FLOWLEZ
Fascinating Aïda - Back In The Saddle (2016)
cântec

Cheap Flights

album
muzician
genuri
limba
an


Asculta melodia Fascinating Aïda - Cheap Flights pe net


  • Fascinating Aïda - Cheap Flights


Versurile melodiei Fascinating Aïda - Cheap Flights


Dillie
We received an invitation in the post one Monday morn'
To attend our cousin's wedding in the town where we were born
The do was back in Kerry; so wishing to be frugal
We trawled the 'net to find some decent travel deals on Google

Cheap flights, cheap flights, cheap as they can be
Bedad we found an airline selling flights for 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai)

Well we clicked on to the website and were mightily surprised
To find the actual cost wasn't quite as advertised
We'd forgotten airport taxes, had also to be billed
But a bargain is a bargain and begorrah we were thrilled

Cheap flights, cheap flights, Stansted to Tralee
It isn't every airline offers flights for 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai (x3))

Liza
After studying the website we decided it was best
To pay priority boarding so that we'd sit three abreast
(Three abreast, that's the best)
And of course we'd all have luggage, so that's an extra cost
And then we paid insurance in case our cases might get lost

Our cheap flights, cheap flights, it's obvious to see
There must be extra charges when the flights are 50p
(Minya, minya, minya, key change)

Dillie
At last the flight was booked, with all of the additions
We'd read the reams of smallprint, of terms and conditions
And then picked up the charge for using VISA which was drastic
'Cause how the feck are you supposed to pay if not with fecking plastic?

Cheap flights, cheap flights, we paid the fecking fee
Because by now we were committed to the flights for 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai (3))
(Someone's being diddled and it's us, so it is)

(*Ochone, ochone, ah...)
Now I don't know if you've tried locatin' Stansted on a map
But checking in at 5am is a fecking load of crap
Yis're banjaxed if you try to catch a train or underground
So a taxi to the arse in the world was more than 100 pounds

Cheap flights, cheap flights, we should have gone by sea
There's no such fecking thing as a fecking flight for 50p
(Feckity feckity feckity feckity feck, feck, feck (x2))

Then at last we reached the airport where we had to pay a fine
The fecking feckers charged us 'cause we hadn't checked in online
And finally aboard the flight there's an extra class of tax
'Cause the fecking fecking feckers fecking charge to use the jacks

Cheap flights, cheap flights, I think you must agree
That only fecking gobshites think there's flights for 50p
(Feck, shite, feck, shite, feck, shite, arse)
(Feck, shite, shite, feck, feck, shite, arse)
(Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feck)
(Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckty Feck)
(Feck the shagging "cheap flights" bastards)
(Feck the shagging, feck the shagging, feck the shagging bastards)

Sad verse
Well finally we landed and tried to shuffle up the aisle
But the steward sent us down to the back with never a hint of a smile
And as we heard his annoucement our hearts gave a terrible thump
If you haven't prepaid to use the steps you'll have to feckin jump

Cheap flights, cheap flights you're harking on to me
You're an eejit (idiot) if you think a fecking flight is 50p
FECK

Traducere de cântec Fascinating Aïda - Cheap Flights în limba română


Dillie
Am primit o invitație în postare într-o zi de luni dimineața ”
Pentru a participa la nunta vărului nostru în orașul în care ne-am născut
Acțiunea a fost din nou în Kerry; atât de dorind să fie frugal
Am urmărit „netul” pentru a găsi câteva oferte decente de călătorie pe Google

Zboruri ieftine, zboruri ieftine, cât mai ieftine pot fi
Bedad am găsit o companie aeriană care vinde zboruri pentru 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai)

Ei bine, am dat clic pe site-ul web și am fost foarte surprinși de
Pentru a găsi costul real nu a fost la fel de publicitate pe
Am uitat taxele de aeroport, trebuiau să fie facturate și
Dar o afacere este o afacere și begora am fost încântați de

Bilete de avion ieftine, zboruri ieftine, Stansted către Tralee
Nu orice companie aeriană oferă zboruri pentru 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai (x3))

Liza
După ce am studiat site-ul, am decis că este cel mai bine
Pentru a plăti îmbarcarea cu prioritate, astfel încât să ne așezăm trei la curent cu
(Trei informații, asta este cel mai bun)
Și, bineînțeles, am avea toate bagajele, deci este un cost suplimentar
Și apoi am plătit asigurarea în cazul în care cazurile noastre s-ar putea pierde

Zborurile noastre ieftine, zborurile ieftine, este evident să vedeți
Trebuie să existe taxe suplimentare atunci când zborurile sunt de 50p
(Minya, minya, minya, schimbare cheie)

Dillie
În cele din urmă, zborul a fost rezervat, cu toate completările
Am fi citit reams de tipar, cu termeni și condiții
Și apoi a ridicat taxa pentru utilizarea VISA, care a fost drastic
„Pentru că ar trebui să plătiți gâtul, dacă nu cu material plastic?
Zboruri ieftine, zboruri ieftine, am plătit taxa de fecking
Pentru că până acum ne-am angajat în zborurile pentru 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai (3))
(Cineva a fost gândit și suntem noi, așa este)


(* Ochone, ochone, ah ...)
Acum nu știu dacă ai încercat să-l localizezi pe Stansted pe o hartă
Dar verificarea la 5 dimineața este o încărcătură fecking de prostie Dumneavoastră este banjaxed dacă încercați să prindeți un tren sau metrou Deci, un taxi la fund în lume avea mai mult de 100 de lire sterline
Zboruri ieftine, zboruri ieftine, ar fi trebuit să mergem pe mare
Nu există niciun fel de fecking ca un zbor de fecking pentru 50p
(Feckity feckity feckity feckity feckity, feck, feck (x2))

Apoi, în sfârșit, am ajuns la aeroportul unde a trebuit să plătim o amendă
Călăreții fecking ne-au taxat din cauza faptului că nu am verificat online Și în sfârșit la bordul zborului, există o clasă suplimentară de taxe 'Cauză că fecking fecking fecking charge fecking să folosească mufele

Zboruri ieftine, zboruri ieftine, cred că trebuie să fiți de acord cu
Că doar gobshites-urile fecking cred că există zboruri pentru 50p
(Feck, shite, feck, shite, feck, shite, ass)

(Feck, shite, shite, feck, feck, shite, ass)
(Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feck)
(Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckty Feck)
(Căutați ticăloșii „zboruri ieftine”) (Feck the shagging, feck the shagging, feck the shagging bastards)

Versuri triste
Ei bine, în sfârșit, am aterizat și am încercat să amestecăm culoarul de pe culoar Însă ispravnicul ne-a trimis în spate cu nici un indiciu de zâmbet Și cum am auzit enervarea lui, inimile noastre au dat o groază groaznică Dacă nu ați pregătit să utilizați pașii, va trebui să săriți pe feckin


Zboruri ieftine, zboruri ieftine pe care mi le faceți atingere

Sunteți un eejit (idiot) dacă credeți că un zbor fecking este de 50p
FECK


Clip video muzical Fascinating Aïda - Cheap Flights urmareste online  • Fascinating Aïda - Cheap Flights

Melodii populare Fascinating Aïda