FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
песня

Ale Nisa Baruach

альбом
артист
жанры
год


Слушать песню The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach онлайн


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Текст песни The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

Перевод песни The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach на русский язык


Kol Kach Harbeh Milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol Kach Harbeh Shanim
Ата Медабер
Shotek lerega, ad lerega acher

Аль мах атах чошев
Кшеата Лак Макхив
Ани итча ачшав
Шакет Мисавив
Аль мах атах чошев
Кшеата Лак Макхив
Aleh nisa baru'ach mitromem
Нофель аль Хаш'вил

Yosh'vim beyachad
Вешакет Мисавив ...


Музыкальный видео клип The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach смотреть онлайн  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

Популярные песни The Idan Raichel Project