FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
canção

Im Tachpetza

álbum
músico
gêneros
ano


Ouça a música The Idan Raichel Project - Im Tachpetza conectados


  • The Idan Raichel Project - Im Tachpetza


Letra da música The Idan Raichel Project - Im Tachpetza


Luchot sh'naim hem
Beyosher nichtevu
Bam dibrot asar
Be'edut nech'keru

Shme'u le'anochi
Ve'lo yihyeh lecha
Mefi g'vurah hem
Vetorah shimru

Baruch asher zichah
Edato lechazot
Torah t'mimah bah
Nafshot k'sheru

Zichra adon hakol
Lechen toratcha
Kavatz p'zorenu
Asher nitp'zru

Tradução de músicas The Idan Raichel Project - Im Tachpetza em portugues


Bainha de Luchot sh'naim
Beyosher nichtevu - Comentários Bam dibrot asar
Be'edut nech'keru - Comentários
Shme'u le'anochi - Comentários Ve'lo yihyeh lecha
Mefi g'vurah hem
Vetorah shimru

Baruch asher zichah
Edato lechazot - Comentários Torá t'mimah bah

de Nafshot k'sheru
Zichra adon hakol - Comentários Toratcha lecheno
Kavatz p'zorenu - Comentários Asher nitp'zru


Videoclipe musical The Idan Raichel Project - Im Tachpetza vê online  • The Idan Raichel Project - Im Tachpetza

Musicas populares The Idan Raichel Project