FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
şarkı

Yesh Bi Od Ko'Ach

albüm
müzisyen
türler
yıl


Şarkıyı dinle The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach internet üzerinden


  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Şarkı sözleri The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a...

Şarkı çevirisi The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach Türkçeye


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a ...


Müzik video klibi The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach Online izle  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach

Popüler şarkılar The Idan Raichel Project