FLOWLEZ

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

Ця політика щодо обробки персональних даних розроблена відповідно до вимог законодавства та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що здійснюються Адміністрацією сайту flowlez.com (далі - (як оператор).

1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою для здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, включаючи захист прав на приватність, особисту та сімейну таємниці.

1.2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) поширюється на всю інформацію, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту flowlez.com.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою комп’ютерних технологій;

2.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Веб-сайт - набір графічних та інформаційних матеріалів, а також комп’ютерних програм та баз даних, що забезпечують їх доступність в Інтернеті за мережевою адресою flowlez.com;

2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, та інформаційних технологій та технічних засобів, що забезпечують їх обробку;

2.5. Деперсоналізація персональних даних - дії, в результаті яких неможливо без використання додаткової інформації визначити право власності на персональні дані конкретним Користувачем або іншим суб’єктом персональних даних;

2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що виконуються з використанням засобів автоматизації або без використання таких інструментів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення , використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами, що організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональні дані, що підлягають обробці, дії (операції), що виконуються з персональними даними;

2.8. Персональні дані - будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано стосується конкретного або ідентифікованого Користувача веб-сайту flowlez.com;

2.9. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту flowlez.com;

2.10. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розголошення персональних даних певній особі або певному колу осіб;

2.11. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розголошення персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженої кількості осіб, включаючи розкриття персональних даних у ЗМІ, розміщення на інформаційні та телекомунікаційні мережі або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.12. Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави до влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

2.13. Знищення персональних даних - будь-які дії, внаслідок яких персональні дані безповоротно знищуються з неможливістю подальшого відновлення вмісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) руйнуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

3.1. Повне ім'я;

3.2. Адреса електронної пошти;

3.3. Номери телефонів;

3.4. Рік, місяць, дата та місце народження;

3.5. Фотографії;

3.6. Сайт також збирає та обробляє анонімні дані про відвідувачів (включаючи файли cookie) за допомогою служб статистики Інтернету (Яндекс Метрика та Google Analytics та інші).

3.7. Наведені вище дані в тексті Політики об'єднані загальною концепцією Персональних даних.

4. Цілі обробки персональних даних

4.1. Метою обробки персональних даних Користувача є інформування Користувача шляхом надсилання електронних листів; надання Користувачеві доступу до послуг, інформації та / або матеріалів, що містяться на веб-сайті.

4.2. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні заходи. Користувач завжди може відмовитись від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на електронну адресу flowlez.com@gmail.com з приміткою «Відмова в сповіщеннях про нові товари та послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Анонімізовані дані Користувача, зібрані за допомогою служб статистики Інтернету, використовуються для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

5. Правова основа для обробки персональних даних

5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача лише в тому випадку, якщо вони заповнюються та / або надсилаються Користувачем самостійно за допомогою спеціальних форм, розміщених на веб-сайті flowlez.com. Заповнюючи відповідні форми та / або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач погоджується з цією Політикою.

5.2. Оператор обробляє анонімні дані про Користувача, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (зберігання файлів cookie та використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом здійснення правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для повного дотримання вимог чинного законодавства у галузі захисту персональних даних.

6.1. Оператор забезпечує безпеку персональних даних та вживає всіх можливих заходів, щоб виключити доступ до персональних даних сторонніх осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи і ні за яких обставин не передаватимуться третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із імплементацією чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення неточностей в особистих даних Користувач може самостійно їх оновити, надіславши повідомлення Оператору на електронну адресу Оператора flowlez.com@gmail.com з позначкою «Оновлення персональних даних».

6.4. Термін обробки персональних даних необмежений. Користувач може в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення електронною поштою на електронну адресу Оператора flowlez.com@gmail.com з приміткою «Відкликання згоди на обробку персональних даних дані ”.

7. Транскордонна передача персональних даних

7.1. Перш ніж розпочати транскордонну передачу персональних даних, оператор зобов’язаний переконатися, що іноземна держава, на територію якої вона повинна передавати персональні дані, забезпечує надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може бути здійснена лише за умови, що суб’єкт персональних даних письмово погоджується на транскордонну передачу своїх персональних даних та / або виконання угода, стороною якої є суб’єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

8.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань, що цікавлять обробку його персональних даних, зв’язавшись з Оператором по електронній пошті flowlez.com@gmail.com.

8.2. Цей документ відображатиме будь-які зміни в політиці обробки персональних даних Оператором. Поліс діє безстроково, доки його не замінить нова версія.

8.3. Поточна версія Політики знаходиться у вільному доступі в Інтернеті за адресою flowlez.com/ru/cms/policy/.