FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
เพลง

Ale Nisa Baruach

อัลบั้ม
นักดนตรี
ประเภท
ปี


ฟังเพลง The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach ออนไลน์


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


เนื้อเพลง The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

การแปลเพลง The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach เป็นภาษาไทย


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Sherek Lerega, Lerega acher
ฟรี Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil
ฟรี Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv ...


คลิปวิดีโอเพลง The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach ดูออนไลน์  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

เพลงยอดนิยม The Idan Raichel Project