FLOWLEZ

Politica de confidentialitate

1. Dispoziții generale

Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost elaborată în conformitate cu cerințele legii și determină procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsurile de asigurare a securității datelor cu caracter personal luate de Administrația site-ului flowlez.com (denumită în continuare ca Operator).

1.1. Operatorul își stabilește ca obiectiv și condiție cea mai importantă pentru implementarea activităților sale respectarea drepturilor și libertăților omului și a drepturilor civile în prelucrarea datelor sale personale, inclusiv protecția drepturilor la viață privată, secretele personale și de familie.

1.2. Această politică a Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica”) se aplică tuturor informațiilor pe care Operatorul le poate primi despre vizitatorii site-ului web flowlez.com.

2. Concepte de bază utilizate în politică

2.1. Prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal - prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând tehnologia computerului;

2.2. Blocarea datelor cu caracter personal - încetarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal);

2.3. Website - un set de materiale grafice și informative, precum și programe și baze de date pentru computer, asigurând disponibilitatea acestora pe Internet la adresa de rețea flowlez.com;

2.4. Sistem de informare a datelor cu caracter personal - un set de date cu caracter personal conținut în baze de date și tehnologii informaționale și mijloace tehnice care asigură prelucrarea acestora;

2.5. Depersonalizarea datelor cu caracter personal - acțiuni în urma cărora este imposibil să se determine, fără a utiliza informații suplimentare, proprietatea datelor cu caracter personal de către un anumit utilizator sau alt subiect al datelor cu caracter personal;

2.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operații) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente cu date personale, inclusiv colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, modificare), extracție , utilizare, transfer (distribuție, furnizare, acces), depersonalizare, blocare, ștergere, distrugere a datelor cu caracter personal;

2.7. Operator - un organism de stat, un organism municipal, o persoană juridică sau o persoană fizică, independent sau în comun cu alte persoane care organizează și (sau) efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și stabilirea scopurilor prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția datele cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acțiuni (operațiuni) efectuate cu date cu caracter personal;

2.8. Date cu caracter personal - orice informație referitoare direct sau indirect la un Utilizator specific sau identificabil al site-ului flowlez.com;

2.9. Utilizator - orice vizitator al site-ului flowlez.com;

2.10. Furnizarea de date cu caracter personal - acțiuni care vizează divulgarea datelor cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane;

2.11. Diseminarea datelor cu caracter personal - orice acțiuni care vizează divulgarea datelor cu caracter personal către un cerc nedefinit de persoane (transfer de date cu caracter personal) sau familiarizarea cu datele personale ale unui număr nelimitat de persoane, inclusiv divulgarea datelor cu caracter personal în mass-media, postarea pe rețele de informații și telecomunicații sau furnizarea accesului la date cu caracter personal în orice alt mod;

2.12. Transfer transfrontalier de date cu caracter personal - transfer de date cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către autoritatea unui stat străin, către o persoană fizică străină sau o persoană juridică străină;

2.13. Distrugerea datelor cu caracter personal - orice acțiune în urma căreia datele cu caracter personal sunt distruse irevocabil cu imposibilitatea restabilirii în continuare a conținutului datelor cu caracter personal în sistemul de informații cu privire la datele cu caracter personal și (sau) sunt distruși purtătorii materiale de date cu caracter personal.

3. Operatorul poate prelucra următoarele date personale ale utilizatorului

3.1. Numele complet;

3.2. Adresa de email;

3.3. Numere de telefon;

3.4. Anul, luna, data și locul nașterii;

3.5. Fotografii;

3.6. De asemenea, site-ul colectează și prelucrează date anonimizate despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) utilizând servicii de statistici pe internet (Yandex Metrica și Google Analytics și altele).

3.7. Datele de mai sus din textul politicii sunt unite de conceptul general de date cu caracter personal.

4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

4.1. Scopul prelucrării datelor personale ale Utilizatorului este de a informa Utilizatorul prin trimiterea de e-mailuri; furnizarea Utilizatorului de acces la servicii, informații și / sau materiale conținute pe site-ul web.

4.2. De asemenea, Operatorul are dreptul să trimită utilizatorului notificări despre produse și servicii noi, oferte speciale și diverse evenimente. Utilizatorul poate refuza oricând să primească mesaje informative prin trimiterea unei scrisori către Operator la adresa de e-mail flowlez.com@gmail.com cu nota „Refuzul notificărilor despre produse și servicii noi și oferte speciale”.

4.3. Datele utilizatorului anonimizate colectate folosind serviciile de statistici pe Internet sunt utilizate pentru a colecta informații despre acțiunile utilizatorilor pe site, pentru a îmbunătăți calitatea site-ului și a conținutului acestuia.

5. Temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Operatorul prelucrează datele personale ale Utilizatorului numai dacă sunt completate și / sau trimise de Utilizator în mod independent prin intermediul unor formulare speciale situate pe site-ul flowlez.com. Prin completarea formularelor corespunzătoare și / sau prin trimiterea datelor sale personale către Operator, Utilizatorul este de acord cu această Politică.

5.2. Operatorul prelucrează date anonimizate despre utilizator dacă este permis în setările browserului utilizatorului (stocarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript sunt activate).

6. Procedura de colectare, stocare, transfer și alte tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de Operator este asigurată prin implementarea măsurilor legale, organizatorice și tehnice necesare pentru a respecta pe deplin cerințele legislației în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

6.1. Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele personale ale persoanelor neautorizate.

6.2. Datele personale ale Utilizatorului nu vor fi transferate niciodată, în niciun caz, către terți, cu excepția cazurilor legate de punerea în aplicare a legislației actuale.

6.3. În cazul dezvăluirii inexactităților în datele personale, Utilizatorul le poate actualiza în mod independent, trimițând o notificare către Operator la adresa de e-mail a Operatorului flowlez.com@gmail.com marcată cu „Actualizarea datelor personale”.

6.4. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal este nelimitată. Utilizatorul își poate revoca oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, trimițând o notificare către Operator prin e-mail la adresa de e-mail a Operatorului flowlez.com@gmail.com cu nota „Revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor personale date".

7. Transfer transfrontalier de date cu caracter personal

7.1. Înainte de a începe transferul transfrontalier de date cu caracter personal, operatorul este obligat să se asigure că statul străin pe teritoriul căruia ar trebui să transfere date cu caracter personal asigură o protecție fiabilă a drepturilor subiecților datelor cu caracter personal.

7.2. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal pe teritoriul statelor străine care nu îndeplinesc cerințele de mai sus poate fi efectuat numai dacă subiectul datelor cu caracter personal consimte în scris la transferul transfrontalier al datelor sale personale și / sau la executarea un acord la care subiectul datelor cu caracter personal este parte.

8. Dispoziții finale

8.1. Utilizatorul poate primi orice clarificare cu privire la problemele de interes referitoare la prelucrarea datelor sale personale, contactând Operatorul prin e-mail flowlez.com@gmail.com.

8.2. Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operator. Politica este valabilă la nesfârșit până când este înlocuită cu o nouă versiune.

8.3. Versiunea actuală a politicii este disponibilă gratuit pe internet la flowlez.com/ru/cms/policy/.