FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
şarkı

Ale Nisa Baruach

albüm
müzisyen
türler
yıl


Şarkıyı dinle The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach internet üzerinden


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Şarkı sözleri The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

Şarkı çevirisi The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach Türkçeye


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah madalyası
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket Misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv ...


Müzik video klibi The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach Online izle  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

Popüler şarkılar The Idan Raichel Project