FLOWLEZ
Igorrr - Nostril (2010)
utwór muzyczny

Pavor Nocturnus

album
muzyk
gatunki
rok


Słuchać piosenki Igorrr - Pavor Nocturnus online


  • Igorrr - Pavor Nocturnus


Tekst piosenki Igorrr - Pavor Nocturnus


Dörï vürtï
Sörï
Dörï vürtï
Dörï rï undörï rï üntö

Üntö dï tör
Dörï
Tö ä rï
Tör ä rïündä
Yä ündï
Dä rïündï
Dä rïündä
Dä rïündä
Yä ündä
Ya ündä
Yä ündä
Yä ündä

Rï s tï pï vün rün tö
Rï s tï bï rï
Ündätä
Tör vï cün


Ürï üntï
Üntï lïvïr
Ürï ülï
Ürï üntï
Üntï dïvïr
Ürï ülï
Ü lä

Tłumaczenie piosenki Igorrr - Pavor Nocturnus na język polski


Dörï vürtï
Sörï
Dörï vürtï
Dörï rï undörï rï üntö

Üntö dø tör
Dörï
Tï rï
Tör ä rïündä
Yä ündï
Dä rïündï
Dä rïündä
Dä rïündä
Yä ündä
Ya ündä
Yä ündä
Yä ündä

Czysty i wygodny.
Świetne sprzątanie Ündätä
Dowiedz się więcej Yä


rï üntï

ntï lïvïr Ürï ülï

rï üntï

ntï dï
ï
Ürï ülï
Ü lä


Klip muzyczny Igorrr - Pavor Nocturnus oglądać online  • Igorrr - Pavor Nocturnus

Popularne piosenki Igorrr