FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
cântec

Yesh Bi Od Ko'Ach

album
muzician
genuri
an


Asculta melodia The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach pe net


  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Versurile melodiei The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a...

Traducere de cântec The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach în limba română


Dah bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh Shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Dah bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venilach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a ...


Clip video muzical The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach urmareste online



  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach

Melodii populare The Idan Raichel Project