FLOWLEZ
Murs - ....The End Of The Beginning (2003)
utwór muzyczny

Transitionz Az A Ridah

album
muzyk
gatunki
język
rok


Słuchać piosenki Murs - Transitionz Az A Ridah online


  • Murs - Transitionz Az A Ridah


Tekst piosenki Murs - Transitionz Az A Ridah


(Imitating 2Pac)
I won't deny ya, I'm a straight ridah
You don't wanna fuck wit me!

(Murs - talking)
Me, personally, I shop illegally
All you ladies out there c'mon, cause whatever, don't front!
Y'know you them like them ridahz! (SHOW YO LOVE!)

(Murs)
(Give it up) Now I heard that heaven is a half pipe
Well, that's only half-right
You'll have to skate vert to find your heaven on this earth
You could skate a parking lot and see it all for what it's worth
Heelflip - 12 stairs, and still receive your share
Hardware to the wood, no risers at all
On the low life skating before the blegals got involved
Now they got, platinum chains to match they rangs
Understand I'm not hatin', I'm just sayin' that is strange -
That Hosoi's locked up, Tony Hawk's got a game
Although, everything's changed, I still love it the same
Sixteen years later, still doin' my thang
This go out to all my ridahz who, don't gang bang

It used to be so fun, we rode from cops at the spots
Makin' magic, weekend havoc in yo' local parking lots
Now let's RIDE (Fo' them 15-stair, no slides)
Let's RIDE (For the homeys pullin airs backside)
Let's RIDE (Ol' skool, Dogtown, Bert Slide)
Let's RIDE (For every time you bailed, but got back up and tried)

Now I first startin skatin back in 1986 (WHOO!)
And I still can't land a motherfuckin kick flip (I know that)
I just like to ride, kick turn, carve the bowl
And my most impressive flatland trick? Ollie the road
Though I'm not outta control, it's good for my soul
To go out and test my limits - no coach, no scrimmage
One of the few sports in life that promotes independence
So this is my ode, to everyone who roll
Two trucks and four wheels, those who ride everyday
To develop more skills, and there sure ain't thang in pain
Seven plaza woodgrain, do the same trick for weeks
Till it drives you insane (Ah-RGH!)
But when you land that trick, it's spiritual bliss (Hummmmmm...)
When the vinyl meets the asphalt
Attempted it for weeks, you've been workin yo' ASS OFF!
And it's not about a girl, or some props for your boys
You do it fo' yourself and that sense of inner joy

Now you could ride for fun, flow, am, or pro (shit, I'm a pro)
It's like underground rap - it's not about dat dough!
Although it is nice to make loot at what you love
Said by me and James Craig (Whaddup?) talkin' life over grub
Or me and G-Mo's hosted outside the club
And if they don't let you wear yo' skate shoes, then FUCK them scrubs!
Look, I don't play ball or, organized sports
Catch me at the skate park, in some boarder-type shorts
It's a quarter pipe sport, skate is sorta like H.O.R.S.E.
And we don't fear pain, it's a door to life source
And we could make our own fun, we don't, gotta find a court
It's as plain as this, we could skate a drainage ditch!
Ride with the homeys, pull the insane and shit
That'll never get filled, but still it makes you feel
Like a hundred thousand dollas when you hear yo' boys holla (WHOOO!)
And this is dedicated to my skateboard scholars

It used to be so fun, we rode from cops at the spots
Makin' magic, weekend havoc in yo local parking lots
Now let's RIDE!

Now on the real know', we'll take a moment
To say, "Rest In Peace" to all ya favorite skate spots...
Like E.M.B... Lovepark...
Moment of silence...
Rest in peace, Kenan Milton...
Keep ridin'...

Tłumaczenie piosenki Murs - Transitionz Az A Ridah na język polski


(Imitating 2Pac)
Nie zaprzeczę ci, jestem prostym ridah Nie chcesz mnie pieprzyć!

(Murs - mówi)
Ja osobiście robię zakupy nielegalnie
Wszystkie twoje panie tam dalej, bo cokolwiek, nie przestawaj! Wiesz, że lubisz je ridahz! (POKAŻ SWOJĄ MIŁOŚĆ!)

(Murs)
(Poddaj się) Teraz słyszałem, że niebo jest pół rurą Cóż, to tylko połowa racji Będziesz musiał jeździć na deskorolce, aby znaleźć swoje niebo na tej ziemi Możesz jeździć na parkingu i przekonać się, ile jest warte Heelflip - 12 schodów i nadal otrzymujesz swój udział
Sprzęt do drewna, żadnych pionów w ogóle Na niskim poziomie jazdy na łyżwach, zanim zaangażowali się piłkarze Teraz mają, platynowe łańcuchy pasujące, dzwonią
Zrozum, że nie nienawidzę, po prostu mówię, że to dziwne -
Że Hosoi jest zamknięty, Tony Hawk ma grę Chociaż wszystko się zmieniło, nadal kocham to samo Szesnaście lat później, wciąż robię swoje To wychodzi do wszystkich moich ridahz, którzy nie grupują się
Kiedyś było tak zabawnie, jeździliśmy od gliniarzy w miejscach Robiąc magię, spustoszenie w weekendy na lokalnych parkingach
Teraz RIDE (dla nich 15-schodowe, bez slajdów)
Let's RIDE (dla homeysów wyciągających powietrze z tyłu)
Let's RIDE (Ol 'skool, Dogtown, Bert Slide)
JEDŹMY (za każdym razem, gdy ratujesz kaucję, ale wstajesz i próbujesz)

Teraz po raz pierwszy zaczynam skatin w 1986 (WHOO!)
I wciąż nie mogę wyrzucić skurwysyna (wiem o tym)
Po prostu lubię jeździć, kopać, rzeźbić miskę
A moja najbardziej imponująca sztuczka Flatland? Ollie droga Chociaż nie jestem poza kontrolą, to jest dobre dla mojej duszy Wyjść i przetestować moje limity - bez trenera, bez walki
Jeden z niewielu sportów w życiu, który promuje niezależność To jest moja oda dla każdego, kto się toczy Dwie ciężarówki i cztery koła, którzy jeżdżą codziennie Aby rozwinąć więcej umiejętności, a na pewno nie będzie bólu Siedem drzewiastych plaza, zrób tę samą sztuczkę przez tygodnie
Dopóki nie doprowadzi cię to do szaleństwa (Ah-RGH!)
Ale kiedy znajdziesz tę sztuczkę, jest to duchowa rozkosz (Hummmmmm ...)
Kiedy winyl spotyka asfalt
Próbowałeś tego od tygodni, pracowałeś już ASS OFF!
I nie chodzi o dziewczynę ani jakieś rekwizyty dla twoich chłopców Robisz to dla siebie i poczucie wewnętrznej radości
Teraz możesz jeździć dla zabawy, pływania, jestem lub zawodowcem (cholera, jestem zawodowcem)
To jest jak podziemny rap - nie chodzi o ciasto z danymi!
Chociaż miło jest robić łupy z tego, co kochasz
Powiedziane przeze mnie i Jamesa Craiga (Whaddup?) Rozmawiających o życiu nad grubem Albo ja i G-Mo gościmy poza klubem A jeśli nie pozwolą ci nosić butów skate, to kurwa je zarośla!
Słuchaj, nie gram w piłkę ani nie organizuję sportów Złap mnie w skate parku w krótkich spodenkach typu internat Jest to sport oparty na ćwierć fajce, skate jest trochę podobny do H.O.R.S.E.
I nie boimy się bólu, to drzwi do źródła życia I moglibyśmy się zabawić, nie musimy znaleźć sądu To takie proste, że moglibyśmy jeździć na rowie melioracyjnym!
Jedź z domownikami, wyciągnij szaleńca i gówno To się nigdy nie zapełni, ale wciąż sprawia, że ​​czujesz się Jak sto tysięcy lalek, kiedy słyszysz chłopaki, Holla (WHOOO!)
I to jest dedykowane moim badaczom deskorolki
Kiedyś było tak zabawnie, jeździliśmy od gliniarzy w miejscach Robiąc magię, spustoszenie w weekendy na lokalnych parkingach
A teraz RIDE!

Teraz, na prawdę, zajmiemy chwilę Powiedzieć „Spoczywaj w pokoju” we wszystkich ulubionych miejscach skate…
Jak E.M.B ... Lovepark ...
Chwila ciszy ...
Spoczywaj w pokoju, Kenan Milton ...
Uciekaj ...


Klip muzyczny Murs - Transitionz Az A Ridah oglądać online  • Murs - Transitionz Az A Ridah

Popularne piosenki Murs