FLOWLEZ
Grammatik - Podróże (2007)
песня

Stracone Dzieciaki

альбом
артист
язык
год


Слушать песню Grammatik - Stracone Dzieciaki онлайн


  • Grammatik - Stracone Dzieciaki


Текст песни Grammatik - Stracone Dzieciaki


To pokolenie, które poznało oba systemy
A jednemu z nich Bóg pozwolił mówić ze sceny
Zaklęty w mieście krzyk o tym jak żyjemy
Piszemy, cierpimy, śmiejemy się i starzejemy
Z blizną na sercu z oddechem bloków
Gdzie masz szacunek jak dostrzegą prawdę w twoim oku (ta)
Sukces kredytów lat siedemdziesiątych
To bezwzględność lat dziewięćdziesiątych, skumaj
Stres tej cudownej dwójki, która dała mi życie
Duma tej dwójki, gdy patrzy ma moje życie
A ja patrzę jak rosną dzieciaki ze slajdów
Było różnie, ale zakręty nie poszły na próżne
Nauczeni, że nie wszystko się opłaca
To pokolenie JP II tak różne, dług spłaca
Tak różnie życie pozbawiło nas strachu
Dorastamy, pokolenie straconych dzieciaków

Pozostawieni na rozdrożu mieliśmy jedną opcję
Stracone dzieciaki wybrały wolność i oddech
Do dziś żyjemy według własnych reguł
Pielęgnujemy wartości znane wszystkim od wieków

Od kiedy runął mur i zatarła się granica
Tak wielu z nas naprawdę poznało smak życia
Pokolenie, które uznano za straceńców
I do dziś samo musi walczyć o człowieczeństwo
System wartości wyssany z mlekiem matki
Upadł pod ciężarem świata, który był zbyt brutalny
W jednej chwili dostaliśmy prawie wszystko
Sztuczna dojrzałość kontra cudowne dzieciństwo
Strach w oczach tych, którzy dali nam życie
Obawa o to jak my sami pokierujemy tym życiem
Trudno było się odnaleźć, uwolnić od presji
Przetrwaliśmy, za tamte czasy jesteśmy wdzięczni
Dziś dorastamy, pokolenie pontyfikatu
Niesiemy bagaż pełen życiowych kantów
I choć w sercu Bóg, który mówi o tamtych latach
Jesteśmy świadkiem przemian, nas system nie złamał

Pozostawieni na rozdrożu mieliśmy jedną opcję
Stracone dzieciaki wybrały wolność i oddech
Do dziś żyjemy według własnych reguł
Pielęgnujemy wartości znane wszystkim od wieków

Wiesz, rozumiemy pewien kod, pewien system
Wartości, język, styl, gust, gesty, krok (tak)
Wielu w świecie pozdrowienia z Dublina
Bez narzekań, tak już jest, czasem trzeba tak wybrać
By wygrać, dumne twarze bez względu na sytuację
Mamy swój los w ręku, gniew w sercu
Loża szyderców, wielu było takich głupich
Przebierańców próbujących coś nam narzucić
Wielu dało się stłamsić i odpuściło
O marzenia zawsze trzeba walczyć jak o miłość
Odbicia w lustrze twarzy tych, którzy w nas żyją
Stracone dzieciaki, my kontra Babilon

Jesteśmy elitą nie tłumem, w sercach nosimy dumę
Godność i odwaga w nas, choć czasy trudne
Naznaczeni, kiedyś mądrzejsi, idziemy dalej
I bierzemy los w ręce, chcemy szczęśliwie się zestarzeć

Перевод песни Grammatik - Stracone Dzieciaki на русский язык


Это поколение, которое встретило обе системы И Бог позволил одному из них говорить со сцены Кричите в городе о том, как мы живем
Мы пишем, страдаем, смеемся и стареем
Со шрамом на сердце с дыханием блоков
Где ты уважаешь, когда они видят правду в твоих глазах (та)
Успех займов семидесятых Это беспощадность девяностых, поймите Стресс этого замечательного двоих, который дал мне жизнь
Гордость этих двух, когда я смотрю, имеет свою жизнь
И я смотрю, как дети растут из горок Было иначе, но углы не прошли зря Узнал, что не все окупается Это поколение JP II настолько отличается, долг окупается Жизнь так по-другому лишила нас страха Мы растем, поколение потерянных детей
Оставшись на перекрестке у нас был один вариант
Потерянные дети выбрали свободу и дыхание По сей день мы живем по своим правилам Мы культивируем ценности, известные всем на протяжении веков
Так как стена рухнула, и граница исчезла Так многие из нас действительно узнали вкус жизни Поколение, которое было объявлено проигравшим И по сей день он должен бороться только за человечество Система ценностей высосана из грудного молока
Он попал под тяжесть мира, который был слишком жестоким
В одно мгновение мы получили почти все
Искусственная зрелость против прекрасного детства Страх в глазах тех, кто дал нам жизнь Страх о том, как мы справимся с этой жизнью сами Трудно было найти себя свободным от давления Мы выжили, в те дни мы благодарны Сегодня мы растем, поколение понтификата
Мы несем багаж, полный жизненных краев И в сердце Бога, который говорит о тех годах Мы наблюдаем изменения, система не сломала нас
Оставшись на перекрестке у нас был один вариант
Потерянные дети выбрали свободу и дыхание По сей день мы живем по своим правилам Мы культивируем ценности, известные всем на протяжении веков
Вы знаете, мы понимаем некоторый код, некоторую систему
Ценности, язык, стиль, вкус, жесты, шаг (да)
Многие в мире привет из Дублина
Жалоб нет, так оно и есть, иногда приходится выбирать
Чтобы победить, гордые лица независимо от ситуации У нас есть судьба в руках, гнев в наших сердцах Ложа насмешников, многие были так глупы Костюмы пытаются навязать нам что-то Многие были подавлены и сдавались Вы всегда должны бороться за мечты, как за любовь Отражения в зеркале лиц тех, кто живет в нас
Потерянные дети, мы против Вавилона

Мы элита, а не толпа, мы несем гордость в наших сердцах Достоинство и смелость в нас, хотя и трудные времена Отмеченный, когда умнее, мы идем дальше
И мы берем судьбу в свои руки, хотим счастливо стареть


Музыкальный видео клип Grammatik - Stracone Dzieciaki смотреть онлайн  • Grammatik - Stracone Dzieciaki

Популярные песни Grammatik