FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)
şarkı

Shoshanim Atzuvot

albüm
müzisyen
türler
yıl


Şarkıyı dinle The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot internet üzerinden


  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Şarkı sözleri The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Sham baharim sheme'al hak'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Şarkı çevirisi The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot Türkçeye


Sham baharim sheme'al haq'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim ...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al haq'far shelanu
Ahuvi Balailah Lo Chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar ...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo, ein lo kach o yod yavo ...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo, ein lo kach o yod yavo ...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po


Müzik video klibi The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot Online izle  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot

Popüler şarkılar The Idan Raichel Project