FLOWLEZ


Słuchać piosenki Pop Zeus online


  • Pop Zeus


Tekst piosenki Pop Zeus


He who shits out magic may shine
For the good of a customs and calling
Call him Max
Send him a fax
Charge him no tax

Pop Zeus

He who gives love to angry children

Kids on the skid with baggy trousers
Call him zerman find him a helmet
He will come crashing

Pop Zeus

Electric Newspaper Boy

Tłumaczenie piosenki Pop Zeus na język polski


Ten, kto wyrzuca magię, może lśnić
Dla dobra zwyczajów i powołania
Nazwij go Max
Wyślij mu faks
Nie obciążaj go podatkiem

Pop Zeus

Ten, który kocha dzieci gniewne

Dzieci na płozach w luźnych spodniach
Nazwij go zerman, znajdź mu hełm
Przyjedzie, rozbijając się

Pop Zeus

Electric Newspaper Boy


Klip muzyczny Pop Zeus oglądać online  • Pop Zeus