FLOWLEZ

Угода користувача

Ця Угода користувача регулює відносини між власником сайту flowlez.com (далі - Адміністрація) та користувачем Інтернету (далі - Користувач), що виникають внаслідок використання Інтернет-ресурсу flowlez.com (далі - як Сайт), на умовах, визначених Угодою про користування. Адміністрація та Користувач надалі іменуються спільно Сторонами, а окремо - Сторонами.

Прийняття цієї Угоди користувача - це будь-які дії Користувача, що здійснюються на Сайті адміністрування.

Угода користувача може бути змінена Адміністрацією в будь-який час без спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Користувацької угоди набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті.

Поточна версія (оригінал) цієї Угоди про користування доступна за адресою https://flowlez.com/ru/cms/user-agreement/.

1. Загальні положення

1.1. Сайт являє собою набір інформації, Вмісту та комп’ютерних програм, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації та Вмісту в Інтернеті за мережевою адресою: flowlez.com.

1.2. Ця Угода користувача визначає права та обов'язки Користувачів та Адміністрації. Правила також застосовуються до відносин, пов’язаних з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами, що може бути зачеплене в результаті дій Користувачів.

1.3 Адміністрація здійснює діяльність, щоб забезпечити можливість розміщення музичного вмісту (імена виконавців, назви альбомів, назви пісень, тексти пісень, переклади пісень, посилання на пісні на youtube.com) (далі - Вміст) на Сайті та також надає всім Користувачам можливість отримати доступ до такого Вмісту на Сайті відповідно до умов цієї Угоди.

1.4 Сайт надає Користувачам можливість користуватися Сайтом у межах, дозволених законодавством Російської Федерації, а також у межах можливостей Сайту, які надаються Адміністрацією.

2. Зобов'язання Користувача

2.1 Сайт надає Користувачам можливість користуватися Сайтом у межах, дозволених законодавством Російської Федерації, а також у межах можливостей Сайту, які надаються Адміністрацією.

2.2 Користуючись Сайтом, Користувач зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства про інтелектуальну власність, не порушувати авторські права / суміжні права третіх осіб та не вживати дій, які можуть будь-яким чином вплинути та / або порушити авторське право / пов’язані з ними права будь-яких третіх осіб.

2.3 Користувач повністю самостійно несе відповідальність за всі свої дії, які він здійснює під час використання Сайту, відповідно до законодавства Російської Федерації.

2.4 Користувач має право розміщувати Вміст на Сайті, якщо Користувач має право на таке розміщення Вмісту і якщо ці дії не зачіпають прав та законних інтересів третіх осіб, включаючи авторів Вмісту.

2.5 Перед розміщенням інформації та Змісту Користувач зобов’язаний спочатку оцінити законність їх розміщення. Якщо є сумніви щодо законності здійснення певних дій, включаючи розміщення інформації та / або Змісту, Адміністрація рекомендує утримуватися від таких дій.

2.6 Користувач несе персональну відповідальність за будь-яку інформацію, яку він розміщує на Сайті без будь-якого обмеження для такої публікації.

2.7 Користувачеві заборонено:

2.7.1 Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або будь-яким іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: містить загрози, дискредитацію, образи, ганьбить честь і гідність або ділову репутацію або порушує конфіденційність інших користувачів або третіх осіб; порушує права неповнолітніх; є вульгарним або нецензурним, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення та тексти чи сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх; містить сцени насильства чи нелюдського поводження з тваринами; містить опис засобів і способів самогубства, будь-якого підбурювання до його здійснення; сприяє та / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ворожнечі чи ворожнечі, пропагує фашизм або ідеологію расової переваги; містить екстремістські матеріали; сприяє злочинній діяльності або містить поради, вказівки чи вказівки щодо вчинення злочинних дій, містить інформацію з обмеженим доступом, включаючи, але не обмежуючись, державну та комерційну таємницю, інформацію про приватне життя третіх осіб; містить рекламу або описує привабливість вживання наркотиків, включаючи «цифрові наркотики» (звукові файли, що впливають на мозок людини за допомогою бінауральних ударів), інформацію про розповсюдження наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання; є шахрайським; а також порушує інші права та інтереси громадян та юридичних осіб або вимоги законодавства Російської Федерації.

2.7.2 Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність інших користувачів Сайту та будь-яких третіх сторін.

2.7.3 Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, троянські програми та інші шкідливі програми.

3. Зобов'язання Адміністрації

3.1 Адміністрація має право надати Користувачеві всі послуги Сайту для використання.

3.2 Адміністрація має право в будь-який час на невизначений термін обмежити доступ до будь-яких послуг, частин Сайту, Вмісту без попереднього повідомлення Користувача або внесення змін до цієї Угоди про користування.

3.3 Адміністрація має право видаляти, блокувати, вилучати з Сайту Вміст, розміщений Користувачем з порушенням правил цього Договору або з порушенням норм законодавства Російської Федерації, включаючи норми законодавства Російської Федерації Російської Федерації щодо інтелектуальної власності.

3.4 Адміністрація не несе відповідальності за якість послуг, що надаються третіми особами Користувачам Сайту, навіть якщо посилання на такі послуги міститься на Сайті.

4. Завантаження вмісту

4.1 Користувач погоджується і підтверджує, що він має право завантажувати на Сайт лише Вміст, який йому належить законно, і не має права завантажувати Вміст, який не належить Користувачеві на законних підставах.

4.2 Адміністрація має на невиключній основі право використовувати Вміст (відтворення, розповсюдження, публічний показ, переклад або іншу обробку Вмісту), завантажений Користувачем.

4.3 Адміністрація цим встановлює, а Користувач розуміє та погоджується з тим, що в будь-який час Адміністрація має право припинити / призупинити можливість Користувача користуватися Сайтом. У той же час Адміністрація, згідно з цією Угодою та законодавством Російської Федерації, не зобов'язана надавати Користувачеві можливість завантажувати Вміст на Сайт і не несе відповідальності перед Користувачем, якщо робота Сайту припиняється / призупиняється з будь-якої причини.

5. Інші умови

5.1 Адміністрація Сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, не бере участі у формуванні змісту інформації Користувачів і не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання .

5.2 Адміністрація Сайту вживає заходів щодо захисту прав та інтересів фізичних осіб та забезпечення дотримання вимог законодавства Російської Федерації після того, як зацікавлена ​​особа звернеться до адміністрації Сайту у встановленому порядку. Адміністрація сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цих правил і залишає за собою право на власний розсуд, а також після отримання інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих правил, змінити ( модерувати) або видалити будь-яку інформацію, опубліковану Користувачем, яка порушує заборони, встановлені цими правилами, призупинити, обмежити або припинити доступ користувача до всіх або будь-якого з розділів або послуг сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснень, з попереднім повідомленням або без нього, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна користувачеві такою дією.

5.3 Ця Угода діє, коли Користувач починає користуватися Сайтом, як ніби він був підписаний Сторонами в письмовій формі.
Контакти адміністрації:

електронна адреса: flowlez.com@gmail.com