FLOWLEZ
ABBA - Thank You For The Music (1994)
песня

Abba Undeleted

альбом
артист
жанры
год


Слушать песню ABBA - Abba Undeleted онлайн


  • ABBA - Abba Undeleted


Текст песни ABBA - Abba Undeleted


Scaramouche

Spoken:
Varför ska det vara så seriöst för, alltid?
Nä, i England slår det säckert.
Nä, det känner jag också.
Hello everybody this is Björn
Agnetha
This is Benny
Är det så svårt att snacka?
Det är svårt det där med meddelanden.


Summer Night City

Money, money, money
Summer night city
Money, money, money
Summer night city

In a rich man's world

Spoken:
Den går på band!
Kan det va' nåt?
Det tror du va?


Take a Chance on Me

Spoken:
Nu gå den långsammare än förut.
Nej. 1-2-3-4.
Det är bra så.
1-2. Går bandet?
Här är det magnetband som rullar och rullar!!!
Upptakten kan du fixa på nåt annat va? Nåt jättemalle.
1-2.
Du kan dra ner pianot tror jag för det är väldigt vasst i öronen.
Vasst.
Vasst.
Väldigt miserabel lyssning.
Nu hör jag bara Frida i mina lurar!
Och jag hör bara dej!
Det är inget. Det var inget. Bättre lyssning.
Hörru-hör-du-mej-nu-ra??!!
Ja, det är så neråt tror jag.
Ja-ja!
Hör du mig?!
Hör du mig?
Det är inte bra alltså.
Men det är upp till dig.
Det måste väl du förstå vad som är fel.
Tuuuure! Jag sjunker!!
Nä, just det.
Sjunker 'u?!
Jaaaa...


Baby

Baby, you can do magic
Baby, isn't it tragic?
Maybe, you can do something
I can't
And I can't get enough of it

Baby, you can do wonders
Maybe, you can do something
I can't
So don't stop doing it
Don't stop doing it

Baby, you can do wonders ...


Just a Notion

Just a notion, that's all
Just a feeling that you're watching me
Aah, every move I'm making
Am I reading your mind?
'Cause it's almost like your touching me
Aah, there is no mistaking

Just a notion
That you'll be walking up to me in a while
And you smile and say: "Hello"
Then we'll be dancing through the night
Knowing everything from there on must be right

Just a notion
But somehow I know I'm not wrong
If it's our destiny
There's nothing we can do
And tonight is very special
It's the night for me and you

Spoken:
Är det bra?
Det tycker jag vi kan ha va?
Det är lite ovanligt så där också?
Ja, det är det va. I alla fall nuförtiden.
Javisst!
Alla...60 miljoner skivor ska brytas!


Rikky Rock 'n' Roller

Rikky Rock 'n' Roller now that you're the headline
Rikky Rock 'n' Roller don't it make you feel fine?
Is it true, to hear the fans scream
To stand in the lights is just like a dream?

What a dream,
To be what you are
A rock 'n' roll star
To make such a lot of money
Would be funny
Oh, I wish I could be like you Rikky rock 'n' roller

Today a new jet plane
Tonight it's a new hotel

You live in your own world
You're under a magic spell

Rikky rock 'n' roller now that you're the headline
Rikky rock 'n' roller don't it make you feel fine?
Is it true (rock 'n' roller) to hear the fans scream
To stand in the lights is just like a dream? (Rikky rock'n' roller)

What a dream (rock'n' roller) to be what you are
A rock'n' roll star to make such a lot of money
Would be funny
Oh, I wish I could be like you Rikky rock 'n' roller
Oh, I wish I could be like you Rikky rock 'n' roller
Oh, I wish I could be like you Rikky rock 'n' roller

Spoken:
en, två, en, två , tre


Burning My Bridges

Well you hoo and you holler and you make me mad
And I've always been under your heel
Holy Christ what a lousy deal

Now I'm sick and tired of your tedious ways
And I ain't gonna take it no more
Oh, no no, walking out that door

Burning my bridges, cuttin' my ties
Once again I wanna look into the eye
Being myself, having my pride
No one, baby, is gonna take me for a ride

Burning my bridges, moving at last
Girl I'm leaving and I'm burying the past
Wanna have peace now, wanna be free
No one here will make a sucker out of me

Spoken:
Han har "sjunk't."
Vad sägs?
Kalle Skändare kan hända
Första plus...har du första eller andra plus?


Fernando

Varför sörjer du, Fernando
Varför klingar din gitarr i moll vad är det som står på
Är det kärleken, Fernando
Har hon lämnet dej din stora, stora kärlek är det så
Den som älskat och förlorat vet att sånt kan ändå hända då och då

Länge, länge leve kärleken
Vår bästa vän, Fernando
Fyll ditt glas och höj en skål för den
För kärleken, Fernando
Spela, spela melodien och sjung
Sången om lyckan
Länge, länge leve kärleken
Den kärleken, Fernando

Spoken:
Det där funkar ju jättebra.
Javisst det är ganska ballt så där också
Javisst är det det


Here Comes Rubie Jamie

Some people long for Berlin and Barcelona
They yearn for Paris, Madrid and Rome
And I know some who prefer Arizona
And some prefer home

There's only me who is dying to see ...

Spoken:
1!
Är ni med då?
1-2-3-4
Jävla otäck situation


Hamlet III Part 1

instrumental


Hamlet III Part 2

When the autumn leaves are falling to the ground
When the air gets cold
Then I think of us, of you and I
And it almost makes me cry

So sad and kind of bitter sweet
And the memories filled with tears
And I fear my heart will break
Guess it all was my mistake

Autumn's chilly winds were blowing through the trees
And rain fell softly on your face
Oh I remember every little thing about that day
I remember every place

Grey skies, you were laughing at the clouds
And rain fell softly on your face
The memories of our time together cannot be replaced
I never loved you more than on those happy autumn days

Spoken:
Det räcker där
Ja
Nu hör jag alltså väldigt lite Frida!


Free as a Bumble Bee

I'm down
And I feel depressed
Sitting here
Just waiting
For next bus traveling
Downtown
It's a crying shame,
Isn't it?
The beautiful weather

If I could have my way
Well, I would not be working
On a day like this
I know what I'd like to be

As free
As a bumble bee
Take a sip from every flower
Free
As a bumble bee
While away each lazy hour

What a good life
Lying laid back
Like an old railroad bum by the track
What a good life
Living outdoors
Lie in the grass and chew on a straw


Rubber Ball Man

A poster on the wall
Of a dear friend
I wish there was a way that I could show you
How your songs set me free

The hero of them all
You're a legend
I guess I'll never get a chance to know you
Still you're close as can be

Make the bandstand to a dreamland Rubber Ball Man
Clapping your hands let your feet dance Rubber Ball Man
When you're jumping up and down, nobody's standing still
Some of us dreaming, some of us screaming
Look at your fans how we love you Rubber Ball Man

Look at your fans how we love you Rubber Ball Man
Look at your fans how we love you Rubber Ball Man


Crying Over You

I'm waiting for you, baby
I'm sitting all alone
I feel so cold without you
It chills me to the bone
I never thought you'd leave me
But now I know it's true
Oh Lord, I'm blue
I'm crying over you

I'm waiting for you, baby
I'm sitting all alone
I feel so cold without you
It chills me to the bone
I never thought you'd leave me
But now I know it's true
Oh Lord, I'm blue
I'm crying over you

Crying over you

I'm crying over you

Crying over
Little memories of things we used to do
Oh Lord, I'm blue
I'm crying over you
Oh Lord, I'm blue
I'm crying over you
Oh Lord, I'm blue
I'm crying over you

Spoken:
Härligt!
1-2
1-2-1-2-3


Just Like That

Just like that

He walked into my house as smug as a cat
He was handsome and smart
Walked away with my heart

Just like that

He found a temporary home in my flat
Telling innocent lies
Throwing dust in my eyes

But I lead him on
Knowing that someday soon he'd be gone

Just like that

As though he'd only stopped a while for a chat
But my secrets he learned
Leaving no stone unturned

Just like that

He walked into my house as smug as a cat
He was handsome and smart
Walked away with my heart

Just like that

As though he'd only stopped a while for a chat
But my secrets he learned
Leaving no stone unturned

Just like that

Spoken:
Då kör vi då
Går bandet?


Givin' a Little Bit More

There's a gentleness to everything you do
And it's rubbing off on me, I feel it too
I'm a victim of my loneliness, I guess
When you call me on the phone
And I'm feeling so alone
When you ask me to come over baby
You know I will
I could never stay on my own

Givin' it all I got to give
I've never done that before
I'm always givin' a little more
When I'm with you

Givin' it all I got to give
I've never done that before
I'm always givin' a little more
When I'm with you
And I'm always givin' a little more
When I'm with you

Givin' it all I got to give
I've never done that before
I'm always givin' a little more
When I'm with you

Givin' it all I got to give
I've never done that before
I'm always givin' a little more

Перевод песни ABBA - Abba Undeleted на русский язык


Скарамуш

Говорят:
Почему это должно быть так серьезно, всегда?
Ну, в Англии это точно так.
Ну, я тоже это чувствую.
Привет всем, это Björn
Агнета
Это Бенни
Разве так сложно говорить?
С сообщениями сложно.


Летний ночной город

Деньги, деньги, деньги
Летний ночной город
Деньги, деньги, деньги
Летний ночной город

В мире богатого человека

Говорят:
Это идет на ленте!
Может ли это быть что-то?
Вы так думаете?


Оцените меня

Говорят:
Теперь это идет медленнее, чем раньше.
Нет. 1-2-3-4.
Так хорошо.
1-2. Группа собирается?
Вот магнитная лента, которая катится и катится !!!
Запись вы можете исправить на другом? Что-то отличный шаблон.
1-2.
Думаю, ты можешь сломать пианино, потому что это очень неприятно в ушах.
Sharp.
Sharp.
Очень жалкое слушание.
Теперь я слышу только Фриду в моих руках!
И я тебя только слышу!
Ничего. Ничего не было. Лучше слушать.
Эй, ты слышишь меня сейчас ра! !!
Да, это так плохо, я думаю.
Да-да!
Ты меня слышишь?
Ты меня слышишь?
Это не хорошо тогда.
Но это зависит от вас.
Ну, вы должны понять, что не так.
Tuuuure! Я бросаю!
Нет, только это.
Sink 'u?! Хаааа ...


Детка

Детка, ты можешь творить чудеса
Детка, разве это не трагично?
Может быть, вы можете сделать что-то
Я не могу
И я не могу насытиться этим

Детка, ты можешь творить чудеса
Может быть, вы можете сделать что-то
Я не могу
Так что не прекращайте делать это
Не прекращайте делать это

Детка, ты можешь творить чудеса ...


Просто понятие

Просто понятие, вот и все
Просто ощущение, что ты смотришь на меня
Ааа, каждое движение я делаю
Я читаю ваши мысли?
Потому что это почти как ты трогаешь меня
Ааа, нет ошибки

Просто понятие
Это придет ко мне через некоторое время
А ты улыбаешься и говоришь: "Привет"
Тогда мы будем танцевать всю ночь
Знать все оттуда должно быть правильно

Просто понятие
Но почему-то я знаю, что я не ошибаюсь
Если это наша судьба
Мы ничего не можем сделать
И сегодня вечером особенный
Это ночь для меня и тебя

Говорят:
Это хорошо?
Я думаю, что мы можем иметь это?
Это тоже немного необычно?
Да это оно. По крайней мере, в наши дни.
Да!
Все ... 60 миллионов записей будут побиты!


Рикки Рок-н-Роллер

Рикки Рок-н-Роллер теперь, когда ты заголовок
Рикки Рок-н-Роллер разве ты не чувствуешь себя хорошо?
Это правда, что фанаты кричат ​​
Стоять на свету - это как сон?

Что за мечта,
Быть тем, кто ты есть
Звезда рок-н-ролла
Чтобы заработать столько денег
Было бы смешно
О, я бы хотел быть похожим на тебя Рикки рок-н-роллер

Сегодня новый реактивный самолет
Сегодня это новый отель

Вы живете в своем собственном мире
Вы находитесь под магическим заклинанием

Рикки рок-н-ролл теперь, когда ты заголовок
Рикки рок-н-ролл, разве ты не чувствуешь себя хорошо?
Это правда (рок-н-роллер), чтобы услышать крики фанатов
Стоять в огнях это как сон? (Рикки рок'н'роллер)

Какая мечта (рок-н-ролл) быть тем, кто ты есть
Звезда рок-н-ролла, чтобы заработать столько денег
Было бы смешно
О, я бы хотел быть похожим на тебя Рикки рок-н-роллер
О, я бы хотел быть похожим на тебя Рикки рок-н-роллер
О, я бы хотел быть похожим на тебя Рикки рок-н-роллер

Говорят:
один, два, один, два, три


Сжигая мои мосты

Ну ты ху и кричишь, и ты меня бесишь
И я всегда был под твоей пятой
Святой Христос, какая паршивая сделка

Теперь я устал от твоих утомительных действий
И я не собираюсь больше это терпеть
О нет, выходя из этой двери

Сжигая мои мосты, разрезая мои связи
Еще раз хочу посмотреть в глаза
Быть собой, гордиться собой
Никто, детка, не собирается взять меня на прогулку

Сжигая мои мосты, наконец-то двигаясь
Девушка, я ухожу, и я хороню прошлое
Хочу теперь покоя, хочу быть свободным
Никто здесь не сделает из меня лоха

Говорят:
Он "упал".
Как насчет?
Сканеры черепа могут случиться
Первый плюс ... у вас есть первый или второй плюс?


Фернандо

Почему ты скорбишь, Фернандо
Почему ваша гитара звучит так, как написано на
Это любовь, Фернандо
Если она оставила тебе твою великую, великую любовь, это так
Любой, кто любил и потерял, знает, что такие вещи могут происходить время от времени

Да здравствует любовь Наш лучший друг Фернандо
Наполните свой стакан и поднимите чашу для него
За любовь, Фернандо
Играть, играть мелодию и петь
Песня счастья
Да здравствует любовь Любовь, Фернандо

Говорят:
Это прекрасно работает.
Конечно, это очень круто, так что там тоже Конечно, вот и все

А вот и Руби Джейми

Некоторые люди жаждут Берлина и Барселоны
Они тоскуют по Парижу, Мадриду и Риму
И я знаю некоторых, кто предпочитает Аризону
А некоторые предпочитают дома

Есть только я, умирающий, чтобы увидеть ...

Говорят:
1!
Ты с нами тогда?
1-2-3-4
Чертовски неприятная ситуация


Гамлет III, часть 1

инструментальный


Гамлет III, часть 2

Когда осенние листья падают на землю
Когда воздух становится холодным
Тогда я думаю о нас, о тебе и я
И это почти заставляет меня плакать

Так грустно и горько-сладко
И воспоминания наполнились слезами
И я боюсь, что мое сердце сломается
Думаю, это была моя ошибка

Холодные ветры осени дули сквозь деревья
И дождь мягко падает на ваше лицо
О, я помню каждую мелочь об этом дне
Я помню каждое место

Серые небеса, ты смеялся над облаками
И дождь мягко падает на ваше лицо
Воспоминания о нашем времени вместе не могут быть заменены
Я никогда не любил тебя больше, чем в те счастливые осенние дни

Говорят:
Этого достаточно,
Да
Теперь я слышу очень маленькую Фриду!


Бесплатно как шмель

Я вниз
И я чувствую себя подавленным
Сидя здесь
Просто жду
Для следующего путешествия на автобусе
Центр города
Это плачущий позор,
Не так ли?
Прекрасная погода

Если бы я мог иметь свой путь
Ну, я не буду работать
В такой день, как этот
Я знаю, кем бы я хотел быть

Как бесплатно
Как шмель
Сделайте глоток из каждого цветка
Бесплатно
Как шмель
Скоро каждый ленивый час

Какая хорошая жизнь
Лежа без дела
Как старый железнодорожный бомж на рельсах
Какая хорошая жизнь
Жизнь на природе
Лежать в траве и жевать солому


Резиновый шар Man

Плакат на стене
Дорогого друга
Я хотел бы, чтобы был способ, которым я мог бы показать вам
Как твои песни освободили меня

Герой их всех
Ты легенда
Я думаю, у меня никогда не будет возможности узнать тебя
Тем не менее, вы близки, как может быть

Сделай эстраду для оркестра в мире грез Резиновый шар Man
Хлопая в ладоши, пусть ваши ноги танцуют резиновый мяч человек
Когда ты прыгаешь вверх и вниз, никто не стоит на месте
Кто-то из нас мечтает, кто-то кричит
Посмотрите на своих поклонников, как мы любим вас Rubber Ball Man

Посмотрите на своих поклонников, как мы любим вас Rubber Ball Man
Посмотрите на своих поклонников, как мы любим вас Rubber Ball Man


Плач над тобой

Я жду тебя, детка
Я сижу в одиночестве
Мне так холодно без тебя
Это охлаждает меня до костей
Я никогда не думал, что ты оставишь меня
Но теперь я знаю, что это правда
Господи, я синий
Я плачу над тобой

Я жду тебя, детка
Я сижу в одиночестве
Мне так холодно без тебя
Это охлаждает меня до костей
Я никогда не думал, что ты оставишь меня
Но теперь я знаю, что это правда
Господи, я синий
Я плачу над тобой

Плач над тобой

Я плачу над тобой

Плачет над
Маленькие воспоминания о том, что мы делали раньше
Господи, я синий
Я плачу над тобой
Господи, я синий
Я плачу над тобой
Господи, я синий
Я плачу над тобой

Говорят:
Прекрасно!
1-2
1-2-1-2-3


Просто так

Просто так

Он вошел в мой дом, самодовольный, как кот
Он был красивым и умным
Ушел с моим сердцем

Просто так

Он нашел временный дом в моей квартире
Подсчет невинной лжи
Выбрасывает пыль в глаза
Но я веду его на
Зная, что когда-нибудь скоро его не будет

Просто так

Как будто он только ненадолго остановился для чата Но мои секреты он узнал
Не оставляя камня на камне

Просто так

Он вошел в мой дом, самодовольный, как кот
Он был красивым и умным
Ушел с моим сердцем

Просто так

Как будто он только ненадолго остановился для чата
Но мои секреты он узнал
Не оставляя камня на камне

Просто так

Говорят:
Тогда мы едем
Группа собирается?


Даешь немного больше

Во всем, что ты делаешь, есть мягкость
И это меня теряет, я тоже это чувствую
Я жертва моего одиночества, я думаю,
Когда вы звоните мне по телефону
И я чувствую себя таким одиноким
Когда вы просите меня приехать, детка
Вы знаете, я хочу
Я никогда не мог остаться один

Дать все, что я должен дать
Я никогда не делал этого раньше
Я всегда даю немного больше
Когда я с тобой

Дать все, что я должен дать
Я никогда не делал этого раньше
Я всегда даю немного больше
Когда я с тобой
И я всегда даю немного больше
Когда я с тобой

Дать все, что я должен дать
Я никогда не делал этого раньше
Я всегда даю немного больше
Когда я с тобой

Дать все, что я должен дать
Я никогда не делал этого раньше
Я всегда даю немного больше


Музыкальный видео клип ABBA - Abba Undeleted смотреть онлайн  • ABBA - Abba Undeleted

Популярные песни ABBA