FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)
пісня

Shoshanim Atzuvot

альбом
музикант
жанри
рік


Прослухайте пісню The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot онлайн


  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Пісенна лірика The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Sham baharim sheme'al hak'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Переклад пісні The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot на українську мову


Шам бахарим шеме'ал хак'фар Шелану
Так, шам ган шел шошанім
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim ...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Бішеарей шошанім
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Шам-аль-хахар шеме'ал хак'фар-шелану
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Велибі Нішбар ...

Ось, елохім таасе, шеяво Mechakeh bayom uvalailah ...
Ось, ейн ло кач, що ти йово ...
Шошанім атзувот, віху ло по

Ось, елохім таасе, шеяво Mechakeh bayom uvalailah ...
Ось, ейн ло кач, що ти йово ...
Шошанім атзувот, веху ло по


Музичний відеокліп The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot дивитись онлайн  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot

Популярні пісні The Idan Raichel Project