FLOWLEZ
Murs - Fornever (2010)
cântec

The Problem Is...

album
muzician
genuri
limba
an


Asculta melodia Murs - The Problem Is... pe net


  • Murs - The Problem Is...


Versurile melodiei Murs - The Problem Is...


(Uncle Chucc)
The problem is at the end of the day
No good things come my way
Feelin' some kind of way
I'll hustle every day
Can you tell me what the problem is?
What the problem is
What the problem is
Wanna know what the problem is
Can you tell me what the problem is?

(Verse 1] [Murs)
The problem is we all out for self
In a world that's consumed by greed and wealth
It's a dog-eat-dog and we cannibals for capital
The will to survive in an animal is natural
But the desire to rule
In the pursuit of pure power is the path of the fool
We chase crown till we laying face down
Our worldly possessions keep weighing us down
It rain clouds
I move like a quiet storm
No shroud, stand proud, why should I conform?
Beyond the norm I exceed the hype
Beyond all the bullshit and the stereotypes
Throw this in your stereo, this is my life
When a day's so dark you would swear it was night
9th came with the beat to help me carry the light
So you can stand your ground whatever the fight
You work for yours like I work for mine
On some P. Rod shit, got a perfect grind
What's next from the west like I'm first in line
From the coast that's known for the surf and shine
Write rhymes like I'm trying to save the earth in time
Before my girl get big and give birth to mine
I encourage you to live, put the worst behind
Never worry about the past, it ain't worth your time

(Chorus] [Uncle Chucc)
The problem is at the end of the day
No good things come our way
We need some kind of way
I'll hustle every day
Can you tell me what the problem is?
What the problem is
What the problem is
Wanna know what the problem is
Can you tell me what the problem is?

(Verse 2] [Sick Jacken)
Yeah, Sick Jacken, Psycho Realm baby
Let me start with what I know and let me put it in this flow
We got all the goods we need but got no money to grow
Hood got all the coke and weed but got no profit to show
Junkies got a ton of speed but their brain is moving slow
Education at an all-time low
Still catch an all-time high
Off the kush, Dr. Greenthumb grow
I ain't preaching, I'm just giving you a real twenty four
It's a cold world these streets don't feel anymore
There's no way of tellin'
What turn rebelling streets to three time felons
The people's government, the big time villains
Rob us blind, steal it
Just the way it is
Take you for a gang of loot
But twenty dollars got you high and slankin'
Now tell me why's that, they blame the lies in rap
But what about the medium bullshit? They disguising that
How we got access to ammo and any size of gat
But we can't get a decent school for us to knowledge at
It's called applied malice
They know they turn us into crime addicts
On the block chasing superficial status
Now do the mathematics
How many of us die in war
On the street or for all who sleep and score
The same cops you pay to protect and serve us
And the country turns its back even though you fought for it in service
When it comes to my life it's never one problem
You never know about it till you go out and shoot Diallo

The problem is at the end of the day
No good things come my way
Feelin' some kind of way
I'll hustle every day
Can you tell me what the problem is?
What the problem is
What the problem is
Wanna know what the problem is
Can you tell me what the problem is?

Traducere de cântec Murs - The Problem Is... în limba română


(Unchiul Chucc)
Problema este la sfârșitul zilei
Niciun lucru bun nu-mi iese în cale Simțiți un fel de fel
Voi agita în fiecare zi
Îmi poți spune care este problema?
Care este problema Care este problema Vrei să știu care este problema Îmi poți spune care este problema?

(Versetul 1] [Murs)
Problema este că suntem cu toții pentru sine Într-o lume consumată de lăcomie și bogăție
Este un câine care mănâncă câine și avem canibali pentru capital
Voința de a supraviețui la un animal este naturală Dar dorința de a guverna
În căutarea puterii pure este calea prostului

Urmărim coroana până ne așezăm cu fața în jos Bunurile noastre lumești continuă să ne cântărească

Nori de ploaie
Mă mișc ca o furtună liniștită
Niciun învăluit, stai mândru, de ce să mă conformez?
Dincolo de norma depășesc hype-ul
Dincolo de toate prostiile și stereotipurile
Aruncă asta în stereo, asta este viața mea
Când o zi este atât de întunecată, ai jura că a fost noapte A 9-a a venit cu ritmul pentru a mă ajuta să duc lumina
Deci, poți să-ți stăpânești orice luptă
Lucrezi pentru ai tăi, așa cum lucrez pentru ai mei
Pe niște rahaturi de P. Rod, am obținut o măcinare perfectă
Ce urmează din vest, ca și cum aș fi prima dată pe linie
De pe coastă, care este cunoscut pentru surf și strălucire
Scrie rime de parcă încerc să salvez pământul în timp
Înainte ca fata mea să devină mare și să nască mama mea Te încurajez să trăiești, să pui ce e mai rău în spatele lui
Nu vă faceți griji pentru trecut, nu merită timpul dvs.

(Cor] [Unchiul Chucc)
Problema este la sfârșitul zilei
Nici lucruri bune nu ne ies în cale
Avem nevoie de un fel de drum
Voi agita în fiecare zi
Îmi poți spune care este problema?
Care este problema Care este problema Vrei să știu care este problema Îmi poți spune care este problema?

(Versetul 2] [Sick Jacken)
Da, Sick Jacken, Baby Psycho Realm
Permiteți-mi să încep cu ceea ce știu și lăsați-mă să o introduc în acest flux
Avem toate bunurile de care avem nevoie, dar nu avem bani pentru a crește

Hood a primit toate cocsul și buruienile, dar nu a avut niciun profit pentru a arăta pe
Junkies a avut o tonă de viteză, dar creierul lor se mișcă lent Educație într-un timp tot timpul scăzut Totuși prindeți un timp tot mai mare Dr. Greenthumb să crească Nu predic, îți ofer doar douăzeci și patru de adevărate Este o lume rece pe care aceste străzi nu se mai simt Nu există nici un fel de a spune despre
Ceea ce transformă străzile care se rebelează în trei infracțiuni de timp

Guvernul poporului, ticăloșii mari de timp
Furați-ne orbi, furați-l
Doar așa este Te duc pentru o gașcă de pradă Dar douăzeci de dolari te-au ridicat și slankin '
Acum spuneți-mi de ce, asta dau vina pe minciuni în rap Dar ce-i cu tâlharul mediu? Ei deghizează asta Cum am avut acces la muniție și la orice dimensiune de jocuri Dar nu putem obține o școală decentă pentru noi să cunoaștem la
Se numește aplicat răutate
Știu că ne transformă în dependenți de criminalitate
Pe bloc care urmărește starea superficială
Acum faceți matematica
Câți dintre noi murim în război
Pe stradă sau pentru toți cei care dorm și punctează
Aceiași polițiști pe care îi plătiți pentru a ne proteja și a ne servi Și țara întoarce spatele, chiar dacă ai luptat pentru asta în serviciul
Când vine vorba de viața mea nu este niciodată o problemă

Nu știi niciodată despre asta până nu ieși să filmezi Diallo

Problema este la sfârșitul zilei
Niciun lucru bun nu-mi iese în cale Simțiți un fel de fel
Voi agita în fiecare zi
Îmi poți spune care este problema?
Care este problema Care este problema Vrei să știu care este problema Îmi poți spune care este problema?


Clip video muzical Murs - The Problem Is... urmareste online  • Murs - The Problem Is...

Melodii populare Murs