FLOWLEZ
Lich King - World Gone Dead (2010)
пісня

Act Of War

альбом
музикант
жанри
мова
рік


Прослухайте пісню Lich King - Act Of War онлайн


  • Lich King - Act Of War


Пісенна лірика Lich King - Act Of War


Faceless, dissenters in an ambulating swarm
Boiling from the cloud of us andthem
Hateful, assassins hurling thunder in the storm
Driven by the differences in men

Men

War is on, but never final
The casualties survive
Lines are drawn, intangible but
Combatants, greedy, resharpen the scythe

Battle horn, the trumpet clearing
Cacophony of words
Oaths are sworn, and heads are taken
Bout is won but nothing has occurred

Bragging rights the spoils in a war of tiny men
When the dust begins to settle, the fight begins again
Pettiness a virtue, the badge of piss and pride
What you have created, it's a thrash crime
Harvesting rewards from the hours used in spite
Tearing out the throat of a fool because it's right
Obfuscate the meaning and re-educate the swine
Opinion is invalid, it's a thrash crime

Keening, the vultures on the body-littered earth
Picking at the carcasses of peers
Sated, each cackling a new line to the verse
Only half-attending what it hears

Wages cost, shame is crushing
Compounded by the din
All is lost, a head is hanging
Confidences shattered for his sin

Teeming sea, the colosseum
A circus for the dogs
Willingly, the victims enter
To take part in a violent dialogue

Bragging rights the spoils in a war of tiny men
When the dust begins to settle, the fight begins again
Pettiness a virtue, the badge of piss and pride
What you have created, it's a thrash crime
Harvesting rewards from the hours used in spite
Tearing out the throat of a fool because it's right
Obfuscate the meaning and re-educate the swine
Opinion is invalid, it's a thrash crime
It's a thrash crime
You are judged and sentenced to burn

Act of war (4x)

Переклад пісні Lich King - Act Of War на українську мову


Безликі, інакодумці в амбулаторному рої
Кипить з хмари нас та їхнього світу Ненависні, вбивці кидають грім у шторм
Керований різницею у чоловіків

Чоловіки

Війна триває, але ніколи не остаточна Жертви виживають
Рядки намальовані, нематеріальні, але
Бойовики, жадібні, зміцнюють косу

Бойовий ріг, труба очищає
Какофонія слів
Клятва присягається, а голови приймаються
Біт виграний, але нічого не сталося

Хвалитись правами здобичі у війні крихітних чоловіків
Коли пил починає осідати, боротьба починається знову
Хитрість чеснота, знак жадібності та гордості
Що ви створили, це злочинний злочин
Збір врожаю за години, які використовуються, незважаючи на
Вирвати горло дурня, тому що це правильно
Придушити значення та перевиховати свиню
Думка недійсна, це злочинний злочин

Кінінг, грифи на засміченій тілом землі
Збирання на туші однолітків
Наситившись, кожен перебираючи віршиком новий рядок
Тільки наполовину відвідуючи те, що чує
Заробітна плата коштує, сором руйнується
Складений дином Все загублено, голова висить
Конфіденції зруйнувалися за його гріх

Море, колосей
Цирк для собак
Охоче ​​жертви потрапляють в
Брати участь у жорстокому діалозі

Хвалитись правами здобичі у війні крихітних чоловіків
Коли пил починає осідати, боротьба починається знову
Хитрість чеснота, знак жадібності та гордості
Що ви створили, це злочинний злочин
Збір врожаю за години, які використовуються, незважаючи на
Вирвати горло дурня, тому що це правильно
Придушити значення та перевиховати свиню
Думка недійсна, це злочинний злочин
Це злочинний злочин
Вас судять і засуджують до спалення

Акт війни (4х)


Музичний відеокліп Lich King - Act Of War дивитись онлайн  • Lich King - Act Of War

Популярні пісні Lich King