeby zejść

1, 2, 3, 4, połóż kobietę na podłodze
Muszę wstać, żeby zejść
Muszę wstać, żeby zejść

1, 2, 3, 4, połóż kobietę na podłodze
Muszę wstać, żeby zejść
Muszę wstać, żeby zejść

1, 2, 3, 4, połóż kobietę na podłodze
Muszę wstać, żeby zejść
Muszę wstać, żeby zejść


Klip muzyczny Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) oglądać online  • Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)

Popularne piosenki Coolio